Stenozáznamy - jmenný rejstřík
Jaromír Talíř

Schůze: 3, 10, 15, 17, 19, 21, 22, 24, 25, 26, 29, 30, 31, 34, 35, 36, 37, 38, 43, 46, 47, 49

3. schůze (18. - 19. 8. 1998)

1. Žádost vlády České republiky o vyslovení důvěry
část č. 18 (18. 8. 1998), část č. 55 (19. 8. 1998)

10. schůze (23. 3. - 2. 4. 1999)

část č. 1 (23. 3. 1999)

15. schůze (29. 6. - 13. 7. 1999)

32. Návrh poslanců Radko Martínka, Jaromíra Talíře a Miroslava Kučery st. na vydání zákona, kterým se mění zákon České národní rady č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění zákona České národní rady č. 242/1992 Sb. a zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 194/ - prvé čtení
část č. 73 (30. 6. 1999)

41. Vládní návrh zákona o právech a povinnostech při vydávání periodického tisku a o změně některých dalších zákonů (tiskový zákon) /sněmovní tisk 245/ - prvé čtení
část č. 191 (2. 7. 1999), část č. 198, část č. 213 (7. 7. 1999)

17. schůze (12. 10. - 11. 11. 1999)

část č. 3 (12. 10. 1999)

29. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů a některé další zákony /sněmovní tisk 263/ - druhé čtení
část č. 60, část č. 66 (13. 10. 1999)

30. Návrh poslanců Radko Martínka, Jaromíra Talíře a Miloslava Kučery st. na vydání zákona, kterým se mění zákon České národní rady č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění zákona České národní rady č. 242/1992 Sb. a zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 194/ - druhé čtení
část č. 93, část č. 97, část č. 99 (14. 10. 1999)

148. Vládní návrh zákona o pobytu ozbrojených sil jiných států na území České republiky /sněmovní tisk 205/ - třetí čtení
část č. 302 (21. 10. 1999)

156. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů a některé další zákony /sněmovní tisk 263/ - třetí čtení
část č. 568 (10. 11. 1999)

157. Návrh poslanců Radko Martínka, Jaromíra Talíře a Miloslava Kučery st. na vydání zákona, kterým se mění zákon České národní rady č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění zákona České národní rady č. 242/1992 Sb. a zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 194/ - třetí čtení
část č. 577 (10. 11. 1999)

19. schůze (30. 11. - 21. 12. 1999)

část č. 3 (30. 11. 1999)

2. Návrh poslanců Radko Martínka, Jaromíra Talíře a Miloslava Kučery st. na vydání zákona, kterým se mění zákon České národní rady č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění zákona České národní rady č. 242/1992 Sb. a zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 194/ - druhé čtení
části č. 11-12 (30. 11. 1999)

9. Vládní návrh zákona o právech a povinnostech při vydávání periodického tisku a o změně některých dalších zákonů (tiskový zákon) /sněmovní tisk 245/ - druhé čtení
část č. 23, část č. 25, část č. 30 (30. 11. 1999)

70. Návrh poslanců Radko Martínka, Jaromíra Talíře a Miloslava Kučery st. na vydání zákona, kterým se mění zákon České národní rady č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění zákona České národní rady č. 242/1992 Sb. a zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 194/ - třetí čtení
část č. 97 (2. 12. 1999)

72. Vládní návrh zákona o právech a povinnostech při vydávání periodického tisku a o změně některých dalších zákonů (tiskový zákon) /sněmovní tisk 245/ - třetí čtení
části č. 204-208 (7. 12. 1999)

92. Návrh na odvolání Dozorčí rady Grantové agentury České republiky
část č. 284 (9. 12. 1999)

21. schůze (18. - 28. 1. 2000)

20. Vládní návrh zákona o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů /sněmovní tisk 374/ - druhé čtení
část č. 34 (19. 1. 2000)

108. Vládní návrh zákona o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů /sněmovní tisk 374/ - třetí čtení
část č. 283 (27. 1. 2000)

22. schůze (22. 2. - 10. 3. 2000)

