Stenografický zápis 39. schůze, 20. ledna 2016


(Jednání zahájeno v 9.00 hodin.)

Místopředseda PSP Jan Bartošek
Poslanec Jan Farský
Poslanec Marek Černoch
Poslanec Jaroslav Zavadil


142. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 462/ - třetí čtení

Ministryně práce a sociálních věcí ČR Michaela Marksová
Poslankyně Radka Maxová
Poslanec Bohuslav Chalupa
Poslankyně Radka Maxová
Poslanec Zbyněk Stanjura


144. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 500/ - třetí čtení

Ministr průmyslu a obchodu ČR Jan Mládek
Poslanec Michal Kučera
Poslankyně Hana Aulická Jírovcová
Poslanec Herbert Pavera
Poslanec Bronislav Schwarz
Poslanec Jaroslav Foldyna
Poslanec Michal Kučera
Poslanec Josef Novotný
Poslanec Petr Kudela
Poslanec Michal Kučera
Poslanec František Laudát
Poslankyně Hana Aulická Jírovcová
Ministr zemědělství ČR Marian Jurečka
Poslanec Bronislav Schwarz
Poslanec Zbyněk Stanjura
Poslanec Michal Kučera
Poslanec František Laudát
Poslankyně Hana Aulická Jírovcová
Poslanec Petr Kudela
Poslanec Petr Bendl
Poslanec Ondřej Benešík
Poslanec Michal Kučera
Poslanec Milan Urban
Poslanec Petr Bendl
Poslanec Miroslav Kalousek
Poslanec Milan Urban
Poslanec Pavel Plzák
Poslanec Michal Kučera
Předseda PSP Jan Hamáček
Poslanec Pavel Plzák
Poslanec Petr Bendl
Poslanec Bohuslav Chalupa
Poslanec Ivan Pilný
Poslanec František Laudát
Ministr průmyslu a obchodu ČR Jan Mládek
Poslanec Miroslav Kalousek
Poslanec Milan Urban
Poslanec Michal Kučera
Poslanec Milan Urban
Poslanec Roman Sklenák
Poslanec Lukáš Pleticha
Poslanec František Laudát
Poslanec Zbyněk Stanjura
Poslanec Lukáš Pleticha
Poslanec Miroslav Kalousek
Poslanec Zbyněk Stanjura
Předseda vlády ČR Bohuslav Sobotka


145. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 131/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 538/ - třetí čtení

Ministr průmyslu a obchodu ČR Jan Mládek
Poslanec Milan Urban
Poslanec Zbyněk Stanjura
Poslanec František Laudát
Poslanec Pavel Blažek
Poslanec Marek Černoch
Ministr vnitra ČR Milan Chovanec
Poslanec Zbyněk Stanjura
Ministr průmyslu a obchodu ČR Jan Mládek
Poslanec Petr Bendl
Poslanec Michal Kučera
Poslanec Milan Urban
Poslanec Martin Lank
Poslanec Jan Klán
Poslanec Karel Šidlo
Poslanec Marek Černoch
Poslanec Michal Kučera
Předseda vlády ČR Bohuslav Sobotka
Ministr průmyslu a obchodu ČR Jan Mládek
Poslanec František Laudát
Poslanec Václav Zemek
Poslanec Milan Urban
Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová
Poslanec Karel Fiedler
Poslanec Robin Böhnisch
Poslanec Ivan Pilný
Poslanec Petr Bendl
Poslanec Marek Černoch
Předseda vlády ČR Bohuslav Sobotka
Poslanec Karel Šidlo
Poslanec Pavel Blažek
Ministr průmyslu a obchodu ČR Jan Mládek
Poslanec Karel Fiedler
Poslanec Jan Klán
Poslankyně Jana Hnyková
Poslanec Martin Lank
Ministr průmyslu a obchodu ČR Jan Mládek
Ministr vnitra ČR Milan Chovanec
Poslanec Marek Černoch
Ministr vnitra ČR Milan Chovanec
Poslanec Zbyněk Stanjura
Poslanec Marek Černoch
Poslanec Karel Fiedler
Ministr průmyslu a obchodu ČR Jan Mládek
Poslanec František Laudát
Poslanec Milan Urban
Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová

(Jednání přerušeno ve 12.45 hodin.)
(Jednání pokračovalo v 14.30 hodin.)

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová


18. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 473/ - druhé čtení

Ministr kultury ČR Daniel Herman
Poslankyně Martina Berdychová


19. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 496/2012 Sb., o audiovizuálních dílech a podpoře kinematografie a o změně některých zákonů (zákon o audiovizi), a zákon č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 547/ - druhé čtení

Ministr kultury ČR Daniel Herman
Poslanec Roman Procházka
Poslanec Martin Komárek
Poslanec Roman Procházka


65. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 501/ - prvé čtení

Poslanec Jan Zahradník
Poslanec František Laudát
Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová

(Jednání přerušeno v 15.25 hodin.)
(Jednání pokračovalo v 15.55 hodin.)

