Stenografický zápis 57. schůze, 23. května 2017


(Jednání zahájeno ve 14.00 hodin.)

Místopředseda PSP Petr Gazdík
Místopředseda PSP Jan Bartošek
Poslanec Jiří Mihola
Poslanec Marek Černoch
Poslanec Jaroslav Faltýnek
Poslanec Miroslav Kalousek
Poslanec Tomio Okamura
Poslankyně Věra Kovářová
Poslanec Václav Zemek
Poslanec Karel Fiedler
Poslankyně Jana Černochová
Poslanec Lukáš Pleticha
Poslankyně Marie Pěnčíková
Poslankyně Helena Langšádlová
Místopředseda PSP Vojtěch Filip
Poslanec Zbyněk Stanjura


346. Vyjádření Poslanecké sněmovny k rezoluci UNESCO pokračující v politizaci otázky Jeruzaléma

Místopředseda PSP Jan Bartošek
Poslanec Pavel Šrámek
Poslanec Daniel Korte
Poslankyně Jana Černochová
Místopředseda PSP Jan Bartošek
Předseda PSP Jan Hamáček
Poslankyně Jana Černochová
Místopředseda PSP Jan Bartošek
Poslanec Pavel Šrámek
Poslanec Miroslav Kalousek
Poslanec Zbyněk Stanjura
Poslanec Daniel Korte
Místopředseda PSP Jan Bartošek
Poslankyně Jana Černochová


24. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 219/2003 Sb., o uvádění do oběhu osiva a sadby pěstovaných rostlin a o změně některých zákonů (zákon o oběhu osiva a sadby), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 816/ - druhé čtení

Ministr zemědělství ČR Marian Jurečka
Poslanec Josef Kott
Poslanec Petr Kudela
Poslanec Herbert Pavera


25. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 862/ - druhé čtení

Ministr zemědělství ČR Marian Jurečka
Poslanec Josef Kott
Poslanec Petr Kudela


26. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některé související zákony /sněmovní tisk 881/ - druhé čtení

Ministr zemědělství ČR Marian Jurečka
Poslankyně Marie Pěnčíková
Poslanec Herbert Pavera
Poslanec Jan Zahradník
Poslanec Herbert Pavera
Poslanec Josef Kott
Poslanec Petr Bendl
Poslanec Petr Kudela
Poslankyně Vlasta Bohdalová
Poslanec Jan Zahradník


27. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 1017/ - druhé čtení

Ministr zdravotnictví ČR Miloslav Ludvík
Poslanec Jaroslav Krákora
Poslankyně Jana Hnyková
Poslankyně Alena Nohavová
Poslanec Bohuslav Svoboda
Poslanec Leoš Heger
Poslanec Rostislav Vyzula
Poslanec Vít Kaňkovský
Poslankyně Jana Lorencová
Poslanec Jaroslav Zavadil
Poslankyně Jana Hnyková
Poslanec Leoš Heger
Poslanec David Kasal
Poslanec Rostislav Vyzula
Poslanec Vít Kaňkovský
Poslanec Jaroslav Zavadil


28. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 1018/ - druhé čtení

Ministr zdravotnictví ČR Miloslav Ludvík
Poslanec Rostislav Vyzula
Poslankyně Soňa Marková
Místopředseda PSP Vojtěch Filip
Poslanec Rostislav Vyzula
Poslankyně Soňa Marková


22. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 903/ - druhé čtení

Ministryně práce a sociálních věcí ČR Michaela Marksová
Poslanec Jaroslav Zavadil
Poslanec František Laudát
Poslankyně Jana Pastuchová
Poslankyně Jana Hnyková
Poslanec Ivan Adamec
Poslankyně Jana Hnyková
Poslanec František Laudát
Poslanec Vladislav Vilímec
Poslanec Ivan Pilný
Poslanec Miroslav Opálka
Poslanec Jaroslav Zavadil
Poslankyně Jana Černochová
Místopředseda PSP Vojtěch Filip

(Jednání přerušeno v 18.05 hodin.)
(Jednání pokračovalo v 18.30 hodin.)

Místopředseda PSP Petr Gazdík


59. Návrh Zastupitelstva Libereckého kraje na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 791/ - druhé čtení

Poslanec Roman Sklenák
Poslanec Zbyněk Stanjura
Poslanec Pavel Kováčik
Hejtman Libereckého kraje Martin Půta
Poslankyně Věra Kovářová
Poslanec Václav Horáček
Poslanec Roman Kubíček
Poslanec Ivan Pilný
Poslanec Ivan Adamec
Poslanec Petr Bendl
Poslanec Ivan Pilný
Poslanec Vladislav Vilímec
Poslanec Roman Kubíček
Poslanec Jaroslav Klaška
Hejtman Libereckého kraje Martin Půta
Místopředseda PSP Petr Gazdík

(Jednání skončilo v 18.58 hodin.)


Přihlásit/registrovat se do ISP