Sněmovní tisk 791
Novela z. o rozpočtovém určení daní

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Zastupitelstvo Libereckého kraje předložilo sněmovně návrh zákona 22. 4. 2016.
Zástupce navrhovatele: Půta M.,Farský J..

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 791/0 dne 22. 4. 2016.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 26. 4. 2016. Vláda zaslala stanovisko 20. 5. 2016. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 20. 5. 2016 jako tisk 791/1 (nesouhlas).
  Stanovisko zaevidováno v systému eKLEP pod čj. OVA 598/16, PID KORNA9FF9JHC.

Poslanecká sněmovna

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 25. 5. 2016 (usnesení č. 283). Určil zpravodaje: Ing. Věra Kovářová a navrhl Rozpočtový výbor jako garanční.

 • 1

  1. Čtení proběhlo 1. 3. 2017 na 55. schůzi. Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1582).

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 23. 5. 2017 na 57. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 23. 5. 2017 na 57. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 791/5, který byl rozeslán 24. 5. 2017 v 10:32.

 • G
  • Rozpočtový výbor vydal usnesení garančního výboru, které bylo 7. 6. 2017 doručeno poslancům jako sněmovní tisk 791/6 (stanovisko).

 • 3

  3. Čtení proběhlo 9. 6. 2017 na 57. schůzi. Návrh zákona schválen (usnesení č. 1711).

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou.

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 22. 6. 2017 návrh zákona Senátu jako tisk 158, dokument 158/0.

 • O

  Organizační výbor dne 23. 6. 2017 stanovil garančním výborem Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu a přikázal tisk k projednání: Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí, Stálá komise Senátu pro rozvoj venkova.

 • V
  • Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí projednal návrh dne 12. 7. 2017 a přijal usnesení č. 58, které bylo rozdáno jako tisk 158/2 (schvaluje).
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 18. 7. 2017 a přijal usnesení č. 98, které bylo rozdáno jako tisk 158/1 (schvaluje).
  • Stálá komise Senátu pro rozvoj venkova projednal návrh dne 18. 7. 2017 a přijal usnesení č. 24, které bylo rozdáno jako tisk 158/3 (schvaluje).
 • S

  Návrh projednán dne 19. 7. 2017 na 8. schůzi Senátu.
  Senát návrh schválil (usnesení č. 199).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 27. 7. 2017.
  Prezident zákon podepsal 31. 7. 2017.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 31. 7. 2017.

Sbírka zákonů

 • Sb

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů .

Zákon vyhlášen 18. 8. 2017 ve Sbírce zákonů v částce 90 pod číslem 260/2017 Sb.


Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentPopisDatum
6430Andrej Babiš11891-17009.docx (22 KB) / PDF (267 KB, 2 strany) 23. 5. 2017 v 09:01:40
6446Jaroslav Klaška11907-17024.docx (23 KB) / PDF (236 KB, 7 stran) 23. 5. 2017 v 18:40:58
6447Jaroslav Klaška11908-17025.docx (21 KB) / PDF (244 KB, 6 stran) 23. 5. 2017 v 18:41:28


Deskriptory EUROVOCu: daň z příjmů, daňový systém, místní daň, obec, obecní rozpočet, rozpočtové zdroje, územní samospráva

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)