Stenozáznamy - jmenný rejstřík
Tomáš Páv

Schůze: 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 23, 25, 29, 30, 32, 33, 36, 37, 38, 39

7. schůze (23. - 25. 3. 1993)

XIII. Návrh rozpočtu Rady České republiky pro rozhlasové a televizní vysílání na rok 1993 podle sněmovního tisku 91
části č. 12-13 (24. 3. 1993)

8. schůze (20. - 22. 4. 1993)

Bod č. 17
část č. 26 (22. 4. 1993)

9. schůze (18. 5. - 1. 6. 1993)

XIX. Informace vlády České republiky o připravovaném zřízení příspěvkové organizace Orbis
část č. 29 (20. 5. 1993)

Bod č. 23
část č. 33 (20. 5. 1993)

10. schůze (15. - 17. 6. 1993)

Bod č. 16
část č. 20 (17. 6. 1993)

11. schůze (7. - 10. 7. 1993)

Bod č. 39
část č. 44 (10. 7. 1993)

XXXXVI. Návrh poslance Oldřicha Kužílka na přerušení zasedání Poslanecké sněmovny Parlamentu
část č. 50 (10. 7. 1993)

12. schůze (14. - 16. 9. 1993)

I. Návrh na usnesení Poslanecké sněmovny Parlamentu o úpravě hlasování v Poslanecké sněmovny Parlamentu pomocí hlasovacího zařízení
část č. 2 (14. 9. 1993)

13. schůze (12. - 15. 10. 1993)

Bod č. 14
část č. 20 (14. 10. 1993)

14. schůze (9. - 11. 11. 1993)

VI. Návrh závěrečného účtu Rady České republiky pro rozhlasové a televizní vysílání, podle sněmovního tisku 590
část č. 5 (9. 11. 1993)

15. schůze (1. - 9. 12. 1993)

Bod č. 7
část č. 17 (2. 12. 1993)

16. schůze (15. - 18. 2. 1994)

Bod č. 31
část č. 29 (18. 2. 1994)

23. schůze (27. - 29. 9. 1994)

XXIV. Návrh, kterým se předkládá Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Ruské federace o podpoře a vzájemné ochraně investic, podepsaná dne 5. dubna 1994 v Moskvě, podle sněmovního tisku 975
část č. 13 (28. 9. 1994)

25. schůze (6. - 15. 12. 1994)

část č. 1 (6. 12. 1994), část č. 35 (9. 12. 1994)

Bod č. 4
část č. 8 (7. 12. 1994)

XV. Návrh usnesení Poslanecké sněmovny k použití 0,3% finančních prostředků vybraných z koncesionářských poplatků za používání rozhlasových a televizních přijímačů v roce 1993
část č. 23 (8. 12. 1994)

29. schůze (14. - 17. 3. 1995)

Bod č. 15
část č. 8 (15. 3. 1995)

30. schůze (18. - 20. 4. 1995)

Bod č. 19
část č. 25 (20. 4. 1995)

32. schůze (20. - 30. 6. 1995)

Bod č. 13
část č. 17 (21. 6. 1995)

33. schůze (25. 7. 1995)

část č. 6 (25. 7. 1995)

36. schůze (31. 10. - 3. 11. 1995)

Bod č. 3
část č. 5 (31. 10. 1995)

37. schůze (5. - 13. 12. 1995)

část č. 40 (12. 12. 1995)

XVIII. Ústní interpelace poslanců na členy vlády
část č. 26 (7. 12. 1995)

38. schůze (19. - 20. 12. 1995)

XIV. Návrh poslance Richarda Mandelíka na vydání zákona, kterým se mění zákon ČNR č. 524/1992 Sb., o auditorech a Komoře auditorů České republiky (sněmovní tisk 1961) - prvé čtení
část č. 10 (20. 12. 1995)

39. schůze (6. - 21. 2. 1996)

XXXXII. Vládní návrh zákona o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření (atomový zákon) a o změně a doplnění některých zákonů (sněmovní tisk 2084) - prvé čtení
část č. 27 (9. 2. 1996)

LV. Návrh poslance Tomáše Páva na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk 2002) - prvé čtení
část č. 35 (9. 2. 1996)


Přihlásit/registrovat se do ISP