Sněmovní tisk 500
Novela z. - horní zákon

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 2. 6. 2015.
Zástupce navrhovatele: ministr průmyslu a obchodu.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 500/0 dne 2. 6. 2015.
  Návrh zaevidován v systému eKLEP pod čj. OVA 1577/14, PID KORN9QUGZ6SO.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 4. 6. 2015 (usnesení č. 172). Určil zpravodaje: Ing. Milan Urban a navrhl Hospodářský výbor jako garanční.

 • 1

  Čtení proběhlo 16. 9. 2015 na 31. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 872).

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 10. 12. 2015 na 36. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 10. 12. 2015 na 36. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 500/10, který byl rozeslán 11. 12. 2015 v 11:48.

 • G
  • Hospodářský výbor vydal usnesení garančního výboru, které bylo 14. 1. 2016 doručeno poslancům jako sněmovní tisk 500/11 (stanovisko).

 • 3

  3. Čtení proběhlo 20. 1. 2016 na 39. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 45, usnesení č. 1039).

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou.

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 9. 2. 2016 návrh zákona Senátu jako tisk 192, dokument 192/0.

 • O

  Organizační výbor dne 9. 2. 2016 stanovil garančním výborem Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu a přikázal tisk k projednání: Ústavně-právní výbor, Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí.

 • V
  • Ústavně-právní výbor projednal návrh dne 17. 2. 2016 a přijal usnesení č. 87, které bylo rozdáno jako tisk 192/2 (pozměňovací návrhy).
  • Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí projednal návrh dne 24. 2. 2016 a přijal usnesení č. 93, které bylo rozdáno jako tisk 192/3 (pozměňovací návrhy).
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 25. 2. 2016 a přijal usnesení č. 155, které bylo rozdáno jako tisk 192/1 (schvaluje).
 • S

  Návrh projednán dne 3. 3. 2016 na 19. schůzi Senátu.
  Senát návrh schválil (usnesení č. 346).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 8. 3. 2016.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 11. 3. 2016.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 18. 3. 2016.

Zákon vyhlášen 31. 3. 2016 ve Sbírce zákonů v částce 36 pod číslem 89/2016 Sb.


Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentPopisDatum
2912Jan Birke08373-11254.odt (25 KB) / PDF (53 KB, 1 strana) 30. 9. 2015 v 13:54:16
2942Michal Kučera08403-11363.doc (13 KB) / PDF (200 KB, 1 strana) 6. 10. 2015 v 17:40:56
3055Milan Urban08516-11491.docx (15 KB) / PDF (187 KB, 2 strany) 22. 10. 2015 v 13:04:52
3152Michal Kučera08613-11669.doc (13 KB) / PDF (183 KB, 1 strana) 9. 11. 2015 v 11:00:57
3153Michal Kučera08614-11670.doc (13 KB) / PDF (178 KB, 1 strana) 9. 11. 2015 v 11:00:57
3164Michal Kučera08625-11704.doc (14 KB) / PDF (204 KB, 2 strany) 11. 11. 2015 v 12:56:56
3263Hana Aulická Jírovcová08724-11824.docx (7 KB) / PDF (215 KB, 2 strany) 24. 11. 2015 v 13:40:30
3268Olga Havlová08729-11830.doc (38 KB) / PDF (179 KB, 2 strany) 24. 11. 2015 v 16:17:19
3269Olga Havlová08730-11831.doc (40 KB) / PDF (199 KB, 2 strany) 24. 11. 2015 v 16:19:27
3364Olga Havlová08825-11948.doc (37 KB) / PDF (187 KB, 1 strana) 4. 12. 2015 v 14:45:54
3365Olga Havlová08826-11949.doc (37 KB) / PDF (178 KB, 1 strana) 4. 12. 2015 v 14:46:41
3385Jan Birke08846-11968.doc (97 KB) / PDF (655 KB, 18 stran) 8. 12. 2015 v 15:11:57


Hesla věcného rejstříku: Hornictví

Deskriptory EUROVOCu: důlní dobývání, místní daň, nerostné zdroje, platba, produkty důlního dobývání, těžební průmysl

Navržené změny předpisů (4)ISP (příhlásit)