3. Návrh zákona o právech a povinnostech při vydávání periodického tisku a o změně některých dalších zákonů (tiskový zákon) /sněmovní tisk 245/5/ - vrácený Senátem
část č. 10 (22. 2. 2000)

11. Vládní návrh zákona o změně a zrušení některých zákonů souvisejících se zákonem o krajích, zákonem o obcích, zákonem o okresních úřadech a zákonem o hlavním městě Praze /sněmovní tisk 426/ - druhé čtení
část č. 189 (25. 2. 2000)

24. Vládní návrh zákona o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně zákona č. 71/1994 Sb., o prodeji a vývozu předmětů kulturní hodnoty, a zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů (zákon o sbírkách muzejní povahy) /sněmovní tisk 427/ - druhé čtení
část č. 41 (23. 2. 2000)

117. Návrh usnesení Poslanecké sněmovny k České televizi
část č. 469, část č. 471 (10. 3. 2000)

118. Program činnosti Fondu dětí a mládeže na rok 2000 /sněmovní tisk 459/
části č. 479-480 (10. 3. 2000)

24. schůze (4. - 18. 4. 2000)

75. Vládní návrh zákona o přechodu některých věcí, práv a závazků z majetku České republiky do majetku krajů /sněmovní tisk 440/ - třetí čtení
části č. 315-316 (14. 4. 2000)

25. schůze (16. - 30. 5. 2000)

59. Návrh poslanců Jaromíra Talíře, Petra Mareše, Petra Plevy, Miloslava Kučery st. a Zdeňka Klanici na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 46/2000 Sb., o právech a povinnostech při vydávání periodického tisku a o změně některých dalších zákonů (tiskový zákon) /sněmovní tisk 595/ - prvé čtení
části č. 219-220 (24. 5. 2000)

26. schůze (27. 6. - 14. 7. 2000)

28. Návrh poslanců Jaromíra Talíře, Petra Mareše, Petra Plevy, Miloslava Kučery st. a Zdeňka Klanici na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 46/2000 Sb., o právech a povinnostech při vydávání periodického tisku a o změně některých dalších zákonů (tiskový zákon) /sněmovní tisk 595/ - druhé čtení
část č. 56 (28. 6. 2000)

29. schůze (28. 11. - 12. 12. 2000)

10. Vládní návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2001 /sněmovní tisk 731/ - druhé čtení
část č. 48 (29. 11. 2000)

20. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 780/ - prvé čtení
část č. 80 (29. 11. 2000)

38. Návrh poslanců Václava Brouska, Milady Emmerové, Jaroslava Lobkowicze a Jiřího Maštálky na vydání zákona o dálničním obchvatu Plzně /sněmovní tisk 758/ - prvé čtení
část č. 190 (5. 12. 2000)

30. schůze (5. - 6. 1. 2001)

1. Zpráva Rady České televize o současné situaci v České televizi /sněmovní tisk 812/
části č. 1-2, část č. 50, část č. 55, část č. 71, část č. 73, části č. 75-77 (5. 1. 2001), části č. 78-79, část č. 81 (6. 1. 2001)

31. schůze (12. - 13. 1. 2001)

1. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 483/1991 Sb., o České televizi, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 484/1991 Sb., o Českém rozhlasu, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 813/ - zkrácené jednání
část č. 3, část č. 19, část č. 22, část č. 24, části č. 36-37, část č. 68 (12. 1. 2001), části č. 71-85 (13. 1. 2001)

2. Situace v České televizi
část č. 64 (12. 1. 2001)

34. schůze (20. 2. - 2. 3. 2001)

27. Vládní návrh zákona o veřejných knihovnách a podmínkách jejich provozování (knihovní zákon) /sněmovní tisk 782/ - prvé čtení
část č. 78 (21. 2. 2001)

28. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 827/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2
část č. 79 (21. 2. 2001)

83. Informace předsedy Rady pro rozhlasové a televizní vysílání o postupu rady ve věci převodu podílu FTV Premiéra, s.r.o.
část č. 255 (2. 3. 2001)

35. schůze (3. - 13. 4. 2001)

