(9.40 hodin)
(pokračuje Kučera)

Další dva pozměňovací návrhy se týkají úplně jiné oblasti. Jsou to pozměňovací návrhy, které se týkají průzkumu a dobývání nekonvenčního zemního plynu, např. břidlicového plynu. V těchto pozměňovacích návrzích, které se, jak jsem říkal, týkají průzkumu a těžby břidlicového plynu a podzemního zplyňování uhlí, nechceme zabránit dalšímu zkoumání geologického nadloží, nicméně chceme zakázat nebezpečnou technologii, která by nejen při těžbě, ale i při průzkumu ohrozila dotčené regiony. Tímto zákonem chceme dát jistotu. Chceme dát jistotu regionům, že k této těžbě, k tomuto nebezpečnému průzkumu, k těmto nebezpečným metodám nebude docházet. Já samozřejmě vnímám námitku, že se to dá řešit nařízením vlády. Myslím si, že tady máme šanci to koneckonců uzákonit tak, jak jsme to učinili už u kyanidového loužení zlata.

Takže prosím pěkně, chtěl bych vás požádat o podporu těchto dvou pozměňovacích návrhů -

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já se omlouvám, pane poslanče, ale dneska je u stolku zpravodaje a předkladatele skutečně velký frmol. Myslím si, že ani pan ministr ani pan zpravodaj se nemůžou dostatečně soustředit, protože neustále někdo přichází. Tak vás požádám, abyste tyto věci nechali po projednání tohoto bodu, aby se jak pan ministr, tak pan zpravodaj mohl soustředit na přednášené body.

Prosím, pokračujte.

 

Poslanec Michal Kučera: Já děkuji panu ministrovi i panu zpravodaji, že se ztišili.

To znamená, tyto dva pozměňovací návrhy, jak jsem říkal, dávají onu právní jistotu těm regionům, ve kterých by průzkum mohl být teoreticky zahájen.

Chci říct, že vzhledem k chybám, ke kterým v minulosti docházelo, mají lidé z dotčených oblastí oprávněné obavy z možných ekologických škod a havárií. Tady mi dají jistě za pravdu právě poslanci např. z Náchodska a z krajů, kde by těžba, případně průzkum mohly být realizovány. Já si samozřejmě vzpomínám na ty demonstrace, které vedli starostové za sociální demokracii proti těžbě a průzkumu břidlicového plynu. Takže věřím, že minimálně podporu sociální demokracie tyto pozměňovací návrhy budou mít.

Dámy a pánové, já věřím, že jste mou argumentaci pozorně vyslechli, že jste onu věcnou debatu vnímali, argumenty že jste zvážili a podpoříte za prvé, aby Ústecký a Karlovarský kraj dostal více peněz z vydobytého nerostu a ty peníze neskončily čistě ve státním rozpočtu, kde budou použity např. na věci, které nesouvisí s onou těžbou, a samozřejmě že dáte i právní jistotu těm regionům, ve kterých by mohla těžba břidlicového plynu a nebezpečí z ní hrozící vzniknout. Děkuji vám za podporu těchto čtyř pozměňovacích návrhů.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám děkuji, pane poslanče. Nyní eviduji tři faktické poznámky. První paní poslankyně Hana Aulická, připraví se pan poslanec Herbert Pavera, po něm pan poslanec Schwarz. Prosím, máte slovo.

 

Poslankyně Hana Aulická Jírovcová: Já děkuji za slovo, pane předsedající. Dovolte mi, abych vaším prostřednictvím reagovala na kolegu Kučeru. Samozřejmě asi bychom se měli prvotně bavit k tématu horního zákona a předložené pozměňující návrhy. Mě to velice mrzí, protože některé pozměňující návrhy, které předložil pan poslanec Kučera, i já podpořím, co se týká přerozdělení financí. Ale musím říct, že si dovolím poznámku k tomu, co tady zaznělo ke Krajské zdravotní a Ústeckému kraji.

Mě velice mrzí, že takhle hovoří právě poslanec, který je z Ústeckého kraje. Ale bohužel. Možná by bylo lepší, kdybyste chodil na pozvání hejtmana. Možná byste si lépe mohli pohovořit o tom, jak Krajská zdravotní funguje. Nehledě na to, že co se týče např. jedné z nemocnic, Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, tak je jedna z nejlépe vybavených nemocnic v České republice. To znamená, nezlobte se na mě, ale takhle byste o svém kraji a o zdravotnictví neměl hovořit.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám děkuji. Nyní tedy pan poslanec Pavera, připraví se pan poslanec Schwarz. Prosím.

