Stenografický zápis 45. schůze, 10. prosince 2008


(Schůze pokračovala v 9.00 hodin.)

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek

(Jednání přerušeno v 9.01 hodin.)

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek
Poslanec Petr Tluchoř
Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek
Poslanec Václav Mencl
Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek

(Jednání přerušeno v 9.50 h.)
(Jednání pokračovalo v 10.06 hodin.)

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek


2. Vládní návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2009 /sněmovní tisk 612/ - třetí čtení

Poslanec Bohuslav Sobotka
Ministr vnitra ČR Ivan Langer
Poslanec Petr Pleva
Poslanec Bohuslav Sobotka
Poslanec Josef Vondruška
Poslanec Jan Látka
Poslanec Zdeněk Škromach
Poslanec Ivan Ohlídal
Poslanec Vladimír Koníček
Poslanec Ladislav Mlčák
Poslanec Petr Braný
Ministr financí ČR Miroslav Kalousek
Poslanec Bohuslav Sobotka
Ministr financí ČR Miroslav Kalousek
Poslanec Bohuslav Sobotka
Ministr financí ČR Miroslav Kalousek
Poslanec Bohuslav Sobotka
Ministr financí ČR Miroslav Kalousek
Poslanec Bohuslav Sobotka
Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek
Ministr financí ČR Miroslav Kalousek
Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek
Poslanec Bohuslav Sobotka
Ministr financí ČR Miroslav Kalousek
Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek
Ministr financí ČR Miroslav Kalousek
Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek
Poslanec Bohuslav Sobotka
Ministr financí ČR Miroslav Kalousek
Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek
Místopředseda PSP Jan Kasal
Ministr financí ČR Miroslav Kalousek
Místopředseda PSP Jan Kasal
Poslanec Bohuslav Sobotka
Ministr financí ČR Miroslav Kalousek
Poslanec Bohuslav Sobotka
Ministr financí ČR Miroslav Kalousek
Místopředseda PSP Jan Kasal
Poslanec Bohuslav Sobotka
Ministr financí ČR Miroslav Kalousek
Místopředseda PSP Jan Kasal
Poslanec Bohuslav Sobotka
Ministr financí ČR Miroslav Kalousek
Místopředseda PSP Jan Kasal
Poslanec Bohuslav Sobotka
Poslanec Jiří Krátký
Poslanec Josef Smýkal
Místopředseda PSP Jan Kasal

(Jednání přerušeno v 11.58 hodin.)
(Jednání pokračovalo ve 12.12 hodin)

Místopředseda PSP Jan Kasal
Poslanec Jiří Paroubek
Ministr financí ČR Miroslav Kalousek
Poslanec Pavel Kováčik
Poslanec David Rath
Ministr financí ČR Miroslav Kalousek
Poslanec Vladimír Koníček
Místopředseda PSP Vojtěch Filip
Poslanec Pavel Severa
Poslanec Bohuslav Sobotka
Poslanec Michael Hrbata
Poslanec Karel Šplíchal
Místopředseda PSP Jan Kasal

(Jednání přerušeno ve 12.55 hodin.)
(Jednání pokračovalo ve 14.30 hodin.)

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová


3. Návrh Střednědobých výdajových rámců na léta 2010 a 2011 /sněmovní tisk 613/

Ministr financí ČR Miroslav Kalousek
Poslanec Bohuslav Sobotka
Poslanec Jiří Dolejš
Ministr financí ČR Miroslav Kalousek
Poslanec Jiří Dolejš
Poslanec Milan Urban
Poslanec Jan Vidím


4. Návrh rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2009 /sněmovní tisk 620/

Ministr dopravy ČR Aleš Řebíček
Poslanec Karel Sehoř
Poslankyně Věra Jakubková
Ministr dopravy ČR Aleš Řebíček
Poslanec Jiří Hanuš
Poslanec Pavel Hojda
Ministr dopravy ČR Aleš Řebíček
Poslanec Oldřich Vojíř
Ministr dopravy ČR Aleš Řebíček
Poslanec Jaroslav Plachý
Poslanec Zdeněk Škromach
Poslankyně Věra Jakubková
Ministr dopravy ČR Aleš Řebíček
Poslankyně Věra Jakubková
Poslanec Karel Sehoř
Ministr dopravy ČR Aleš Řebíček


5. Návrh rozpočtu Státního fondu rozvoje bydlení na rok 2009 /sněmovní tisk 623/

Místopředseda vlády a ministr pro místní rozvoj ČR Jiří Čunek
Poslanec Tomáš Kvapil
Poslankyně Milada Halíková
Poslanec Radko Martínek
Místopředseda vlády a ministr pro místní rozvoj ČR Jiří Čunek
Poslanec Zdeněk Škromach
Místopředseda PSP Vojtěch Filip
Poslanec Evžen Snítilý
Poslanec Tomáš Kvapil
Poslankyně Milada Halíková
Poslanec Radko Martínek
Poslanec Tomáš Kvapil
Poslanec Pavel Kováčik


6. Dotační programy zemědělství pro rok 2009, poskytované podle § 2 a § 2d zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů (vládní návrh) /sněmovní tisk 657/

Poslanec Miroslav Váňa
Poslanec Tomáš Dub
Ministr zemědělství ČR Petr Gandalovič
Poslanec Pavel Kováčik
Poslanec Michal Hašek
Poslanec Petr Zgarba
Ministr zemědělství ČR Petr Gandalovič
Poslanec Pavel Kováčik


7. Návrh rozpočtu Státního zemědělského intervenčního fondu na rok 2009 /sněmovní tisk 666/

Ministr zemědělství ČR Petr Gandalovič
Poslanec Zdeněk Mach
Poslanec Ladislav Skopal
Ministr zemědělství ČR Petr Gandalovič
Poslanec Zdeněk Mach
Místopředseda PSP Vojtěch Filip

(Schůze skončila v 17.27 hodin.)


Přihlásit/registrovat se do ISP