9. Návrh poslanců Petra Bendla, Miloslava Kučery st., Petry Buzkové, Ivana Langera a dalších na vydání zákona o provozování rozhlasového a televizního vysílání /sněmovní tisk 717/ - druhé čtení
část č. 108 (5. 4. 2001)

10. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 780/ - druhé čtení
část č. 95 (5. 4. 2001)

36. schůze (15. - 25. 5. 2001)

11. Vládní návrh zákona o veřejných knihovnách a podmínkách jejich provozování (knihovní zákon) /sněmovní tisk 782/ - druhé čtení
část č. 66 (16. 5. 2001)

51. Vládní návrh zákona o svobodě náboženského vyznání a postavení církví a náboženských společností a o změně některých zákonů (zákon o církvích a náboženských společnostech) /sněmovní tisk 919/ - prvé čtení
část č. 98, část č. 103 (17. 5. 2001)

66. Vládní návrh zákona o veřejných knihovnách a podmínkách jejich provozování (knihovní zákon) /sněmovní tisk 782/ - třetí čtení
část č. 269 (24. 5. 2001)

37. schůze (26. 6. - 13. 7. 2001)

část č. 4 (26. 6. 2001)

38. schůze (18. - 21. 9. 2001)

11. Vládní návrh zákona o svobodě náboženského vyznání a postavení církví a náboženských společností a o změně některých zákonů (zákon o církvích a náboženských společnostech) /sněmovní tisk 919/ - druhé čtení
část č. 32, část č. 37, část č. 41 (19. 9. 2001)

24. Vládní návrh zákona o svobodě náboženského vyznání a postavení církví a náboženských společností a o změně některých zákonů (zákon o církvích a náboženských společnostech) /sněmovní tisk 919/ - třetí čtení
části č. 83-89 (21. 9. 2001)

43. schůze (27. 11. - 19. 12. 2001)

54. Vládní návrh zákona o vývozu některých kulturních statků z celního území Evropských společenství /sněmovní tisk 1149/ - prvé čtení
část č. 139, části č. 141-142 (30. 11. 2001)

113. Zpráva předsedy Rady pro rozhlasové a televizní vysílání o její odpovědnosti za dodržování právních předpisů v oblasti rozhlasového a televizního vysílání a podmínek stanovených v rozhodnutí o udělení licence u provozovatelů televizního vysílání s licencí
část č. 421 (13. 12. 2001)

46. schůze (29. 1. - 15. 2. 2002)

21. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 71/1994 Sb., o prodeji a vývozu předmětů kulturní hodnoty, ve znění zákona č. 122/2000 Sb. /sněmovní tisk 950/ - druhé čtení
část č. 56 (30. 1. 2002)

22. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 484/1991 Sb., o Českém rozhlasu, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 976/ - druhé čtení
část č. 173 (5. 2. 2002)

98. Vládní návrh zákona o ochraně kulturních památek a památkové péči a o změně některých zákonů (památkový zákon) /sněmovní tisk 1224/ - prvé čtení
část č. 394, část č. 396, část č. 398 (13. 2. 2002)

47. schůze (12. 3. - 9. 4. 2002)

20. Vládní návrh zákona o vývozu některých kulturních statků z celního území Evropských společenství /sněmovní tisk 1149/ - druhé čtení
části č. 83-84 (14. 3. 2002)

27. Vládní návrh zákona o změně a zrušení některých zákonů v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů /sněmovní tisk 1160/ - druhé čtení
část č. 334 (26. 3. 2002)

98. Vládní návrh zákona o vývozu některých kulturních statků z celního území Evropských společenství /sněmovní tisk 1149/ - třetí čtení
část č. 154 (15. 3. 2002)

145. Ústní interpelace
části č. 125-126 (14. 3. 2002)

49. schůze (23. 4. - 9. 5. 2002)

39. Návrh poslanců Pavla Dostála, Petra Plevy a Zdeňka Klanici na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 71/1994 Sb., o prodeji a vývozu předmětů kulturní hodnoty, ve znění zákona č. 122/2000 Sb., a zákon č. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 1255/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2
část č. 145 (26. 4. 2002)


Přihlásit/registrovat se do ISP