Stenografický zápis 39. schůze, 29. listopadu 2019


Zahájení
(Schůze pokračovala v 9.00 hodin.)

Předseda PSP Radek Vondráček


14. Návrh poslanců Romana Kubíčka, Lukáše Černohorského, Ivany Nevludové, Vojtěcha Munzara, Vladimíra Koníčka a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 236/ - druhé čtení

Poslanec Roman Kubíček
Poslanec Lukáš Černohorský


21. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 501/ - prvé čtení

Místopředsedkyně vlády a ministryně financí ČR Alena Schillerová
Poslanec Petr Vrána


22. Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s implementací daňových předpisů Evropské unie a v oblasti zamezení dvojímu zdanění /sněmovní tisk 572/ - prvé čtení

Místopředsedkyně vlády a ministryně financí ČR Alena Schillerová
Poslanec Jiří Dolejš


23. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 581/ - prvé čtení

Poslanec Jaroslav Faltýnek
Předseda PSP Radek Vondráček

(Jednání přerušeno v 9.25 hodin.)
(Jednání pokračovalo v 9.30 hodin.)

Předseda PSP Radek Vondráček
Ministr zdravotnictví ČR Adam Vojtěch
Poslankyně Hana Aulická Jírovcová
Poslanec Martin Kupka
Ministr zdravotnictví ČR Adam Vojtěch
Poslanec Jiří Běhounek
Poslanec Daniel Pawlas
Poslanec Petr Pávek
Poslanec Vít Kaňkovský
Poslankyně Hana Aulická Jírovcová
Ministr zdravotnictví ČR Adam Vojtěch
Místopředseda PSP Vojtěch Filip


134. Návrh poslanců Heleny Válkové, Marka Bendy, Jana Chvojky, Zdeňka Ondráčka, Marka Výborného, Tomáše Kohoutka a Dominika Feriho na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 466/ - prvé čtení

Poslankyně Helena Válková
Poslanec Jiří Strýček
Poslankyně Helena Válková
Poslanec Marek Benda
Poslanec Dominik Feri
Poslanec Marek Výborný
Poslanec Jan Hrnčíř
Poslankyně Helena Válková
Poslanec Dominik Feri
Poslanec Jan Hrnčíř
Poslanec Zdeněk Ondráček
Poslankyně Helena Válková


15. Návrh Zastupitelstva hlavního města Prahy na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 247/ - druhé čtení

Členka rady hl. m. Prahy Hana Kordová Marvanová
Poslanec Petr Dolínek
Poslanec Martin Kupka
Poslanec Petr Dolínek
Místopředseda PSP Tomio Okamura
Poslanec Ondřej Profant
Poslanec Patrik Nacher
Místopředseda PSP Vojtěch Pikal
Poslanec Ondřej Profant
Poslanec Vojtěch Munzar
Poslanec Patrik Nacher
Poslanec Václav Klaus
Poslanec Patrik Nacher
Poslanec Václav Klaus
Místopředseda PSP Tomio Okamura
Členka rady hl. m. Prahy Hana Kordová Marvanová
Poslanec Petr Dolínek
Poslanec Ondřej Profant
Poslanec Patrik Nacher
Poslanec Vojtěch Munzar


16. Senátní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 250/ - druhé čtení

Senátorka Jitka Seitlová
Poslanec Pavel Pustějovský
Poslanec Marian Jurečka
Poslanec Ivan Adamec
Poslanec Marian Jurečka
Senátorka Jitka Seitlová
Poslanec Ivan Adamec


17. Návrh poslanců Ondřeje Veselého, Jana Chvojky, Jaroslava Foldyny, Romana Onderky a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb. /sněmovní tisk 278/ - druhé čtení

Poslanec Ondřej Veselý
Poslankyně Zuzana Ožanová
Poslanec Ondřej Veselý


18. Návrh poslanců Zuzany Ožanové, Dana Ťoka a Milana Ferance na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 330/ - druhé čtení

Poslankyně Zuzana Ožanová
Poslanec Jiří Kohoutek
Poslanec Ondřej Polanský
Poslankyně Barbora Kořanová
Místopředseda PSP Tomio Okamura
Poslanec Patrik Nacher
Poslanec Jan Čižinský
Poslanec Marian Jurečka
Poslanec Jan Čižinský
Poslankyně Barbora Kořanová
Poslanec Ondřej Polanský
Poslanec Jan Čižinský
Poslanec Marian Jurečka


19. Návrh poslanců Hany Aulické Jírovcové, Daniela Pawlase, Pavla Kováčika a Stanislava Grospiče na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 352/ - druhé čtení

Poslankyně Hana Aulická Jírovcová
Poslankyně Věra Adámková
Poslankyně Andrea Brzobohatá
Poslankyně Věra Adámková
Poslankyně Věra Kovářová
Poslankyně Andrea Brzobohatá
Poslankyně Věra Adámková
Poslankyně Věra Kovářová
Místopředseda PSP Tomio Okamura

(Jednání přerušeno od 12.22 do 12.24 hodin.)

Poslankyně Andrea Brzobohatá
Místopředseda PSP Tomio Okamura


20. Návrh poslanců Věry Adámkové, Milana Brázdila, Jany Pastuchové, Kamala Farhana, Rostislava Vyzuly, Davida Kasala, Jaroslava Dvořáka, Petra Pávka a Jiřího Ventruby na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 438/ - druhé čtení

Poslankyně Věra Adámková
Poslanec Julius Špičák
Poslankyně Věra Adámková


24. Vládní návrh ústavního zákona, kterým se mění ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších ústavních zákonů /sněmovní tisk 527/ - prvé čtení

Ministr kultury ČR Lubomír Zaorálek
Poslanec Jan Farský
Místopředseda PSP Vojtěch Pikal
Poslanec Marek Výborný
Místopředseda PSP Vojtěch Pikal
Poslanec Stanislav Grospič
Poslanec Marek Benda
Poslanec Mikuláš Ferjenčík
Ministr kultury ČR Lubomír Zaorálek
Poslankyně Kateřina Valachová
Poslanec Martin Kupka


25. Vládní návrh zákona, kterým se mění některé volební zákony /sněmovní tisk 529/ - prvé čtení

Ministr kultury ČR Lubomír Zaorálek
Poslanec Jan Farský
Místopředseda PSP Vojtěch Pikal
Poslanec Dominik Feri
Ministr kultury ČR Lubomír Zaorálek
Místopředseda PSP Vojtěch Pikal
Poslanec Dominik Feri
Místopředseda PSP Vojtěch Pikal
Poslanec Mikuláš Ferjenčík
Ministr kultury ČR Lubomír Zaorálek
Poslanec Stanislav Grospič
Poslanec Dominik Feri
Poslanec Lukáš Černohorský
Poslankyně Jana Mračková Vildumetzová
Místopředseda PSP Tomio Okamura

(Jednání přerušeno ve 13.25 hodin.)
(Jednání pokračovalo ve 13.35.)

Místopředseda PSP Tomio Okamura
Poslankyně Jana Černochová
Poslanec Jakub Michálek
Místopředseda PSP Tomio Okamura
Poslankyně Jana Černochová
Místopředseda PSP Tomio Okamura

(Jednání skončilo ve 13.37 hodin.)


Přihlásit/registrovat se do ISP