(11.30 hodin)
(pokračuje Seitlová)

A pak tam je ještě jedna věc v zákoně, a to byla také velmi rozsáhlá diskuse nebo připomínky, které chodí nejenom mně, ale určitě i vám, že náklady na přeložku, které jsou účtovány, a de facto ji provádí vždy distributor nebo ten, kdo provozuje energetickou síť, jsou příliš vysoké. Ty připomínky chodí i od obcí, chodí od občanů. Čili do toho zákona jsme dali i povinnost, že ten, kdo provádí tu přeložku, ať už na náklady toho dotyčného, nebo na náklady někoho jiného, tak musí tomu, kdo to platí, dát položkové vyúčtování nákladů, musí mu je předem sdělit a potom to vyúčtování řešit. A opět spory by rozhodoval úřad regulační.

Je to velmi krátká novela a prosím o pozornost a zvážení, zda by byla Poslaneckou sněmovnou přijata. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Děkuji sněmovně, že zachovala klid. Já seznámím sněmovnu se dvěma omluvenkami: pan poslanec a předseda poslaneckého klubu Pirátů Michálek se nám omlouvá do konce jednacího dne od 10.30 hodin z důvodu účasti na pohřbu. A pan ministr životního prostředí Richard Brabec se omlouvá od 10.15 do konce jednání z pracovních důvodů.

Prosím, pane zpravodaji, máte slovo.

 

Poslanec Pavel Pustějovský: Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážené kolegyně, kolegové, já bych vás rád seznámil s usnesením hospodářského výboru číslo 183 z 15. května 2019 k senátnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů /energetický zákon/, ve znění pozdějších předpisů, sněmovní tisk 250.

Hospodářský výbor Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR po vyslechnutí výkladu paní senátorky Jirky Seitlové a zpravodajské zprávy mé a po obecné a podrobné rozpravě za prvé doporučuje Poslanecké sněmovně PČR sněmovní tisk 250 zamítnout. Za druhé pověřuje zpravodaje výboru, aby na schůzi Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR přednesl zprávu o výsledcích projednávání tohoto návrhu zákona v hospodářském výboru, a za třetí pověřuje předsedu výboru, aby předložil toto usnesení předsedovi Poslanecké sněmovny PČR.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Doplním, že usnesení výboru bylo doručeno jako sněmovní tisk číslo 250/2 a že tedy garančním výborem je hospodářský výbor. Nyní otevírám obecnou rozpravu, do které je v tuto chvíli přihlášen pouze pan poslanec Jurečka. Máte slovo.

 

Poslanec Marian Jurečka: Děkuji. Vážený pane místopředsedo, kolegyně, kolegové, vážená paní senátorko, dovolte mi, abych se k tomuto sněmovnímu tisku vyjádřil, protože byl jsem také přítomen na jednání hospodářského výboru coby jeho člen. A myslím si, že tady není úplně optimální to usnesení, které tady zaznělo, byť získalo na jednání hospodářského výboru v ten okamžik většinu. Ale pokud tady máme ve Sněmovně v průběhu třeba tohoto funkčního období Sněmovny opakované návrhy např. na zrušení daně z nemovitosti, nebo se tady snažíme narovnat neférové praktiky vůči spotřebitelům, pokud sledujeme třeba aktivity kolegy poslance Patrika Nachera, tak si položme otázku - vždyť tento návrh, tato senátní novela dává logiku v tom, že se snaží odstranit určitou disproporci v tom férovém prostředí, které tady prostě v tomto případě není. Proč má vlastník nemovitosti, který i řádně platí za elektřinu své faktury, strpět na svém domu, na své nemovitosti zařízení, které slouží k přenosu elektrické energie, a tedy pro byznys jiného subjektu? A v situaci, kdy rekonstruuje tuto budovu, tak musí nést náklady na tu danou přeložku v ten daný okamžik. Prostě když se nad tím zamyslíte a budete v situaci člověka, který tu nemovitost vlastní, v situaci mladé rodiny, která potřebuje ten dům např. zbourat nebo dělat rekonstrukci, tak opravdu není fér, že jste v situaci de facto nevolníka, který musí zaplatit náklady, a navíc ty náklady mu nejsou ani detailně vyčísleny.

