Stenozáznamy - jmenný rejstřík
Jaroslav Soural

Schůze: 3, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 16, 19, 23, 25, 28, 30, 31, 32, 34, 37, 39

3. schůze (27. - 28. 1. 1993)

Bod č. 4
část č. 5 (27. 1. 1993)

XVI. Odpovědi členů vlády České republiky na interpelace, otázky a podněty poslanců Poslanecké sněmovny
část č. 15 (28. 1. 1993)

XXI. Návrh usnesení Poslanecké sněmovny ke stavu televizního vysílání České televize po 1. lednu 1993
část č. 20 (28. 1. 1993)

4. schůze (2. - 5. 2. 1993)

III. Vládní návrh zákona o oddělení měny podle sněmovního tisku 80
část č. 1 (2. 2. 1993)

6. schůze (23. - 25. 2. 1993)

X. Volba členů dozorčí rady Grantové agentury
část č. 7 (24. 2. 1993)

XIX. Návrh usnesení Poslanecké sněmovny ke stavu vysílání České televize
části č. 11-12 (24. 2. 1993)

XXV. Odpovědi členů vlády České republiky na interpelace, otázky a podněty poslanců Poslanecké sněmovny
část č. 19 (25. 2. 1993)

7. schůze (23. - 25. 3. 1993)

XXIX. Odpovědi členů vlády České republiky na interpelace poslanců Poslanecké sněmovny
část č. 25 (25. 3. 1993)

8. schůze (20. - 22. 4. 1993)

II. Aktuální problematika v oblasti školství, rozpočtová situace v jednotlivých typech školských zařízení a vládní návrh koncepce rozvoje této oblasti
část č. 5 (20. 4. 1993)

XVI. Návrh na zřízení stálé komise Poslanecké sněmovny pro sdělovací prostředky
část č. 26 (22. 4. 1993)

Bod č. 17
část č. 26 (22. 4. 1993)

XXIV. Výroční zpráva Rady České televize za rok 1992 a návrh usnesení Poslanecké sněmovny ke stavu vysílání České televize
část č. 29 (22. 4. 1993)

XXV. Zpráva České národní banky o měnovém vývoji v roce 1992 podle sněmovního tisku 225
část č. 30 (22. 4. 1993)

9. schůze (18. 5. - 1. 6. 1993)

XXVI. Nová zpráva o stavu vysílání a o činnosti Rady České republiky pro rozhlasové a televizní vysílání podle sněmovního tisku 250
část č. 35 (21. 5. 1993)

11. schůze (7. - 10. 7. 1993)

Bod č. 35
část č. 37 (10. 7. 1993)

13. schůze (12. - 15. 10. 1993)

Bod č. 14
část č. 19 (14. 10. 1993)

16. schůze (15. - 18. 2. 1994)

Bod č. 15
část č. 11 (16. 2. 1994)

XXXV. Návrh rozpočtu Rady České republiky pro rozhlasové a televizní vysílání na rok 1994, podle sněmovních tisků 738, 738 A, 738 B
část č. 36 (18. 2. 1994)

19. schůze (31. 5. - 3. 6. 1994)

XXI. Zpráva o stavu vysílání a o činnosti Rady České republiky pro rozhlasové a televizní vysílání, podle sněmovního tisku 855
část č. 26 (2. 6. 1994)

23. schůze (27. - 29. 9. 1994)

část č. 1 (27. 9. 1994)

25. schůze (6. - 15. 12. 1994)

část č. 1 (6. 12. 1994)

Bod č. 4
část č. 8 (7. 12. 1994)

28. schůze (7. - 9. 2. 1995)

Bod č. 28
část č. 14 (8. 2. 1995)

30. schůze (18. - 20. 4. 1995)

Bod č. 20
část č. 26 (20. 4. 1995)

XXIV. Návrh usnesení Poslanecké sněmovny k vyjádření uznání vojákům, kteří kladli ozbrojený odpor německé moci dne 14. 3. 1939
část č. 28 (20. 4. 1995)

31. schůze (23. - 26. 5. 1995)

XII. Zákon o ocenění některých účastníků národního boje za osvobození v souvislostí s 50. výročím ukončení 2. světové války, přijatý Poslaneckou sněmovnou dne 20. dubna 1995 a vrácený prezidentem republiky
část č. 8 (24. 5. 1995)

32. schůze (20. - 30. 6. 1995)

Bod č. 11
část č. 14 (21. 6. 1995)

34. schůze (26. - 28. 9. 1995)

XXXII. Výroční zpráva o činnosti a hospodaření České tiskové 1703.
část č. 27 (28. 9. 1995)

37. schůze (5. - 13. 12. 1995)

část č. 28 (8. 12. 1995)

XIV. Návrh poslanců Martina Přibáně a dalších na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve zněni pozdějších předpisů, zákon č. 103/1992 Sb., o Radě České republiky pro rozhlasové a televizní vysílání, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 483/1991 Sb., o České televizi, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 1821
část č. 19 (7. 12. 1995), část č. 28 (8. 12. 1995)

XVIII. Ústní interpelace poslanců na členy vlády
část č. 26 (7. 12. 1995)

XXIV. Návrh na změnu výše odměny členům Rady České televize, členům Rady Českého rozhlasu a členům Rady ČTK
část č. 32 (8. 12. 1995)

39. schůze (6. - 21. 2. 1996)

LXXIV. Návrh poslanců Jiřího Hájka a dalších na vydání zákona o státním jazyce České republiky a o jazycích národnostních menšin (sněmovní tisk 2018) - prvé čtení
část č. 49 (14. 2. 1996)

LXXXVIII. Návrh poslanců Marka Bendy a dalších na vydání zákona o sídle Parlamentu České republiky (sněmovní tisk 1989) - druhé čtení
část č. 55 (14. 2. 1996)


Přihlásit/registrovat se do ISP