(12.10 hodin)

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Děkuji. Kdo dále se hlásí do rozpravy? Pan poslanec Kováčik. Pan ministr také, viděla jsem ho periferním viděním. Tak dobře, pan poslanec Kováčik.

 

Poslanec Pavel Kováčik: Děkuji za slovo. Paní předsedající, paní a pánové, já nejsem takový optimista jako můj předřečník Láďa Skopal, protože ona tzv. černá čísla, když se na ně podíváme podrobněji, tak zjistíme, že je to černé číslo pouze účetní. Že je to černé číslo, které je jen díky tomu, že přece jen nějaké podpory do zemědělství jdou, ale z vlastního hospodaření, tak jsou to čísla hluboce červená.

A to černé číslo, které je tvořeno dotacemi, má jednu takovou nepříjemnou vlastnost. Ono těmi zemědělskými podniky pouze proteče a skončí tam, kde bychom neradi, aby napříště vždycky končilo, tzn. u nadnárodních obchodních řetězců, protože jakákoli dotace, která přijde do zemědělství, je velmi rychle v řetězci kalkulována do ceny a tam je zdroj toho, že řetězce mohou mít tak prudký rozvoj. Zemědělci z té černé částky nic neuvidí ani ve svých příjmech, ani ve svých investicích, a myslím si, že ukolébávat se, že přece zemědělci měli zisk, byť jen účetní, je špatná cesta. To jen jakoby zakrývá, je to jenom určitá kouřové clona nad zoufalým stavem zemědělských podniků, které mají sice účetní zisk, ale nemají finanční prostředky leckdy ani na to, aby zaplatily základní vstupy. Nehovořím o tom, aby zaplatily lidem, kteří v zemědělství pracují, co jejich jest, to, co jim náleží.

Jsem hluboce přesvědčen o tom, že tento trend je třeba otočit. Že je třeba i ve veřejnosti zlomit názor nebo pochybnost o tom, že zemědělské dotace jsou něco nečestného. Ano, dovedu si představit situaci, kdy by zemědělci nebrali žádné dotace. Ovšem muselo by tomu tak nastat v jeden den, v jednu hodinu, v jednu minutu v celé Evropské unii. Pak se ukážou i komparativní výhody, o kterých se občas ještě mluví, které český, moravský a slezský zemědělec má díky tomu, že jsme nepodlehli z ekonomických důvodů onomu šílenství počátku 90. let, že jsme nenechali zlikvidovat velkovýrobu zemědělství a potravinářství v České republice, ale že jsme postupovali tak, že to dobré, to výhodné sama ekonomika si řekla, že je třeba zachovat.

Moc bych poprosil, abychom vzali na vědomí myšlenku, že pokud nebudou zemědělci mít dotace, tak ten příjem bude muset být uhrazen nějak jinak. To nějak jinak nelze nijak jinak než v cenách potravin. Zachovejme si i tu výhodu určitých zatím ještě přijatelných cen potravin, nepodléhejme panice z hlediska momentální vysoké ceny potravinářského obilí a chovejme se i v tomto směru rozumně.

Poslanecký klub KSČM v tomto směru se chová rozumně, podpoří tuto změnu, ostatně byli jsme i my u toho, když se tabulka, struktura rozdělení připravovala, a myslím si, že je to docela dobrý postup, už jenom proto, že prostředky, které jsou v Pozemkovém fondu, jsou prostředky od zemědělců a budou takto zpátky do zemědělství vráceny.

Děkuji za pozornost. (Potlesk v části sálu.)

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Děkuji. Než dám slovo panu ministru Fuksovi, chci vás seznámit s omluvou z dnešního dopoledního jednání a ta omluva se týká pana předsedy výboru pro evropské záležitosti pana Bauera a členky výboru Jitky Chalánkové, kteří se účastní pracovního setkání s poslanci Evropského parlamentu, zvolenými za Českou republiku, v Senátu České republiky.

Prosím, pane ministře.

 

Ministr zemědělství ČR Ivan Fuksa Paní předsedající, paní poslankyně, páni poslanci, reakce na pana poslance Skopala. 95 % zemědělské politiky se nedělá v této zemi, nedělá to česká vláda, dělá to Evropská unie. Tomu odpovídají patřičné finanční toky a to jediné, co může Poslanecké sněmovna z toho mála schvalovat, je tato rozpočtová změna. Chci vám dát garanci, že to, co tady dnes schválíme, skutečně bude použito k účelům, ke kterým to dnes schvalujeme.

