Stenografický zápis 7. schůze, 5. listopadu 2010


Zahájení
(Schůze zahájena v 9:05 hod.)

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek
Poslanec Jan Husák
Poslanec Petr Tluchoř
Poslanec Vladimír Koníček


53. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 65/ - třetí čtení

Místopředseda vlády a ministr vnitra ČR Radek John
Poslanec Václav Klučka


57. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění zákona č. 100/2010 Sb., a další související zákony /sněmovní tisk 81/ - třetí čtení

Místopředseda vlády a ministr vnitra ČR Radek John
Poslanec Jaroslav Krupka
Poslanec Antonín Seďa
Poslanec Jan Látka


52. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 17/ - třetí čtení

Ministr financí ČR Miroslav Kalousek
Poslanec Josef Smýkal


54. Vládní návrh zákona o finančním zajištění /sněmovní tisk 84/ - třetí čtení

Ministr financí ČR Miroslav Kalousek
Poslanec Michal Doktor


55. Vládní návrh zákona o změně zákonů v souvislosti s přijetím zákona o finančním zajištění /sněmovní tisk 85/ - třetí čtení

Poslanec Michal Doktor
Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek

(Jednání přerušeno v 9.56 hodin.)
(Jednání pokračovalo v 10.05 hodin.)

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek


58. Senátní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 347/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 104/2000 Sb., o Státním fondu dopravní infrastruktury a o změně zákona č. 171/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů majetku státu na jiné osoby a o Fondu národního majetku České republiky, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 25/ - třetí čtení

Poslanec Václav Baštýř
Senátor Jiří Nedoma
Poslanec Zbyněk Stanjura


20. Návrh poslanců Martina Vacka, Jitky Chalánkové, Miroslava Jeníka a dalších na vydání zákona o Úřadu práce České republiky a o změně souvisejících zákonů /sněmovní tisk 131/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2

Poslanec Martin Vacek
Poslankyně Milada Emmerová
Poslanec Bohuslav Sobotka
Poslanec Pavel Kováčik
Poslanec Petr Gazdík
Poslanec Bohuslav Sobotka
Poslanec Petr Gazdík
Poslanec Jiří Krátký
Poslanec Martin Vacek
Poslanec Pavel Kováčik
Poslanec Martin Vacek
Ministr práce a sociálních věcí ČR Jaromír Drábek
Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová
Poslanec Jiří Krátký
Poslanec Miroslav Opálka
Poslankyně Milada Emmerová
Poslanec Antonín Seďa
Poslanec Jan Chvojka
Poslankyně Vladimíra Lesenská
Poslankyně Lenka Kohoutová
Poslanec Miroslav Jeník
Poslanec Miroslav Opálka
Poslanec Martin Vacek
Poslankyně Milada Emmerová


15. Návrh poslanců Petra Hulinského, Stanislava Křečka a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 23/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2

Poslanec Stanislav Křeček
Poslankyně Jana Černochová
Poslanec Bohuslav Sobotka
Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek
Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová
Poslanec Bohuslav Sobotka
Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová
Poslanec Bohuslav Sobotka
Místopředseda vlády a ministr vnitra ČR Radek John
Poslankyně Marta Semelová
Poslanec Jeroným Tejc
Poslanec Václav Klučka
Poslankyně Jana Černochová
Poslanec Stanislav Grospič
Poslanec Stanislav Polčák
Poslanec Zbyněk Stanjura
Poslanec Martin Pecina


16. Návrh poslanců Jana Husáka, Františka Laudáta a Michala Babáka na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 88/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2

Poslanec Jan Husák
Poslanec Pavel Hojda
Poslanec Antonín Seďa
Poslanec Bohuslav Sobotka
Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová

(Jednání skončilo ve 12.59 hodin.)


Přihlásit/registrovat se do ISP