Stenografický zápis 39. schůze, 19. ledna 2016

(Schůze zahájena ve 14.00 hodin.)

Místopředseda PSP Vojtěch Filip
Poslankyně Miroslava Němcová
Poslanec Karel Fiedler
Poslankyně Miroslava Němcová
Poslanec Marek Černoch
Poslanec David Kádner
Poslankyně Jana Hnyková
Poslanec Martin Lank
Poslankyně Olga Havlová
Poslanec Jiří Mihola
Poslanec Zbyněk Stanjura
Poslankyně Vlasta Bohdalová
Poslanec Karel Fiedler
Poslanec Tomio Okamura
Poslanec Vladimír Koníček
Poslanec Miroslav Kalousek
Poslanec Zbyněk Stanjura
Poslankyně Miroslava Němcová
Poslanec Jiří Mihola
Poslanec Pavel Kováčik
Předseda PSP Jan Hamáček
Poslanec Zbyněk Stanjura
Poslanec Marek Černoch
Poslanec Miroslav Kalousek
Poslanec Michal Kučera
Poslanec Jiří Mihola
Poslanec Zbyněk Stanjura
Poslanec Pavel Kováčik
Předseda PSP Jan Hamáček
Poslanec Jiří Mihola
Poslanec Miroslav Kalousek
Poslanec Marek Černoch
Poslanec Michal Kučera
Poslanec Pavel Kováčik
Poslanec Tomio Okamura
Poslanec Jiří Mihola
Předseda PSP Jan Hamáček

(Jednání přerušeno v 16.01 hodin.)
(Jednání pokračovalo v 16.21 hodin.)

Předseda PSP Jan Hamáček


1. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony /sněmovní tisk 460/4/ - vrácený Senátem

Místopředseda vlády ČR a ministr financí Andrej Babiš
Poslanec Zdeněk Syblík
Senátor Libor Michálek


2. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon) /sněmovní tisk 454/ - druhé čtení

Poslanec Miroslav Kalousek
Předseda PSP Jan Hamáček

(Jednání přerušeno od 16.35 do 16.37.)

Poslanec Miroslav Kalousek
Předseda PSP Jan Hamáček
Ministryně práce a sociálních věcí ČR Michaela Marksová
Poslanec Jiří Petrů
Poslanec Martin Kolovratník
Místopředseda PSP Petr Gazdík
Poslanec Jiří Petrů
Poslanec Radek Vondráček
Poslanec Michal Kučera
Poslanec Karel Fiedler
Poslanec Jiří Petrů
Poslanec Martin Kolovratník
Poslankyně Jana Černochová
Poslanec Ludvík Hovorka
Poslanec Karel Fiedler
Poslanec Radek Vondráček


3. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné kvalifikace a jiné způsobilosti státních příslušníků členských států Evropské unie a některých příslušníků jiných států a o změně některých zákonů (zákon o uznávání odborné kvalifikace), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 581/ - druhé čtení

Ministryně školství, mládeže a tělovýchovy ČR Kateřina Valachová
Poslanec František Vácha
Poslanec Jaroslav Krákora
Poslanec Marek Černoch


4. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony /sněmovní tisk 546/ - druhé čtení

Místopředseda vlády ČR a ministr financí Andrej Babiš
Poslanec Roman Kubíček
Poslanec Ludvík Hovorka
Poslanec Roman Kubíček
Poslanec Vladislav Vilímec
Poslanec Michal Kučera
Poslanec Ludvík Hovorka
Poslanec Leoš Heger
Místopředseda vlády ČR a ministr financí Andrej Babiš
Poslankyně Soňa Marková
Poslanec Ivan Adamec
Poslanec Jan Volný
Poslanec Leoš Heger
Poslankyně Soňa Marková
Poslanec Ludvík Hovorka
Místopředseda vlády ČR a ministr financí Andrej Babiš
Poslankyně Soňa Marková
Poslanec Jan Volný
Poslanec Ivan Adamec
Poslanec Petr Bendl
Poslankyně Soňa Marková
Poslanec Jiří Skalický
Poslanec Zbyněk Stanjura
Místopředseda vlády ČR a ministr financí Andrej Babiš
Poslanec Zbyněk Stanjura
Poslanec Michal Kučera
Poslanec Bohuslav Chalupa
Poslanec Roman Kubíček
Poslanec Vladislav Vilímec
Poslanec Rostislav Vyzula
Poslanec Zbyněk Stanjura


5. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů a další související zákony /sněmovní tisk 571/ - druhé čtení

Místopředseda vlády ČR a ministr financí Andrej Babiš
Poslanec Roman Kubíček
Poslanec Jiří Holeček


6. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 612/ - druhé čtení

Místopředseda vlády ČR a ministr financí Andrej Babiš
Poslanec Karel Rais
Poslanec Petr Fiala
Místopředseda PSP Vojtěch Filip
Poslanec Zbyněk Stanjura
Místopředseda vlády ČR a ministr financí Andrej Babiš
Poslanec Zbyněk Stanjura
Poslanec Michal Kučera
Poslanec Petr Fiala
Poslanec Zbyněk Stanjura


7. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 610/ - druhé čtení

Ministr vlády ČR Jiří Dienstbier
Poslanec Štěpán Stupčuk
Poslanec Jan Chvojka
Poslanec Jiří Petrů
Poslanec Roman Kubíček
Poslanec Ivan Adamec
Poslanec Petr Bendl
Poslankyně Jana Fischerová
Poslanec Vladislav Vilímec
Poslanec Ivan Adamec
Poslanec Václav Horáček
Poslanec Petr Bendl
Ministr vlády ČR Jiří Dienstbier
Poslanec Štěpán Stupčuk
Poslanec Roman Kubíček
Poslanec Václav Klučka
Poslanec Ludvík Hovorka
Poslanec Petr Bendl
Místopředseda PSP Petr Gazdík


127. Návrh poslanců Petra Fialy, Zbyňka Stanjury, Jany Černochové, Miroslavy Němcové a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 360/2014 Sb., kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 649/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2

Poslanec Petr Fiala
Poslanec Václav Votava
Poslanec Miroslav Kalousek
Poslanec Michal Kučera
Poslanec Jeroným Tejc
Poslanec Zbyněk Stanjura
Poslanec Miroslav Kalousek
Místopředseda vlády ČR a ministr financí Andrej Babiš
Poslanec Jeroným Tejc
Poslanec Jaroslav Faltýnek
Poslanec Jaroslav Foldyna
Poslanec Zbyněk Stanjura
Poslanec Petr Fiala
Poslanec Michal Kučera
Poslanec Miroslav Kalousek
Poslankyně Zuzana Šánová
Místopředseda vlády ČR a ministr financí Andrej Babiš
Místopředseda PSP Petr Gazdík

(Jednání skončilo v 21.00 hodin.)


Přihlásit/registrovat se do ISP