Sněmovní tisk 1060
Vl.n.z. o změně zák. v souv. s přj. z. o platebním styku - EU

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 21. 3. 2017.
Zástupce navrhovatele: ministr financí.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 1060/0 dne 21. 3. 2017.
  Návrh zaevidován v systému eKLEP pod čj. OVA 19/17, PID KORNAKGFKZ8A.


  Navrhovatel navrhl sněmovně projednávání návrhu zákona tak, aby sněmovna s ním mohla vyslovit souhlas již v prvém čtení (§ 90 odstavec 2 zákona č. 90/1995 Sb, o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů).

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 23. 3. 2017 (usnesení č. 375). Určil zpravodaje: Ing. Adam Rykala a navrhl Rozpočtový výbor jako garanční.

 • 1

  1. Čtení
  Návrh projednán v obecné rozpravě 28. 4. 2017 na 56. schůzi.
  Sněmovna nesouhlasila s projednáváním tak, aby mohla s návrhem zákona vyslovit souhlas již v prvém čtení.
  Čtení proběhlo 28. 4. 2017 na 56. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1659).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 30 dní.

 • V
  • Garanční Rozpočtový výbor projednal návrh zákona a vydal 17. 5. 2017 usnesení doručené poslancům jako tisk 1060/1 (pozměňovací návrhy).
  • Ústavně právní výbor projednal návrh zákona a vydal 2. 6. 2017 usnesení doručené poslancům jako tisk 1060/2 (doporučuje schválit).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 11. 7. 2017 na 59. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 11. 7. 2017 na 59. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 1060/3, který byl rozeslán 12. 7. 2017 v 10:37.

 • G
  • Rozpočtový výbor vydal usnesení garančního výboru, které bylo 31. 8. 2017 doručeno poslancům jako sněmovní tisk 1060/4 (stanovisko).

 • 3

  3. Čtení proběhlo 8. 9. 2017 na 60. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 84, usnesení č. 1828).

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou.

Senát

 • PS

  Zákon doručen Senátu 15. 9. 2017.
  Zákon Senátem schválen 11. 10. 2017.

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 16. 10. 2017.
  Prezident zákon podepsal 24. 10. 2017.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 24. 10. 2017.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 2. 11. 2017.

Zákon vyhlášen 13. 11. 2017 ve Sbírce zákonů v částce 129 pod číslem 371/2017 Sb.


Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentPopisDatum
6627Jan Skopeček12088-17229.doc (63 KB) / PDF (272 KB, 3 strany) 28. 6. 2017 v 10:06:28


Související tisk: 1059 (Vl.n.z. o platebním styku).

Deskriptory EUROVOCu: finanční transakce, platba, příjem – platba, směnný kurz

Navržené změny předpisů (9)ISP (příhlásit)