Sněmovní tisk 996
Doh.o strategickém partnerství mezi státy EU a Kanadou

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O 1 V 2 Senát PS O V S Prezident P Zakon

Předkladatel

Mezinárodní smlouva předložena sněmovně dne 15. 12. 2016.
Zástupce navrhovatele: ministr zahr. věcí.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Text mezinárodní smlouvy rozeslán poslancům jako tisk 996/0 dne 15. 12. 2016.
  Smlouva zaevidován v systému eKLEP pod čj. OVA 1293/16, PID ALBSAEEFTXRQ.

 • O

  Organizační výbor projednání mezinárodní smlouvy doporučil 15. 12. 2016 (usnesení č. 350). Určil zpravodaje: Ing. Hana Aulická Jírovcová a navrhl přikázat k projednání výborům: Zahraniční výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 12., 19. 1. 2017 na 54. schůzi. Projednávání mezinárodní smlouvy bylo přerušeno. 1. Čtení proběhlo 23. 2. 2017 na 55. schůzi. Mezinárodní smlouva přikázána k projednání výborům (usnesení č. 1568).

 • V
  • Výbor pro evropské záležitosti projednal mezinárodní smlouvu a vydal 24. 3. 2017 usnesení doručené poslancům jako tisk 996/1 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
  • Zahraniční výbor projednal mezinárodní smlouvu a vydal 21. 4. 2017 usnesení doručené poslancům jako tisk 996/2 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
 • 2

  Projednávání bylo 8. 6. 2017 na 57. schůzi přerušeno. 2. Čtení proběhlo 11. 7. 2017 na 59. schůzi. Poslanecká sněmovna dala souhlas k ratifikaci (usnesení č. 1745).

Senát

 • PS

  předložil Senátu .

Prezident republiky

 • P

  Souhlas s mezinárodní smlouvou doručen prezidentovi republiky 26. 7. 2017.Deskriptory EUROVOCu: Česká republika, dohoda o spolupráci, Evropská unie, Kanada, mezinárodní spolupráceISP (příhlásit)