 

Poslanec Herbert Pavera: Hezké a příjemné dopoledne, dámy a pánové. Vážený pane předsedající, vážený pane předsedo vlády, vážení členové vlády, kolegyně a kolegové, já bych se osobně přimluvil za to, abyste podpořili návrh pana kolegy poslance Kučery. Víte dobře, že jsem starostou obce. Každý starosta má zájem o to, aby jeho obec nějakým způsobem vzkvétala. A tam, kde je nějaká důlní činnost, je vždy ten region, ta obec velmi zatížena. Pokud bude mít více peněz z dobývacího prostoru, tak samozřejmě bude moci alespoň částečně pokrýt ztrátu a problémy, které důlní činnost přináší. Takže věřím, že pozměňovací návrh pana poslance Kučery podpoříte, a tím podpoříte i obce a kraje, kterých se to dotýká. Je to Ústecký a Karlovarský. Samozřejmě i náš kraj Moravskoslezský je postižený, ale tam je to řešeno trošku jinak. Děkuji vám za případnou podporu.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám také děkuji, pane poslanče. Nyní tedy pan poslanec Schwarz, připraví se pan poslanec Foldyna. Prosím.

 

Poslanec Bronislav Schwarz: Dobré dopoledne všem. Pane místopředsedo, kolegyně, kolegové, já bych chtěl prostřednictvím vás ke kolegovi Kučerovi. On tady mluví často, mluví hodně. Já k němu nerad vystupuji, ale dneska musím. Já jsem současně krajský zastupitel Ústeckého kraje a nevím nic o tom, že by naše krajská nemocnice skomírala. Tak takovéto povídání by si opravdu měl nechat pro sebe. Ať se přijde podívat na zastupitelstvo, zeptá se a tam se může dozvědět čísla.

A dál. Máme tu dva horníky, které znám z praxe. Fárali. Vozku a Hájka. Já nejsem horník, jen jsem se jich zeptal, aby mi řekli nezávisle na sobě, co pan Kučera říká. Oni mi sdělili lidově - blbosti. Tak bych chtěl poprosit pana Kučeru prostřednictvím vás, když už tedy něco říká odborně a nerozumí tomu, tak ať to nedělá, prosím vás. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám také děkuji. Nyní tedy pan poslanec Foldyna a připraví se pan poslanec Kučera s faktickou poznámkou. Prosím.

 

Poslanec Jaroslav Foldyna: Děkuji. Dobré ráno. Já samozřejmě vnímám poměrně pozitivně postoj pana kolegy z Ústeckého kraje, který se snaží. Nicméně já jsem se také snažil zjistit, jaká je situace. Ptal jsem se hejtmanů, resp. i našeho hejtmana, jaký je jejich postoj k přerozdělení peněz. Oni s tím souhlasí. Je nutné tady říct, že těžební společnosti vedle těch nařízených peněz, které budou muset odevzdávat ze zákona, financují v Ústeckém kraji některé aktivity v kultuře, ve sportu a je jistá obava, že by došlo k tomu, že se takhle dít nebude.

K problematice Krajské zdravotní. Problém Krajské zdravotní není ve financích. Ten problém je právě systémový. Bude se muset řešit nejenom prostřednictvím státního rozpočtu, ale i nějakého odvážného nařízení. Problém Ústeckého kraje a zdravotnictví je, že k nám žádní doktoři nechtějí. I když jim dávají o sto procent peněz víc, než jim chceme dát, tak oni k nám prostě nechtějí. Ten problém je úplně v jiném gardu, ten je systémový. My se jím budeme jistě s panem premiérem a s panem ministrem zdravotnictví zabývat. Ale rozhodně to není tím, že by v Ústeckém kraji chyběly peníze ve zdravotnictví jako takovém a my bychom to řešili tím, že bychom dostávali tyto peníze.

Čili já vnímám pozitivně postoj pana kolegy z Ústeckého kraje, ale věcně jsem se opravdu informoval u hejtmanů. Oni jsou spokojeni. Důležité je, že se o sto procent navýšil příjem státu z toho vytěženého nerostu. Já vám děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám děkuji. Nyní tedy s faktickou poznámkou pan poslanec Kučera. Prosím. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP