Stenografický zápis 59. schůze, 28. června 2017


(Jednání zahájeno v 9.00 hodin.)

Místopředseda PSP Radek Vondráček
Poslanec Václav Votava
Místopředseda PSP Radek Vondráček
Poslanec Jiří Mihola
Poslanec Bohuslav Svoboda
Místopředseda PSP Petr Gazdík


191. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 457/2016 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2017 /sněmovní tisk 1100/ - prvé čtení

Ministr financí ČR Ivan Pilný
Poslanec Václav Votava


83. Návrh poslanců Romana Váni, Milana Chovance, Igora Jakubčíka, Zuzky Bebarové Rujbrové, Bronislava Schwarze a dalších na vydání ústavního zákona, kterým se mění ústavní zákon č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, ve znění ústavního zákona č. 300/2000 Sb. /sněmovní tisk 1021/ - třetí čtení

Poslanec Roman Váňa
Poslankyně Jana Černochová
Poslanec Martin Lank
Poslanec Jan Farský
Poslanec Jaroslav Holík
Poslanec Zdeněk Ondráček
Poslanec Ondřej Benešík
Poslanec Martin Lank
Místopředseda PSP Vojtěch Filip
Poslanec Martin Lank
Místopředseda PSP Radek Vondráček
Poslankyně Jana Černochová
Poslanec Karel Fiedler
Poslanec Jan Farský
Poslanec Ondřej Benešík
Poslankyně Jana Černochová
Poslanec Jiří Junek
Poslanec Martin Novotný
Poslanec Karel Fiedler
Poslanec Ondřej Benešík
Místopředseda PSP Vojtěch Filip
Poslanec Ivan Gabal
Poslankyně Jana Černochová
Poslanec František Laudát
Poslanec Igor Jakubčík
Poslanec Milan Šarapatka
Ministr financí ČR Ivan Pilný
Poslanec Michal Kučera
Poslanec Ivan Gabal
Poslanec Pavel Blažek
Poslanec Marek Benda
Poslanec Bohuslav Chalupa
Poslanec Karel Rais
Poslanec Ondřej Benešík
Poslanec Josef Novotný
Poslanec Zdeněk Soukup
Poslanec Jiří Zlatuška
Poslanec Zdeněk Ondráček
Poslankyně Jana Černochová
Poslanec Jiří Zlatuška
Poslanec Jiří Mihola
Poslanec Zbyněk Stanjura
Poslanec Miroslav Kalousek
Poslankyně Jana Černochová
Poslanec Martin Lank
Poslanec Ludvík Hovorka
Ministr vnitra ČR Milan Chovanec
Poslanec Miroslav Kalousek
Poslanec Bohuslav Chalupa
Poslanec Miroslav Kalousek
Ministr vnitra ČR Milan Chovanec
Poslanec Miroslav Kalousek
Poslanec Roman Váňa
Místopředseda PSP Jan Bartošek
Poslanec Marek Benda
Poslanec Martin Lank


38. Návrh poslance Radka Vondráčka a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění zákona č. 298/2016 Sb. /sněmovní tisk 1124/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2

Místopředseda PSP Radek Vondráček
Poslanec Jan Farský
Poslanec Martin Plíšek
Ministr financí ČR Ivan Pilný
Místopředseda PSP Radek Vondráček
Ministr financí ČR Ivan Pilný
Poslanec Petr Kořenek
Poslanec Roman Sklenák
Poslanec Jan Klán
Poslanec Jiří Zlatuška


5. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění zákona č. 298/2016 Sb. /sněmovní tisk 699/11/ - vrácený Senátem

Poslanec Petr Kudela
Poslanec Marek Benda
Místopředseda PSP Vojtěch Filip
Poslanec Marek Benda


135. Návrh na změny ve složení orgánů Poslanecké sněmovny

Poslanec Martin Kolovratník
Poslanec Miroslav Kalousek
Poslanec Bohuslav Chalupa
Poslanec Bronislav Schwarz
Poslanec Pavel Plzák
Poslanec Miroslav Kalousek
Poslankyně Ivana Dobešová
Poslanec Pavel Plzák
Poslanec Miroslav Kalousek
Poslanec Ondřej Benešík
Poslanec Martin Kolovratník
Poslanec Michal Kučera
Poslanec Roman Sklenák
Poslanec Martin Kolovratník


136. Návrh na volbu členů Rady Českého rozhlasu

Poslanec Martin Kolovratník


137. Návrh na volbu členů Rady České televize

Poslanec Martin Kolovratník


138. Návrh na volbu předsedy vyšetřovací komise Poslanecké sněmovny k prověření, zda nedocházelo k protiprávnímu jednání v souvislosti s možným neoprávněným získáváním spisů orgánů činných v trestním řízení nebo informací z těchto spisů a zda informace takto získané nebyly zneužívány k ovlivňování politické soutěže nebo destabilizaci demokratického právního státu

Poslanec Martin Kolovratník


139. Návrh na volbu člena Rady Státního fondu kinematografie

Poslanec Martin Kolovratník
Místopředseda PSP Jan Bartošek

(Jednání přerušeno ve 13.13 hodin.)
(Jednání pokračovalo ve 14.40 hodin.)