Já bych byl opravdu rád, abychom se tady přes to usnesení hospodářského výboru zamysleli nad tím, že tato drobná novela energetického zákona vychází vstříc občanům, především těm, kteří se snaží nějakým způsobem zlepšit svoje bydlení, což jsou ve většině případů právě mladé rodiny. A zazněly tady částky, které hovoří o tom, že tyto náklady jsou v desítkách tisíc korun. Před 14 dny jsme tady vedli velkou debatu o zvýšení poplatků za zápisy v katastru nemovitostí. A jestliže tady jsme diskutovali o tom, jestli 2 000 korun je velká, nebo není velká částka a komplikující náklady na bydlení, tak v tomto případě se bavíme opravdu už o částkách, které jsou zásadní, které se blíží mnohdy třeba polovině výše daně z nemovitosti, o které se tady mluvilo, kterou tady navrhovala ODS zrušit. Takže prosím pěkně, neměňme paušálně přístup. A já trošku tady cítím v tom usnesení to, protože to je návrh Senátu, protože to je víceméně návrh reprezentovaný senátorkou, která reprezentuje i opoziční stranu, tak nemáme vůli ho projednat.

Já jsem si vědom toho argumentu, který tady možná zazní, že je tady připravovaná novela energetického zákona. Ale položme si otázku, kdy se ji podaří projednat a kdy bude její účinnost. A touto drobnou novelou můžeme tady v řádu několika měsíců ušetřit řádově desetitisíce korun především lidem, kteří bydlí na venkově, rodinám se středními a nižšími příjmy a mladým rodičům. Rodinám, které se snaží zajistit své bydlení.

Tak vás prosím pěkně, abyste zvážili, jakým způsobem přistoupíme k tomu rozhodování. A byl bych rád, abychom tuto novelu pustili do třetího čtení. Děkuji za pozornost a za případnou podporu.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji a pan poslanec Adamec se hlásil do rozpravy z místa. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Ivan Adamec: Ano, děkuji vážený pane předsedající. Vážená paní senátorko, vážené poslankyně, vážení poslanci, já si myslím, že samozřejmě všichni souhlasíme, že ten problém je potřeba vyřešit. Myslím, že kolega Jurečka to tady jasně řekl, ale vůbec si nemyslím, že je to z toho titulu, že by to navrhovala paní senátorka, nebo že by to byl dokonce opoziční návrh jako takový, ale spíš tam vidím velké problémy, a velmi mě mrzí, že tento návrh zákona, který svým způsobem sice je velmi jednoduše prezentovaný, jedná se snad o čtyři paragrafy, nicméně obsah já vidím velmi problematický hlavně po právní stránce. A mrzí mě, že si to nevzal ústavně-právní výbor. Protože tady to snad není ani o ekonomické záležitosti. Samozřejmě chápu, že pro majitele nemovitostí to může mít velmi nepříjemné následky, pokud dojde k nějaké změně, ale na druhé straně já vždycky říkám: buďme opatrní, abychom s vaničkou nevylili i dítě. Protože tady vlastně vzniká určitá dvoukolejnost a něco, co vypadá velmi jednoduše, že by se mohlo vyřešit rozhodnutím ERÚ, a tady si vůbec nejsem jistý, jestli ERÚ vůbec je na to vybaven po právní stránce. Možná je, možná není, nechci to tady komentovat, abychom se stejně dostali k tomu, že případné spory se budou prohlubovat, skončí stejně u civilních soudů a budou se protahovat třeba i na roky, takže ten výsledek bude, řekl bych, velmi diskutabilní.

Já osobně nemám nic proti tomu propustit to do třetího čtení. Vůbec ne. Ale myslím si, že opravdu by se tím měli zabývat kolegové z ústavně-právního výboru, protože tady nejde o ten princip, ten je nám jasný - proč by měl platit někdo jiný službu někoho jiného, tomu já rozumím. Ale jde o to, abychom si tady prostě neudělali právní problém, který pak v důsledku bude znamenat, že ta situace nebude lepší, tak jak měli předkladatelé záměr, ale že se naopak zhorší a časově se ty problémy budou řešit podstatně delší dobu, než když to bude přímo řešit civilní soud.

Takže to jenom z mého doplnění proč samozřejmě hospodářský výbor zaujal záporné stanovisko, nicméně říkám, nebráním se tomu pustit to do třetího čtení, ale pak bych prosil zástupce ÚPV, aby si dobrovolně tento návrh zákona vzali, prozkoumali ho po právní stránce, protože tam já vidím největší problém.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Také děkuji. Dovolím si procedurální poznámku, že případné zamítnutí budeme hlasovat až ve třetím čtení. A návrh na vrácení zpět k projednání výborům zatím nezazněl. V tuto chvíli nemám dalších přihlášek... Pan poslanec Jurečka, prosím.

 

Poslanec Marian Jurečka: Děkuji. Já bych ještě navázal na předřečníka a i teď po konzultaci s paní senátorkou ještě předtím, než budeme tady hlasovat případně o tom zamítnutí, tak bych byl rád a dávám návrh, abychom tuto novelu vrátili do prvního čtení, aby případně byl prostor pro rozšířené projednání v rámci třeba ústavně-právního výboru. Děkuji. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP