Předpis 180/1990 Sb.

Citace180/1990 Sb.
NázevZákon o změnách předpisů o nemocenském a sociálním zabezpečení a mateřském příspěvku a některých dalších předpisů
Částka32 (18. 5. 1990)
Účinnostod 1. 7. 1990, zrušeno dnem 1. 1. 2012
ProjednáváníFederální shromáždění Československé socialistické republiky, 1986 - 1990
396 Vládní návrh zákona o změnách předpisů o nemocenském a so...
Navržené změny2 tisky

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
54/1956novelizujeZákon o nemocenském pojištění zaměstnanců 
32/1957novelizujeZákon o nemocenské péči v ozbrojených silách 
99/1963novelizujeObčanský soudní řád 
103/1964novelizujeZákon o zabezpečení družstevních rolníků 
117/1966novelizujeZákon o některých důsledcích zanedbávání péče o děti 
88/1967rušíVyhláška Svazu výrobních družstev o nemocenském pojištění členů výrobních družstev 
135/1967rušíRedakční sdělení o opravě tiskové chyby ve vyhlášce Svazu výrobních družstev č. 88/1967 Sb., o nemocenském pojištění členů výrobních družstev 
88/1968novelizujeZákon o prodloužení mateřské dovolené o dávkách v mateřství a o přídavcích na děti z nemocenského pojištění 
107/1971novelizujeZákon o mateřském příspěvku 
100/1988novelizujeZákon o sociálním zabezpečení 
110/1990novelizujeZákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení, a zákon č. 54/1956 Sb., o nemocenském pojištění zaměstnanců 
Derogace pasivní
189/2006novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o nemocenském pojištění1
329/2011rušíZákon o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o změně souvisejících zákonů2


ISP (příhlásit)