Místopředseda PSP Jan Bartošek
Poslanec Martin Kolovratník


136. Návrh na volbu členů Rady Českého rozhlasu

Poslanec Martin Kolovratník


137. Návrh na volbu členů Rady České televize

Poslanec Martin Kolovratník


138. Návrh na volbu předsedy vyšetřovací komise Poslanecké sněmovny k prověření, zda nedocházelo k protiprávnímu jednání v souvislosti s možným neoprávněným získáváním spisů orgánů činných v trestním řízení nebo informací z těchto spisů a zda informace takto získané nebyly zneužívány k ovlivňování politické soutěže nebo destabilizaci demokratického právního státu

Poslanec Martin Kolovratník


139. Návrh na volbu člena Rady Státního fondu kinematografie

Místopředseda PSP Jan Bartošek


140. Návrh na potvrzení předsedy výboru Poslanecké sněmovny

Místopředseda PSP Jan Bartošek


24. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 998/ - druhé čtení

Ministr dopravy ČR Dan Ťok
Poslanec Karel Šidlo
Poslanec František Laudát
Poslankyně Markéta Pekarová Adamová
Poslanec Karel Šidlo
Poslanec Pavel Blažek
Poslanec Michal Kučera
Poslanec Václav Zemek
Poslanec Pavel Blažek
Poslanec Michal Kučera
Poslanec Karel Šidlo
Poslanec Ivan Adamec
Poslanec Pavel Blažek
Poslanec Pavel Čihák
Poslanec František Laudát
Poslanec Václav Zemek
Poslanec Michal Kučera
Poslankyně Markéta Pekarová Adamová
Poslanec Milan Urban
Poslanec Michal Kučera
Poslanec Jan Skopeček
Ministr dopravy ČR Dan Ťok
Poslanec Václav Zemek
Poslankyně Markéta Pekarová Adamová
Poslanec Karel Šidlo
Poslanec František Laudát
Poslanec Michal Kučera
Poslanec Zbyněk Stanjura


22. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 1029/ - druhé čtení

Místopředseda PSP Jan Bartošek

(Jednání přerušeno v 15.48 hodin.)
(Jednání pokračovalo v 15.53 hodin.)

Místopředseda PSP Jan Bartošek
Ministryně práce a sociálních věcí ČR Michaela Marksová
Poslankyně Alena Nohavová
Poslanec Vít Kaňkovský
Místopředseda PSP Petr Gazdík
Poslanec Zbyněk Stanjura
Místopředseda PSP Petr Gazdík

(Jednání přerušeno v 16.08 hodin.)
(Jednání pokračovalo v 16.20 hodin.)

Místopředseda PSP Petr Gazdík
Poslanec Vladislav Vilímec
Poslankyně Jana Hnyková
Poslankyně Radka Maxová
Poslanec Vít Kaňkovský
Poslanec Roman Sklenák
Poslankyně Radka Maxová
Poslankyně Markéta Pekarová Adamová
Poslanec Vít Kaňkovský


23. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 1072/ - druhé čtení

Ministryně práce a sociálních věcí ČR Michaela Marksová
Poslanec Zdeněk Soukup
Poslankyně Jitka Chalánková
Poslanec Miroslav Opálka
Poslanec Roman Sklenák
Poslanec Zdeněk Soukup
Poslanec Jaroslav Zavadil
Poslanec Zbyněk Stanjura
Místopředseda PSP Petr Gazdík

(Jednání přerušeno v 17.03 hodin.)
(Jednání pokračovalo v 17.20 hodin.)

Místopředseda PSP Petr Gazdík


18. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 289/2005 Sb., o Vojenském zpravodajství, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony /sněmovní tisk 931/ - druhé čtení

Ministr obrany ČR Martin Stropnický
Místopředseda PSP Vojtěch Filip
Poslankyně Jana Černochová
Poslanec Zbyněk Stanjura
Místopředseda PSP Vojtěch Filip

(Jednání skončilo v 17.46 hodin.)


Přihlásit/registrovat se do ISP