(18.50 hodin)

 

Poslanec Vladislav Vilímec: Vážený pane místopředsedo, vážené kolegyně a kolegové, chtěl bych, aby se to doprojednalo, tak nebudu dlouhý.

Nechci jít do minulosti, koneckonců těší mě, že po dvou letech Ministerstvo financí ať podporuje tento návrh, protože před dvěma lety, když jsme to podávali, tak podpory jsme se nedočkali. A tehdy se dokonce nabízel jakýsi časový timing, aby si státní rozpočet mohl zvyknout na navýšení 8,5 mld. Byla škoda, že to neprošlo. Ale nechci jít do minulosti.

Máme před sebou návrh Libereckého kraje, ten návrh je legitimní. Tak jako se to u krajů sjednotilo na 8,92, navrátil se ten poměr, tak se to teď týká obcí. Obce zatím na to marně čekají. Podle mě argumenty, které tady v minulosti byly vzpomenuty, kolik že obce mají na svých účtech, případně jiné argumenty, neobstojí, protože pokud chceme napravit řekněme věc, která tady nastala v souvislosti s důchodovou reformou, důchodová reforma byla zrušena, tak to prostě musíme dostat na podíl 23,58 %.

Já se chci ale zastavit, protože je tady jeden pozměňovací návrh, který se týká žáků škol, tak se právě chci zastavit u těch žáků škol. Protože samozřejmě celkové navýšení rozpočtového určení daní umožňuje provést změnu, která je požadována obcemi, jak Svazem měst a obcí, tak i ostatními, aby se ten koeficient 7 % na žáka základních a mateřských škol navýšil. Zatím se uvažovalo vždy pouze o navýšení o dva procentní body, a to z toho důvodu, že ono to samozřejmě má také své důsledky, pokud se to bude navyšovat dále. Protože nečetl jsem ten návrh, ale samozřejmě i ten návrh, který přijal rozpočtový výbor, tak vychází z toho, že o ty dva procentní body se sníží koeficient postupných přechodů. A v případě čtyř velkých měst tzv. zvláštní přepočítací koeficient. Myslím, že to bude obdobné i v tomto návrhu. A samozřejmě pokud se sníží ten zvláštní přepočítací koeficient o čtyři procentní body, tak by také skutečně mohlo nastat poměrně rozčarování těchto velkých měst. Takže já jsem vždycky vycházel z toho, že těch 9 %, která tam byla nastavena, se kterými pracovala i ta komise při Ministerstvu financí, těch 9 % bylo úměrných. Bylo to legitimní, bylo to úměrné, bylo to citlivé, bylo to vyvážené. Jakmile to budeme navyšovat, tak se můžeme skutečně dostat do určitých distorzí. A ten návrh na 9 % je nastaven tak, aby každá obec, ať je to obec, která má školu, nemá školu, nebo obec, která školu má, či i ta čtyři největší města, pocítila skutečně určité zvýšení daňových výnosů. Tady se obávám, těch 11 % už může jaksi tento záměr trochu pokazit.

Takže současný stav je takový, že těch 7 %, ty prostředky za tím žákem, odpovídají zhruba 9 tisícům na jednoho žáka. A těch 9 % se to navyšuje zhruba o 2,5 až 3 tisíce, což je 12,5-13 tisíc, jakési průměrné neinvestiční náklady na toho žáka. Těch 11 % se mi zdá, že už je poměrně hodně a už z toho trošku děláme dostihy.

Proto bych chtěl podpořit nejen proto, že jsem to navrhl, rozpočtový výbor, ale protože to skutečně bylo propočteno a bylo to diskutováno jak na půdě Svazu měst a obcí, tak i na jednáních pracovní komise Ministerstva financí, tak já bych chtěl podpořit to devítiprocentní navýšení. Myslím, že je to úměrné, že je to vyvážené a nedojde k nějakým problémům a distorzím, které by mohlo přinést navýšení na 11 %. Takže to jsem pouze považoval za důležité tady zmínit.

