Sněmovní tisk 574
Novela z. o integr. registru zneč. živ. prostředí - EU

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 25. 8. 2015.
Zástupce navrhovatele: ministr životního prostředí.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 574/0 dne 25. 8. 2015.
  Návrh zaevidován v systému eKLEP pod čj. OVA 671/15, PID KORN9RPCLB0V.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 3. 9. 2015 (usnesení č. 188). Určil zpravodaje: Martin Sedlář a navrhl Výbor pro životní prostředí jako garanční.

 • 1

  Čtení proběhlo 20. 1. 2016 na 39. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1042).

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 13. 4. 2016 na 44. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 13. 4. 2016 na 44. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 574/2, který byl rozeslán 14. 4. 2016 v 10:10.

 • G

 • 3

  3. Čtení proběhlo 27. 5. 2016 na 47. schůzi. Návrh zákona schválen (usnesení č. 1241).

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou.

Senát

 • PS

  Zákon doručen Senátu 16. 6. 2016.
  Zákon Senátem schválen 14. 7. 2016.

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 18. 7. 2016.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 27. 7. 2016.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 28. 7. 2016.

Zákon vyhlášen 5. 8. 2016 ve Sbírce zákonů v částce 99 pod číslem 255/2016 Sb.Hesla věcného rejstříku: Ekologie

Deskriptory EUROVOCu: informační systém, nebezpečná látka, opatření na kontrolu znečištění, sledování životního prostředí, znečišťování životního prostředí

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)