Co se týče souhrnného zemědělského účtu, vykazuje stále plusové hodnoty. Černá čísla - každoročně vedeme diskusi o tom, že se blížíme do červených čísel, že pokud nebude výše dotací patřičná, tak celý zemědělský účet skončí v minusu, v červených číslech.

Co je zapotřebí říci, rozpočet resortu zemědělství na příští rok je výrazně vyšší než letošní nárůst o 10 %. Je to důkazem toho, že český zemědělský sektor umí dobře čerpat dotace z Evropské unie.

Jak můžeme pomoci českému zemědělství? Je zapotřebí si říci, že celý zemědělský sektor v EU je zdegenerován dotační politikou, a z toho důvodu nelze nikterak objektivně hodnotit jednotlivé konkrétní kroky. Souhrnný zemědělský účet je jediná objektivní vykazující hodnota s objektivními daty, kterou v tuto chvíli máme, ať se nám to líbí či nelíbí. Nicméně věřím, že české zemědělství bude čerpat dotace, bude čerpat dotace na nové technologie, na novou techniku. Myslím si, že to umíme i z minulých let, protože to je vidět, když se podíváme do sousedních zemí, jak vypadá technika sedláků jinde a jak vypadá u nás.

Ale co je podstatné pro to, abychom mohli pomoci českému zemědělství, je změna chování českého spotřebitele, která je strašně jednoduchá a platí všude, některými zeměmi je hrdě uplatňována, a ta spočívá v tom, kupujme české zboží, jezme české potraviny. Pojďme to lidem vysvětlovat, aby český zemědělec měl odbyt a nebyl odkázán jen a jen na silný řetězcový systém supermarketů, ale aby se dala další nabídka, jakým způsobem lze prodávat potraviny.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Také děkuji. Kdo se ještě hlásí do obecné rozpravy? Nevidím žádnou přihlášku. Tuto rozpravu ukončuji a otevírám rozpravu podrobnou. Hlásí se do ní pan zpravodaj. Prosím, má slovo.

 

Poslanec Jiří Papež: Děkuji za slovo. Vážená paní místopředsedkyně, kolegyně a kolegové, dovolte mi, abych v podrobné rozpravě navrhl to, co jsem již avizoval ve své zpravodajské zprávě, tedy abych navrhl usnesení: "Poslanecká sněmovna schvaluje návrh I. změny rozpočtu Pozemkového fondu České republiky na rok 2010, podle sněmovního tisku 125 ve struktuře, která je uvedena v tabulce ve sněmovním tisku 125/1."

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Děkuji. Pokud se již nikdo další nehlásí do podrobné rozpravy, tuto rozpravu ukončuji. Ujistím se, že ani pan předkladatel, ani zpravodaj si již nepřejí vystoupit se závěrečnými slovy. Budeme tedy hlasovat. Přilákám ještě některé kolegy.

 

Zahajuji hlasování o návrhu, tak jak byl přednesen. Kdo je pro? Kdo je proti?

V hlasování číslo 58 z přihlášených 139 poslanců pro 115, proti 2, návrh byl přijat.

 

Děkuji panu ministrovi, děkuji panu zpravodaji, končím projednávání tohoto bodu a zahajuji bod následující. Prosím, pan poslanec Tejc má slovo.

 

Poslanec Jeroným Tejc: Děkuji za slovo. Vážené kolegyně a kolegové, dovolte mi jménem poslaneckého klubu sociální demokracie, s ohledem na to, že tady není premiér České republiky a měl by se zahájit bod 20, který je poměrně zásadní, tedy který má měnit strukturu úřadu práce, a my jsme již ráno vyslovili pochybnost o tom, jestli by tento bod měl být projednáván právě dnes v tuto hodinu a na tomto místě bez přítomnosti pana premiéra, který je na zahraniční cestě, dovolil bych si jménem klubu sociální demokracie požádat o přestávku na poradu v délce 45 minut. (Poslankyně Kočí má námitku.)

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: S ohledem na to, pane poslanče, že Sněmovna si na 12.30 hodin odhlasovala pevný bod, byla bych ráda, kdybyste se jako představitelé, zástupci všech politických klubů domluvili.

 

Poslanec Jeroným Tejc: Pokud by tomu bylo tak, tak bych v tom případě požádal o přestávku na 10 minut, abychom vyhověli unesení Sněmovny z dopoledne, a budu rád, když se projedná pevně zařazený bod. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Ano. Vyhlašuji přestávku do 12.30 hodin.

 

(Jednání přerušeno v 12.20 hodin.)***
Přihlásit/registrovat se do ISP