(16.00 hodin)
(pokračuje Nohavová)

Na výboru pro sociální politiku se dále vedla diskuse o tom, zda je nutná hospitalizace v délce sedmi dní. Ano, z lékařského hlediska je ta diagnóza jasná a opravdu v mnoha případech ta sedmidenní hospitalizace je zbytečná, takže asi předmětem další diskuse bude délka hospitalizace.

Další diskuse byla kolem rozšíření okruhu ošetřujících osob, kdy podle nového návrhu může pečovat širší okruh příbuzných. Rozšiřuje se vlastně na vnuky, vnučky, neteře, synovce atd. Zaznívaly zde názory ohledně zneužití. Samozřejmě zneužitelné je v podstatě všechno. Ale myslím si, že jsou zde i kontrolní mechanismy, které by tomu měly zabránit. A já osobně považuji rozšíření toho okruhu na širší okruh příbuzných za dobrou věc.

To je zatím vše. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji vám, paní poslankyně. Eviduji dvě přihlášky do obecné rozpravy. Nejprve pan poslanec Kaňkovský a po něm pan poslanec Vilímec. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Vít Kaňkovský: Dobré odpoledne, vážený pane předsedající, vážení členové vlády, milé dámy, vážení kolegové. Úvodem svého vystoupení chci zdůraznit stejně jako již v prvém čtení této novely, že poslanecký klub KDU-ČSL podporuje zřízení institutu dlouhodobého ošetřovného. Dále ale trvá naše výtka k nastavení podmínek pro přiznání tohoto institutu, a to zejména už zmíněná podmínka sedmidenní hospitalizace pacienta, která musí dle návrhu této úpravy předcházet před rozhodnutím o poskytnutí této dávky. Podmínka sedmidenní hospitalizace k přiznání dlouhodobého ošetřovného, tak jak je nastavena, by přinášela řadu problémů a především z medicínského hlediska je v případech, kdy k ní není jednoznačný medicínský důvod, nadbytečná, a tudíž nepřijatelná.

Tím nejzásadnějším rizikem je nebezpečí nozokomiálních, zjednodušeně řečeno nemocničních, často velmi nebezpečných infekcí, a tedy přímé ohrožení zdraví i života pacienta. O tom, že jde kromě jiného i o neetický přístup, není pochyb. Hospitalizace, která bude realizována pouze z důvodu přiznání dávky, se totiž může velmi rychle změnit v hospitalizaci s vážnými komplikacemi a pacient pak bude muset podstoupit množství dalších vyšetření a následnou terapii. Je nasnadě, že u starších pacientů, kteří jsou v mnoha ohledech oslabeni, je náchylnost k nákaze závažnou nozokomiální infekcí vysoká, a taková komplikace může ve svém důsledku skončit i úmrtím pacienta. Kromě diskomfortu pacienta přistupuje i zátěž již tak přetížených zdravotnických zařízení, která personálně často pracují na hranici svých kapacit a možností. A jistě není třeba zdůrazňovat i zbytečně vynaložené finanční prostředky, které by mohly být použity na léčbu závažných onemocnění.

Společně s kolegyní Gabrielou Peckovou z klubu TOP 09 a Starostové usilujeme o odstranění podmínky sedmidenní hospitalizace, což by mělo pozitivní efekt jak medicínský, tak etický, a v neposlední řadě i finanční. Struktura celého návrhu zákona ale v tuto chvíli i vzhledem k časovému hledisku projednávání umožňuje pouze parametrickou změnu vyžadované minimální délky hospitalizace, aniž by byla narušena celá struktura zákona. Z těchto důvodů jsme s kolegyní Peckovou připravili pozměňovací návrh, který povinnou hospitalizaci pro přiznání dlouhodobého ošetřovného neruší, ale zmíněnou lhůtu navrhujeme zkrátit na tři dny. V dalším období pak bude nutné vyhodnotit fungování této nové právní úpravy a eventuálně přistoupit k další úpravě.

Ke zmíněnému pozměňovacímu návrhu se pak přihlásím v podrobné rozpravě. Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Kaňkovskému. Nyní s přednostním právem pan předseda Stanjura. Prosím, pane předsedo, máte slovo.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Chtěl bych jenom upozornit na důvodovou zprávu a na to, že zavádíme nové mandatorní výdaje, poměrně vysoké, více než 2 miliardy korun, a paní ministryně chce nové a nové pracovníky. Já se jen tak zeptám, jestli paní ministryně bude zítra na interpelacích, nebo jestli s problémy České správy sociálního zabezpečení zatížíme tento či příští bod. (Odpověď paní ministryně nebyla slyšet.) Tento bod. Dobře.

A protože ta problematika je složitá a ty mandatorní výdaje nejsou malé a vždycky v předvolebním období je těžké o tom jakoby rozumně debatovat i hlasovat, tak navrhuji, ať získáme nějaký čas ještě na tu debatu, navrhuji přerušit tento bod do úterý 11. července. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Tak to je procedurální návrh, o kterém budeme hlasovat bez rozpravy. Přivolám naše kolegy z předsálí a všechny vás odhlašuji. Prosím, abyste se přihlásili svými hlasovacími kartami. (Rozruch v sále. Lavice ČSSD, ANO a v pravé části sálu jsou téměř prázdné. Předsedající opakovaně gonguje, počet poslanců se však nezvyšuje.)

Vzhledem k tomu, že není dostatečný počet přihlášených k tomu, aby Sněmovna byla usnášeníschopná, budu nucen přerušit jednání Sněmovny. Přerušuji tedy jednání Sněmovny na deset minut do 16.17. Děkuji. (Ohlasy v sále.) Pardon. Tak do 16.20. V 16.20 budeme pokračovat v jednání Sněmovny.

 

(Jednání přerušeno v 16.08 hodin.) ***
Přihlásit/registrovat se do ISP