Sněmovní tisk 535
Novela z. o poštovních službách - EU

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S PS PS Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 11. 11. 2011.
Zástupce navrhovatele: ministr prům. a obchodu.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 535/0 dne 16. 11. 2011.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 24. 11. 2011 (usnesení č. 197). Určil zpravodaje: Jan Husák a navrhl přikázat k projednání výborům: Hospodářský výbor

 • 1

  Čtení proběhlo 9. 12. 2011 na 32. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 894).

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 16. 3. 2012 na 36. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 16. 3. 2012 na 36. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 535/4, který byl rozeslán 16. 3. 2012 v 14:46.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 21. 3. 2012 na 36. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 121, usnesení č. 1092).

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou.

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 2. 4. 2012 návrh zákona Senátu jako tisk 323, dokument 323/0.

 • O

  Organizační výbor dne 4. 4. 2012 stanovil garančním výborem Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu (Ing. Jiří Lajtoch) a přikázal tisk k projednání: Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí (RNDr. Marta Bayerová).

 • V
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 17. 4. 2012 a přijal usnesení č. 251, které bylo rozdáno jako tisk 323/1 (pozměňovací návrhy).
  • Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí projednal návrh dne 18. 4. 2012 a přijal usnesení č. 105, které bylo rozdáno jako tisk 323/2 (pozměňovací návrhy).
 • S

  Návrh projednán dne 25. 4. 2012 na 21. schůzi Senátu.
  Senát návrh zamítl (usnesení č. 579).

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu rozeslán 27. 4. 2012 poslancům jako tisk 535/5.
  Dokument Senátu doručen sněmovně a rozeslán 27. 4. 2012 poslancům jako tisk 535/6.
  O návrhu zákona vráceném Senátem hlasováno 5. 6. 2012 na 40. schůzi.
  Sněmovna setrvala na původním návrhu zákona (hlasování č. 16, usnesení č. 1166).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 6. 6. 2012.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 12. 6. 2012.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 21. 6. 2012.

Zákon vyhlášen 29. 6. 2012 ve Sbírce zákonů v částce 78 pod číslem 221/2012 Sb.


Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentPopisDatum
1582Václav Cempírek03242-01447.doc (30 KB) / PDF (58 KB, 1 strana) 15. 3. 2012 v 19:39:17
1583Pavel Hojda03243-01449.doc (59 KB) / PDF (101 KB, 5 stran) 15. 3. 2012 v 21:50:12
1602Milan Urban03245-01450.doc (20 KB) / PDF (50 KB, 1 strana) 16. 3. 2012 v 09:27:24
1606Jaroslav Krupka03249-01456.doc (20 KB) / PDF (52 KB, 1 strana) 16. 3. 2012 v 09:58:27


Hesla věcného rejstříku: Evropská unie, Poštovní služby
(Údaje rejstříku neprošly korekturou, jsou pracovní. Korektura probíhá na konci volebního období.)

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Doprava a spoje, Mezinárodní styky, Národní hospodářství, Občan, Státní správa a justice

Deskriptory EUROVOCu: poštovní sazba, poštovní služba, spoje, závazková odpovědnost

Navržené změny předpisů (6)ISP (příhlásit)