Stenozáznamy - jmenný rejstřík
Tomáš Fejfar

Schůze: 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 24, 28, 31, 32, 34, 37, 38, 40

3. schůze (27. - 28. 1. 1993)

XVIII. Návrh na jmenování stálých delegací Poslanecké sněmovny do meziparlamentních organizací podle sněmovního tisku 79
část č. 17 (28. 1. 1993)

XX. Informace o usnesení výboru pro právní ochranu a bezpečnost č. 4 z 20. ledna 1993 k návrhu řešení některých aktuálních problémů spojených s migrací v rámci České republiky
část č. 19 (28. 1. 1993)

6. schůze (23. - 25. 2. 1993)

XIV. Návrh na zřízení vyšetřovací komise Poslanecké sněmovny pro vyšetření okolností souvisejících s akcemi "NORBERT", "ZÁSAH" a "VLNA"
část č. 9 (24. 2. 1993)

7. schůze (23. - 25. 3. 1993)

XIV. Návrh statutu a jednacího řádu vyšetřovací komise Poslanecké sněmovny pro vyšetření okolností souvisejících s akcemi "Norbert", "Zásah" a "Vlna"
část č. 13 (24. 3. 1993)

8. schůze (20. - 22. 4. 1993)

IV. Informace vlády o výsledku soutěže na využití bývalého vojenského prostoru Ralsko-Mladá
část č. 18 (21. 4. 1993)

Bod č. 27
část č. 32 (22. 4. 1993)

9. schůze (18. 5. - 1. 6. 1993)

Bod č. 10
část č. 18 (20. 5. 1993)

10. schůze (15. - 17. 6. 1993)

Bod č. 5
část č. 3 (15. 6. 1993)

11. schůze (7. - 10. 7. 1993)

IX. Žádost prezidenta republiky o souhlas Poslanecké sněmovny se jmenováním soudců Ústavního soudu, podle sněmovního tisku 456
část č. 12 (8. 7. 1993)

XXXXI. Návrh na zřízení vyšetřovací komise Poslanecké sněmovny pro vyšetření všech nesrovnalostí souvisejících s uložením materiálu Komise Federálního shromáždění ČSFR pro vyšetření událostí 17. listopadu
část č. 46 (10. 7. 1993)

13. schůze (12. - 15. 10. 1993)

VIII. Zpráva o bezpečnostní situaci v České republice
část č. 11 (13. 10. 1993)

14. schůze (9. - 11. 11. 1993)

Bod č. 11
část č. 13, část č. 16 (10. 11. 1993)

Bod č. 17
část č. 17 (10. 11. 1993)

XIX. Návrh na změny ve složení vyšetřovací komise Poslanecké sněmovny k vyšetření okolností souvisejících s akcemi "NORBERT", "ZÁSAH" a "VLNA" a případně obdobnými akcemi, a to i ve vztahu k osobám aktivně zapojeným do těchto akcí od roku 1971 do současné doby
část č. 19 (11. 11. 1993)

15. schůze (1. - 9. 12. 1993)

XXIX. Vládní návrh na rozšíření účasti České republiky v Ochranných silách Organizace Spojených národů (UNPROFOR) na území bývalé Jugoslávie, podle sněmovního tisku 734
část č. 48 (8. 12. 1993)

XXXII. Návrh na volbu členů Rady státního fondu kultury České republiky
část č. 51 (8. 12. 1993)

16. schůze (15. - 18. 2. 1994)

XXXVIII. Návrh skupiny poslanců na zřízení vyšetřovací komise Poslanecké sněmovny pro objasnění úpadku českého leteckého průmyslu v období od 1. 1. 1990 do současné doby
část č. 38 (18. 2. 1994)

17. schůze (22. - 24. 3. 1994)

XVII. Odpovědi členů vlády na interpelace, otázky a podněty poslanců Poslanecké sněmovny
část č. 21, část č. 25 (24. 3. 1994)

18. schůze (26. - 29. 4. 1994)

XXIV. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu uskutečnění výcvikových činností jednotek armády České republiky mimo území České republiky a krátkodobá přítomnost jednotek cizích ozbrojených sil na území České republiky za účelem výcviku, podle sněmovního tisku 952
část č. 24 (29. 4. 1994)

21. schůze (7. - 9. 7. 1994)

část č. 4 (7. 7. 1994)

24. schůze (1. - 3. 11. 1994)

XXI. Odpovědi členů vlády na interpelace, otázky a podněty poslanců Poslanecké sněmovny
část č. 22 (3. 11. 1994)

28. schůze (7. - 9. 2. 1995)

Bod č. 17
část č. 9 (8. 2. 1995)

Bod č. 18
části č. 9-10 (8. 2. 1995)

XXI. Zpráva vyšetřovací komise Poslanecké sněmovny pro vyšetření okolností souvisejících s akcemi "NORBERT, ZÁSAH a VLNA" a případně obdobnými akcemi
část č. 10 (8. 2. 1995)

Bod č. 26
část č. 12 (8. 2. 1995)

31. schůze (23. - 26. 5. 1995)

Bod č. 31
část č. 28 (25. 5. 1995)

32. schůze (20. - 30. 6. 1995)

Bod č. 5
část č. 6 (20. 6. 1995)

XXV. Rezignace člena vyšetřovací komise Poslanecké sněmovny k vyšetření okolností souvisejících s akcemi Norbert, Zásah a Vlna a případně obdobnými akcemi
část č. 47 (28. 6. 1995)

34. schůze (26. - 28. 9. 1995)

Bod č. 25
část č. 15 (27. 9. 1995)

37. schůze (5. - 13. 12. 1995)

části č. 39-40 (12. 12. 1995)

XI. Návrh poslanců Josefa Ježka a dalších na vydání ústavního zákona o vytvoření vyšších územních samosprávných celků, podle sněmovního tisku 1912 - prvé čtení
část č. 14 (6. 12. 1995)

38. schůze (19. - 20. 12. 1995)

V. Návrh usnesení Poslanecké sněmovny podle usnesení branného a bezpečnostního výboru č. 315/1995
část č. 4 (19. 12. 1995)

XVI. Návrh zdravotně pojistných plánů na rok 1996 Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky a resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťoven (sněmovní tisk 1988)
část č. 14 (20. 12. 1995)

XVIII. Vládní návrh na sjednání Dohody mezi členskými státy Severoatlantické smlouvy a ostatními státy zúčastněnými v Partnerství pro mír o statutu jejich ozbrojených sil a dodatkového protokolu k ní (sněmovní tisk 2008) - druhé čtení
část č. 14 (20. 12. 1995)

40. schůze (12. - 15. 3. 1996)

2. Návrh poslance Josefa Ježka a dalších na vydání ústavního zákona o vytvoření vyšších územních samosprávných celků, podle sněmovního tisku 1912 druhé čtení
část č. 6 (12. 3. 1996)

26. Návrh poslanců Vladimíra Šumana a Oldřicha Kužílka na vydání zákona o kontrole zpravodajských služeb Parlamentem, podle sněmovního tisku 2040 - prvé čtení
části č. 16-17 (13. 3. 1996)


Přihlásit/registrovat se do ISP