Stenografický zápis 45. schůze, 23. června 2005


Místopředseda PSP Jan Kasal
Poslanec Walter Bartoš
Poslanec Miloslav Vlček
Poslanec Ladislav Skopal
Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová
Místopředseda PSP Jan Kasal
Poslankyně Kateřina Konečná
Místopředseda PSP Jan Kasal
Poslanec Petr Pleva
Poslanec Ladislav Skopal
Poslanec Miroslav Kalousek
Poslanec Miroslav Kapoun
Poslanec Pavel Kováčik
Poslanec Miroslav Kalousek


47. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 408/2000 Sb., o ochraně práv k odrůdám rostlin a o změně zákona č. 92/1996 Sb., o odrůdách, osivu a sadbě pěstovaných rostlin, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o ochraně práv k odrůdám), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 1004/ - prvé čtení

Ministr zemědělství ČR Petr Zgarba
Poslanec Jan Grůza


67. Návrh poslanců Jiřího Pospíšila, Ivana Langera a Jiřího Bílého na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 13/1993 Sb., celní zákon, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 974/ - prvé čtení

Poslanec Jiří Pospíšil
Místopředseda PSP Ivan Langer
Poslankyně Hana Šedivá
Ministr vnitra ČR František Bublan
Poslankyně Hana Šedivá
Poslanec Jiří Pospíšil
Poslanec Jiří Bílý
Poslanec Ladislav Mlčák
Poslankyně Vlasta Parkanová
Poslanec Radim Turek
Poslanec Zdeněk Jičínský
Poslanec Jiří Bílý
Poslanec Jan Klas
Místopředseda PSP Ivan Langer


56. Návrh poslanců Zuzky Rujbrové, Miloslava Kaly a dalších na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 941/ - prvé čtení

Poslankyně Zuzka Rujbrová
Poslankyně Eva Dundáčková
Poslanec Jiří Pospíšil
Poslanec Tomáš Vrbík
Poslankyně Zuzka Rujbrová
Poslankyně Eva Dundáčková
Poslanec Miloslav Kala
Místopředseda PSP Ivan Langer


57. Návrh poslanců Zuzky Rujbrové, Miloslava Kaly a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním a vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) /sněmovní tisk 942/ - prvé čtení

Poslankyně Zuzka Rujbrová
Poslanec Walter Bartoš
Poslankyně Michaela Šojdrová
Poslanec Walter Bartoš
Ministryně školství, mládeže a tělovýchovy ČR Petra Buzková
Poslanec Eduard Vávra
Poslankyně Zuzka Rujbrová
Poslanec Walter Bartoš


59. Senátní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 945/ - prvé čtení

Senátorka Jitka Seitlová
Poslanec Zdeněk Koudelka
Místopředseda PSP Vojtěch Filip
Poslanec Zdeněk Jičínský
Poslanec Karel Vymětal
Senátorka Jitka Seitlová
Poslanec Zdeněk Koudelka
Senátorka Jitka Seitlová
Poslanec Zdeněk Koudelka


60. Návrh poslanců Michaely Šojdrové, Eduarda Zemana, Evy Novákové, Karla Kratochvíleho, Miloše Máši, Břetislava Petra, Robina Böhnische a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony /sněmovní tisk 949/ - prvé čtení

Poslankyně Michaela Šojdrová
Poslanec Walter Bartoš
Poslanec Robin Böhnisch
Poslanec Miloš Máša
Poslanec Walter Bartoš
Poslankyně Michaela Šojdrová
Místopředseda PSP Ivan Langer

(Jednání přerušeno ve 13.08 hodin.)
(Jednání pokračovalo ve 14.30 hodin.)

Předseda PSP Lubomír Zaorálek


138. Ústní interpelace

Poslanec Zbyněk Novotný
Ministryně informatiky ČR Dana Bérová
Poslanec Zbyněk Novotný
Ministryně informatiky ČR Dana Bérová
Poslanec Petr Krill
Poslanec Walter Bartoš
Poslanec Pavel Hrnčíř
Poslanec Petr Bratský
Ministr obrany ČR Karel Kühnl
Poslanec Petr Bratský
Ministr obrany ČR Karel Kühnl
Poslankyně Lucie Talmanová
Ministryně zdravotnictví ČR Milada Emmerová
Poslankyně Lucie Talmanová
Ministryně zdravotnictví ČR Milada Emmerová
Poslanec Miloš Titz
Poslankyně Eva Dundáčková
Poslanec Jan Schwippel
Poslankyně Eva Dundáčková
Ministr zemědělství ČR Petr Zgarba
Poslankyně Eva Dundáčková
Ministr zemědělství ČR Petr Zgarba
Poslanec Pavel Hrnčíř
Místopředseda vlády a ministr financí ČR Bohuslav Sobotka
Poslanec Pavel Hrnčíř
Místopředseda vlády a ministr financí ČR Bohuslav Sobotka
Poslanec Petr Bratský
Ministryně informatiky ČR Dana Bérová
Poslanec Petr Bratský
Ministryně informatiky ČR Dana Bérová
Poslankyně Eva Dundáčková
Paní magistra Michaela Hladká, takto kapitánka Policie České republiky, se obrátila oficiálně na Poslaneckou sněmovnu se žádostí o poskytnutí informací pro účely trestního řízení, kde se přímo praví
Předseda PSP Lubomír Zaorálek
Ministr vnitra ČR František Bublan
Poslankyně Eva Dundáčková
Ministr vnitra ČR František Bublan
Poslanec Petr Bratský
Místopředseda vlády a ministr financí ČR Bohuslav Sobotka
Poslanec Petr Bratský
Místopředseda vlády a ministr dopravy ČR Milan Šimonovský
Poslanec Petr Bratský
Ministryně zdravotnictví ČR Milada Emmerová
Poslanec Petr Bratský
Ministryně zdravotnictví ČR Milada Emmerová
Předseda PSP Lubomír Zaorálek

(Jednání skončilo v 16.22 hodin.)


Přihlásit/registrovat se do ISP