Stenozáznamy - jmenný rejstřík
Ondřej Zemina

Schůze: 3, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 17, 19, 21, 28, 30, 32, 34, 36, 37, 38, 39

3. schůze (27. - 28. 1. 1993)

Bod č. 6
část č. 4 (27. 1. 1993)

7. schůze (23. - 25. 3. 1993)

XII. Zpráva o stavu vysílání a o činnosti Rady České republiky pro rozhlasové a televizní vysílání podle sněmovního tisku 147
část č. 12 (24. 3. 1993)

9. schůze (18. 5. - 1. 6. 1993)

Bod č. 23
část č. 33 (20. 5. 1993)

XXVI. Nová zpráva o stavu vysílání a o činnosti Rady České republiky pro rozhlasové a televizní vysílání podle sněmovního tisku 250
části č. 35-36 (21. 5. 1993)

10. schůze (15. - 17. 6. 1993)

Bod č. 12
část č. 12 (16. 6. 1993)

11. schůze (7. - 10. 7. 1993)

XXIX. Návrh statutu Fondu dětí a mládeže podle sněmovního tisku 463
část č. 30 (9. 7. 1993)

12. schůze (14. - 16. 9. 1993)

Bod č. 17
části č. 15-16 (15. 9. 1993)

13. schůze (12. - 15. 10. 1993)

IX. Návrh na volbu členů prezidia Pozemkového fondu České republiky
část č. 12 (13. 10. 1993)

XI. Návrh na volbu člena Rady pro rozhlasové a televizní vysílání
části č. 13-14 (13. 10. 1993)

Bod č. 14
části č. 20-21 (14. 10. 1993)

17. schůze (22. - 24. 3. 1994)

části č. 8-9 (23. 3. 1994)

Bod č. 6
část č. 4, část č. 7 (22. 3. 1994), část č. 8 (23. 3. 1994)

Bod č. 8
část č. 10 (23. 3. 1994)

19. schůze (31. 5. - 3. 6. 1994)

XXI. Zpráva o stavu vysílání a o činnosti Rady České republiky pro rozhlasové a televizní vysílání, podle sněmovního tisku 855
část č. 28 (2. 6. 1994)

21. schůze (7. - 9. 7. 1994)

XIII. Návrh na odvolání Rady České republiky pro rozhlasové a televizní vysílání
část č. 21 (9. 7. 1994)

28. schůze (7. - 9. 2. 1995)

Bod č. 29
část č. 16 (8. 2. 1995)

30. schůze (18. - 20. 4. 1995)

Bod č. 21
části č. 27-28 (20. 4. 1995)

32. schůze (20. - 30. 6. 1995)

Bod č. 24
část č. 45, části č. 47-49 (28. 6. 1995)

34. schůze (26. - 28. 9. 1995)

Bod č. 4
část č. 5 (26. 9. 1995)

36. schůze (31. 10. - 3. 11. 1995)

VIII. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 238/1992 Sb., o některých opatřeních souvisejících s ochranou veřejného zájmu, podle sněmovního tisku 1504
část č. 15, část č. 26 (2. 11. 1995)

37. schůze (5. - 13. 12. 1995)

část č. 28 (8. 12. 1995)

XIV. Návrh poslanců Martina Přibáně a dalších na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve zněni pozdějších předpisů, zákon č. 103/1992 Sb., o Radě České republiky pro rozhlasové a televizní vysílání, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 483/1991 Sb., o České televizi, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 1821
část č. 19 (7. 12. 1995)

XXIII. Návrh na změnu statutu Rady České republiky pro rozhlasové a televizní vysílání
část č. 32 (8. 12. 1995)

XXIV. Návrh na změnu výše odměny členům Rady České televize, členům Rady Českého rozhlasu a členům Rady ČTK
část č. 32 (8. 12. 1995)

XXXXI. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 35/1965 Sb. o dílech literárních, vědeckých a uměleckých (autorský zákon), ve znění zákona č. 89/1990 Sb., zákona č. 468/1991 Sb. a zákona č. 318/1993 Sb., podle sněmovního tisku 1935 - prvé čtení
část č. 42 (13. 12. 1995)

38. schůze (19. - 20. 12. 1995)

III. Návrh poslanců Marka Bendy a dalších na vydání zákona o sídle Parlamentu České republiky (sněmovní tisk 1989) - prvé čtení
část č. 3 (19. 12. 1995)

X. Vládní návrh zákona o odrůdách, osivu a sadbě pěstovaných rostlin (sněmovní tisk 1998) - prvé čtení
část č. 9 (20. 12. 1995)

39. schůze (6. - 21. 2. 1996)

LXXXVIII. Návrh poslanců Marka Bendy a dalších na vydání zákona o sídle Parlamentu České republiky (sněmovní tisk 1989) - druhé čtení
část č. 54 (14. 2. 1996), část č. 56 (15. 2. 1996)


Přihlásit/registrovat se do ISP