Stenozáznamy - jmenný rejstřík
Milena Kolářová

Schůze: 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 15, 16, 17, 22, 23, 25, 29, 31, 32, 34, 36, 37, 38, 39, 40

3. schůze (27. - 28. 1. 1993)

VII. Zpráva o situaci v kontrolních institucích České republiky - ministerstvu státní kontroly a Nejvyšším kontrolním úřadu
část č. 7 (27. 1. 1993)

6. schůze (23. - 25. 2. 1993)

část č. 1 (23. 2. 1993)

7. schůze (23. - 25. 3. 1993)

Bod č. 11
část č. 9 (24. 3. 1993)

8. schůze (20. - 22. 4. 1993)

Bod č. 17
část č. 27 (22. 4. 1993)

9. schůze (18. 5. - 1. 6. 1993)

Bod č. 23
část č. 33 (20. 5. 1993)

Bod č. 28
část č. 39 (21. 5. 1993)

10. schůze (15. - 17. 6. 1993)

Bod č. 12
část č. 10 (16. 6. 1993)

11. schůze (7. - 10. 7. 1993)

Bod č. 27
část č. 27 (9. 7. 1993)

XXXXIX. Odpovědi členů vlády České republiky na interpelace, otázky a podněty poslanců Poslanecké sněmovny
část č. 52 (10. 7. 1993)

15. schůze (1. - 9. 12. 1993)

Bod č. 7
část č. 17 (2. 12. 1993)

XVI. Usnesení Poslanecké sněmovny, kterým je předseda Poslanecké sněmovny pan Milan Uhde žádán ve smyslu § 46, odst. 2 zákona č. 35/1989 Sb., o jednacím řádu, o svolání organizačního výboru
část č. 39 (7. 12. 1993)

XXIX. Vládní návrh na rozšíření účasti České republiky v Ochranných silách Organizace Spojených národů (UNPROFOR) na území bývalé Jugoslávie, podle sněmovního tisku 734
část č. 49 (8. 12. 1993)

16. schůze (15. - 18. 2. 1994)

IV. Návrh na vzetí zpět návrhu poslankyně Mileny Kolářové a dalších na vydání zákona o distribuci a prodeji denního tisku
část č. 3 (15. 2. 1994)

17. schůze (22. - 24. 3. 1994)

Bod č. 6
část č. 6 (22. 3. 1994)

22. schůze (8. 9. 1994)

Bod č. 3
část č. 4 (8. 9. 1994)

23. schůze (27. - 29. 9. 1994)

Bod č. 21
část č. 9 (28. 9. 1994)

25. schůze (6. - 15. 12. 1994)

část č. 38 (13. 12. 1994)

Bod č. 4
část č. 8 (7. 12. 1994)

Bod č. 11
část č. 21 (8. 12. 1994)

29. schůze (14. - 17. 3. 1995)

Bod č. 26
část č. 25 (16. 3. 1995)

31. schůze (23. - 26. 5. 1995)

část č. 31, část č. 36 (26. 5. 1995)

XII. Zákon o ocenění některých účastníků národního boje za osvobození v souvislostí s 50. výročím ukončení 2. světové války, přijatý Poslaneckou sněmovnou dne 20. dubna 1995 a vrácený prezidentem republiky
část č. 8 (24. 5. 1995)

32. schůze (20. - 30. 6. 1995)

Bod č. 26
část č. 48 (28. 6. 1995)

Bod č. 36
část č. 60 (29. 6. 1995)

34. schůze (26. - 28. 9. 1995)

Bod č. 22
část č. 13 (27. 9. 1995), část č. 25 (28. 9. 1995)

36. schůze (31. 10. - 3. 11. 1995)

XXVIII. Návrh poslanců Hany Lagové a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 65/1965 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 1853
část č. 37 (3. 11. 1995)

37. schůze (5. - 13. 12. 1995)

XVII. Návrh poslanců Josefa Janečka a dalších na vydání zákona o síti zdravotnických zařízení a o změně zákona ČNR č. 550/1991 Sb., o všeobecném zdravotním pojištění, podle sněmovního tisku 1944 - prvé čtení
část č. 22 (7. 12. 1995)

38. schůze (19. - 20. 12. 1995)

XV. Návrh poslance Luďka Rubáše na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk 1964) - prvé čtení
část č. 11 (20. 12. 1995)

39. schůze (6. - 21. 2. 1996)

část č. 65 (15. 2. 1996)

XXII. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 550/1991 Sb., o všeobecném zdravotním pojištění, ve znění pozdějších předpisů, zákon ČNR č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů, zákon ČNR č. 551/1991 Sb., o Všeobecné zdravotní pojišťovně České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a zákon ČNR č. 280/1992 Sb., o resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťovnách, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk 2083) - prvé čtení
část č. 11 (7. 2. 1996)

XXXXIX. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk 2082) - prvé čtení
část č. 31 (9. 2. 1996)

LIV. Návrh poslanců Josefa Janečka a dalších na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře (sněmovní tisk 1990) - prvé čtení
část č. 34 (9. 2. 1996)

LXXIV. Návrh poslanců Jiřího Hájka a dalších na vydání zákona o státním jazyce České republiky a o jazycích národnostních menšin (sněmovní tisk 2018) - prvé čtení
část č. 49 (14. 2. 1996)

40. schůze (12. - 15. 3. 1996)

3. Vládní návrh zákona o některých dražbách mimo soudní výkon rozhodnutí a o změně zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 1898 druhé čtení
část č. 10 (13. 3. 1996)

42. Vládní návrh, kterým se předkládá k vyslovení souhlasu Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky Dodatkový protokol o Evropské úmluvě o vzájemné pomoci ve věcech trestních, sjednaný ve Štrasburku dne 17. března 1978, podle sněmovního tisku 2031 - druhé čtení
část č. 24 (14. 3. 1996)

56. Zpráva ministra zdravotnictví o stavu v resortu zdravotnictví, příčinách současné situace a způsobech jejího řešení
část č. 34 (15. 3. 1996)


Přihlásit/registrovat se do ISP