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová
Poslankyně Alena Nohavová
Místopředseda PSP Petr Gazdík
Poslanec Karel Šidlo
Poslanec Michal Kučera
Poslanec Václav Zemek
Poslanec Josef Nekl
Poslanec Karel Šidlo
Poslanec Jiří Junek
Poslanec Igor Jakubčík
Poslanec Michal Kučera
Poslanec Pavel Plzák
Poslanec Jan Zahradník
Poslanec Václav Votava
Poslanec Václav Zemek
Poslanec Igor Jakubčík
Poslanec Vladislav Vilímec
Poslanec Michal Kučera
Místopředseda PSP Vojtěch Filip
Poslanec František Vácha
Poslanec Jan Zahradník
Poslanec Jiří Junek
Poslanec František Laudát
Poslanec Robin Böhnisch
Poslanec Karel Šidlo
Poslanec Zbyněk Stanjura
Místopředseda PSP Vojtěch Filip

(Jednání přerušeno v 18.09 hodin.)
(Jednání pokračovalo v 18.40 hodin.)

Místopředseda PSP Vojtěch Filip
Ministr životního prostředí ČR Richard Brabec
Poslanec Robin Böhnisch
Poslanec Zbyněk Stanjura
Místopředseda PSP Vojtěch Filip

(Jednání přerušeno v 18.55 hodin.)
(Jednání pokračovalo v 19.05 hodin.)

Místopředseda PSP Vojtěch Filip
Místopředseda PSP Jan Bartošek


66. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 25/2008 Sb., o integrovaném registru znečišťování životního prostředí a integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 574/ - prvé čtení

Ministr životního prostředí ČR Richard Brabec
Poslanec Martin Sedlář


50. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a ostatní volební zákony /sněmovní tisk 682/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2

Ministr vnitra ČR Milan Chovanec
Poslanec Jaroslav Borka


46. Vládní návrh zákona o Sbírce zákonů a mezinárodních smluv a o tvorbě právních předpisů vyhlašovaných ve Sbírce zákonů a mezinárodních smluv (zákon o Sbírce zákonů a mezinárodních smluv) /sněmovní tisk 646/ - prvé čtení

Ministr vnitra ČR Milan Chovanec
Poslanec Martin Plíšek


47. Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o Sbírce zákonů a mezinárodních smluv a o tvorbě právních předpisů vyhlašovaných ve Sbírce zákonů a mezinárodních smluv (zákon o Sbírce zákonů a mezinárodních smluv) /sněmovní tisk 647/ - prvé čtení

Ministr vnitra ČR Milan Chovanec
Poslanec Martin Plíšek


Sloučená rozprava k bodům č. 46 a 47 /sněmovní tisk 646 a 647/

Poslanec Jan Chvojka
Poslanec Leoš Heger
Ministr vnitra ČR Milan Chovanec
Poslanec Martin Plíšek


46. Vládní návrh zákona o Sbírce zákonů a mezinárodních smluv a o tvorbě právních předpisů vyhlašovaných ve Sbírce zákonů a mezinárodních smluv (zákon o Sbírce zákonů a mezinárodních smluv) /sněmovní tisk 646/ - prvé čtení

Místopředseda PSP Jan Bartošek


47. Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o Sbírce zákonů a mezinárodních smluv a o tvorbě právních předpisů vyhlašovaných ve Sbírce zákonů a mezinárodních smluv (zákon o Sbírce zákonů a mezinárodních smluv) /sněmovní tisk 647/ - prvé čtení

Místopředseda PSP Jan Bartošek


56. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 654/ - prvé čtení

Ministryně práce a sociálních věcí ČR Michaela Marksová
Poslanec Jaroslav Zavadil
Poslanec František Laudát
Poslanec Karel Fiedler
Poslanec Zbyněk Stanjura
Poslanec Petr Bendl
Poslanec Milan Urban
Poslanec Ladislav Šincl
Poslankyně Markéta Adamová
Poslanec František Adámek
Poslanec Josef Hájek
Poslankyně Markéta Adamová
Poslankyně Radka Maxová
Poslanec Michal Kučera
Poslanec František Adámek
Poslanec Milan Urban
Poslankyně Marta Semelová
Poslankyně Markéta Adamová
Poslanec Michal Kučera
Poslankyně Radka Maxová
Poslankyně Jitka Chalánková
Poslanec Leo Luzar
Poslankyně Jana Černochová
Poslanec Miroslav Opálka
Poslanec Michal Kučera
Poslanec Petr Kudela
Poslanec František Laudát
Poslankyně Jana Pastuchová
Místopředseda PSP Jan Bartošek

(Jednání skončilo ve 20.59 hodin.)


Přihlásit/registrovat se do ISP