Stenozáznamy - jmenný rejstřík
Libor Turek

Schůze: 25, 45, 65, 74, 78, 82, 86, 87, 94, 98, 103, 108

25. schůze (31. 5. - 17. 6. 2022)

29. Vládní návrh zákona o prekurzorech výbušnin a o změně souvisejících zákonů (zákon o prekurzorech výbušnin) /sněmovní tisk 197/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2
část č. 213 (15. 6. 2022)

45. schůze (15. 11. - 2. 12. 2022)

103. Střednědobý výhled státního rozpočtu České republiky na léta 2024 a 2025 /sněmovní tisk 316/
část č. 138, části č. 140-141 (30. 11. 2022)

65. schůze (16. 5. - 15. 6. 2023)

8. Vládní návrh zákona o preventivní restrukturalizaci /sněmovní tisk 371/ - druhé čtení
část č. 106 (18. 5. 2023)

9. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 312/2006 Sb., o insolvenčních správcích, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 372/ - druhé čtení
část č. 106 (18. 5. 2023)

74. schůze (5. - 15. 9. 2023)

22. Vládní návrh zákona o trhu s nevýkonnými úvěry /sněmovní tisk 472/ - prvé čtení
část č. 245 (13. 9. 2023)

23. Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o trhu s nevýkonnými úvěry /sněmovní tisk 473/ - prvé čtení
část č. 246 (13. 9. 2023)

78. schůze (10. - 27. 10. 2023)

2. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací (liniový zákon), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 410/ - druhé čtení
část č. 75 (12. 10. 2023)

82. schůze (14. 11. - 1. 12. 2023)

21. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 570/ - prvé čtení
část č. 129 (28. 11. 2023)

86. schůze (12. - 13. 12. 2023)

6. Vládní návrh zákona o trhu s nevýkonnými úvěry /sněmovní tisk 472/ - druhé čtení  
část č. 29 (12. 12. 2023)

7. Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o trhu s nevýkonnými úvěry /sněmovní tisk 473/ - druhé čtení  
část č. 30 (12. 12. 2023)

87. schůze (16. - 26. 1. 2024)

114. Vládní návrh zákona o trhu s nevýkonnými úvěry /sněmovní tisk 472/ - třetí čtení
část č. 58 (26. 1. 2024)

115. Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o trhu s nevýkonnými úvěry /sněmovní tisk 473/ - třetí čtení
část č. 59 (26. 1. 2024)

94. schůze (27. 2. - 8. 3. 2024)

11. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 570/ - druhé čtení
části č. 110-111 (1. 3. 2024)

155. Zpráva o plnění státního rozpočtu České republiky za 1. pololetí 2023 /sněmovní tisk 577/
část č. 200 (7. 3. 2024)

98. schůze (9. - 19. 4. 2024)

127. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 570/ - třetí čtení
části č. 142-143 (17. 4. 2024)

103. schůze (21. - 31. 5. 2024)

4. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 633/ - druhé čtení  
části č. 25-26 (21. 5. 2024)

108. schůze (25. 6. - 12. 7. 2024)

10. Vládní návrh zákona o Národní rozvojové bance /sněmovní tisk 699/ - prvé čtení  
část č. 44 (25. 6. 2024)

11. Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o Národní rozvojové bance /sněmovní tisk 700/ - prvé čtení  
část č. 47 (25. 6. 2024)

17. Vládní návrh zákona o vnitrostátních orgánech v oblasti polovodičů a některých jimi vykonávaných činnostech /sněmovní tisk 714/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2
část č. 146 (28. 6. 2024)


Přihlásit/registrovat se do ISP