Je potřeba, řeknu naposled, poslední větu, je potřeba v situaci, kdy se celkově zvyšuje rozpočtové určení daní, ten manévr s těmi žáky provést, protože pak už se nikdy neprovede. V situaci, kdy se nezvyšuje rozpočtové určení daní, by muselo dojít ke kompenzacím a myslím, že k tomu by nebylo připraveno ani Ministerstvo financí. Takže bych chtěl podpořit návrh rozpočtového výboru. Upřednostnil bych ho před návrhem pana Andreje Babiše, protože je to návrh, který je vyváženější, a myslím, že mnohem správnější. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Vilímcovi. Pokud se nikdo další nehlásí do obecné rozpravy, končím obecnou rozpravu. Není zájem o závěrečná slova. A zahajuji podrobnou rozpravu, do které se jako první přihlásil pan poslanec Roman Kubíček. Po něm pan poslanec Jaroslav Klaška. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Roman Kubíček: Děkuji za slovo, pane předsedající. Dámy a pánové, já bych se chtěl přihlásit k pozměňovacímu návrhu, který je uložen v systému jako sněmovní dokument 6430.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Kubíčkovi. Prosím, pan poslanec Klaška. Máte slovo.

 

Poslanec Jaroslav Klaška: Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Milé kolegyně, vážení kolegové, vážený pane hejtmane, dovolte mi, abych se přihlásil ke dvěma pozměňujícím návrhům, které tvoří vzájemně alternativu. Jsou v systému pod čísly 6446 a 6447 a neřeší rozpočtové určení daní obcím, s tím nemám žádný problém. Ale já jsem dlouhodobý příznivce oprav silnic II. a III. třídy, takže naopak řeší systémové financování oprav, nebo návrh je to na systémové řešení oprav a rekonstrukcí krajských silnic, a to ve dvou variantách. Pomocí stávajícího systému přes Státní fond dopravní infrastruktury. Pro státní rozpočet to bude víceméně neutrální, protože o to bude pravděpodobně ponížena nějaká státní účelová dotace do rozpočtu státního fondu, ale je tam garance toho, že zhruba tytéž peníze jako jsou teď po tři roky dávány krajům, tak tam prostě budou.

Takže to jsou dva mé pozměňující návrhy. Děkuji za slovo.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji. Ptám se, kdo další se hlásí do podrobné rozpravy. Jestliže nikdo takový není, končím podrobnou rozpravu. Ptám se na závěrečná slova. Pan hejtman. Prosím, pane hejtmane, máte slovo.

 

Hejtman Libereckého kraje Martin Půta Paní poslankyně, páni poslanci, já bych pro stanovisko k tomu jestli 9, nebo 11 % potřeboval asi vědět nějaký výpočet, co to bude znamenat pro rozpočty především velkých měst, protože jsem zaregistroval i to, že by to mělo pomoci malým městům a obcím. Jenom zopakuji to, co zaznělo ve čtvrtek na Svazu měst a obcí. Pokud by další pozměňovací návrhy měly vést k tomu, že se ve třetím čtení neschválí nic, tak to nebude úplně nejšťastnější výsledek.

Děkuji tady panu poslancovi za načtení těch pozměňovacích návrhů k systémovému řešení financování silnic II. a III. tříd. Jako hejtman mám samozřejmě teď trochu těžkou roli, protože bych byl rád, kdyby to financování oprav na dvojkách a trojkách bylo řešeno systémově. Myslím si, že to je z dlouhodobého hlediska nutné. Jenom se obávám, že načtení k tomuto návrhu zákona z dílny Libereckého kraje může znamenat, že ve třetím čtení neprojde nakonec nic. Takže v logice, kterou jsem říkal před malou chvílí, raději méně než více, a třeba nová Sněmovna a nová vláda potom to systémové řešení dvojek a trojek nějak vyřeší.

Takže mnohokrát děkuji. Za mne všechno.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu hejtmanovi. Pokud paní zpravodajka nechce závěrečné slovo - nechce, tak končím druhé čtení tohoto návrhu zákona. Děkuji panu hejtmanovi, že vážil cestu do Sněmovny, i paní zpravodajce.

Pokud nebude námitka proti mému postupu, vzhledem k tomu, že se blíží za minutu a půl 19. hodina, tak přerušuji jednání Sněmovny do zítřejší 9. hodiny ranní, kdy budeme pokračovat bodem číslo 260, což je třetí čtení zákona o elektronických komunikacích.

Přeji vám hezký večer.

 

(Jednání skončilo v 18.58 hodin.) ***
Přihlásit/registrovat se do ISP