Neautorizováno !


 

(14.40 hodin)
(pokračuje Krill)

Pro menší firmy s minimem technicko-hospodářských pracovníků je vypracování ročních výkazů pro MPO v požadovaném rozsahu a vypovídající hodnotě nereálné nebo vyplnitelné jen lidově řečeno přes palec.

Aby má interpelace neměla obecný charakter, uvedu příklad z oboru, kde pracuje značné množství malých firem s dvaceti zaměstnanci. Jedná se o polygrafický průmysl a roční výkaz MPO pod číslem PONPO1-01. Výkaz požaduje uvedení asi 150 různých výrobních a technologických dat od technologie tisku, jeho rozmnožování, od vstupenek, novin až po společenský a osobní merkantil. Jeho odpovědné vyplnění, a jiné nemá smysl, je pro malé firmy nereálné a velmi nákladné. Firmy mají dost starostí s každodenním bojem o existenci, a ne bojovat s byrokracií a sledovat vymyšlená data, která jsou povinny v odvolání ministerstva na zákon č. 89/1995, o státní statistické službě, v požadovaném rozsahu poskytnout.

Táži se proto. Za prvé. Jaké reálné výstupy z těchto dat MPO má a jak jich využívá pro rozvoj oboru a jaká je zpětná vazba k poskytovatelům těchto informací?

Za druhé. Nebylo by jednou z možných podpor, a tou nejlepší, v programu malého a středního podnikání, které MPO vyhlašuje, tyto roční výkazy přehodnotit a zjednodušit, když ne přímo zrušit?

Děkuji za odpověď.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Přesně jste využil svůj čas. Pan ministr vám odpoví až písemně ve lhůtě, která je uvedena v jednacím řádu, což je 30 dní.

Můžeme pokročit k další interpelaci. Tu má pan poslanec Walter Bartoš. Ten asi tuší, že paní ministryně mi tady doručila omluvu z dnešního odpoledního jednání. Můžete přednést svou interpelaci.

 

Poslanec Walter Bartoš: Vážený pane předsedo Poslanecké sněmovny, jenom velmi krátce. Chtěl jsem přednést interpelaci týkající se financování postižených dětí, ale protože paní ministryně není přítomna a jsem přesvědčen o tom, že její přítomnost je nutná na to, aby si mě vyslechla, přednesu interpelací příští týden. Děkuji.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: To bude příští týden. Další interpelace je pan poslanec Pavel Hrnčíř. Ten je tady také přítomen. Opět je tu pouze možnost přednést interpelaci na ministra průmyslu Milana Urbana, který se vrátí až 26. Prosím.

 

Poslanec Pavel Hrnčíř: Děkuji. Vážený pane předsedo, vážený pane ministře, doufám, že vaše cesta po Mexiku bude plodná a bude mít své výsledky pro naši Českou republiku.

Nicméně v České republice působí pořád ještě 44 zbytkových státních firem s více než 4300 pracovníky. Největší podíl z nich zaujímá právě váš resort, pane ministře. Cílem práce těchto podniků je vypořádat se se státním majetkem, vyřešit restituce, dohledat majetek, pokud možno zprivatizovat a ukončit svou činnost. V některých firmách je dokonce pouze jeden jediný zaměstnanec, který leckdy v poklidu spravuje majetek tak, aby si především zachoval jistou práci. Jaký je výsledek této činnosti v praxi? Zbytkové podniky ukončily loňské hospodaření se ztrátou více než 470 milionů korun. Dohromady dluží státu na daních a pojištění dalších 73 milionů korun.

Vážený pane ministře, co budete s touto nepříjemnou lapálií dělat? Jak vyřešíte špatné hospodaření ve zbytkových státních podnicích? Kdy konečně ukončí všechny zbytkové státní podniky svou činnost?

Děkuji vám za odpověď.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: To bylo bohužel vše, co jsme slyšeli, protože pan ministr odpoví písemně. Bohužel musím tedy skončit tuto interpelaci a pokročit k další interpelaci.

Tentokrát je tady ministr, ale nevidím tady pana poslance Petra Bratského. (Hlasy: Teď tady byl.) Nemohu než čekat, protože teď si vzpomínám, že i minule jsme čekali na pana poslance Bratského. Nechtěl bych, aby jeho interpelace propadla, protože pan ministr je připraven odpovědět. Interpelace nemůžu dost dobře přerušit. Čekáme na běžícího pana poslance.

Takže máme nyní interpelaci na pana ministra Kühnla ve věci likvidace munice Armády České republiky. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Petr Bratský: Děkuji za pochopení, pane ministře. Vážený pane předsedající, je pravdou, že smlouvy uzavřené na ekologickou likvidaci vyřazené munice Armády České republiky umožní příslušným firmám následný prodej této munice do zahraničí? Nemůže dojít k prodeji přes prostředníky do nebezpečných zemí? Kdo tyto prodeje schválil konkrétně? Je pravda, že podniky, které munici zpracovávají, mohou dostat zaplaceno, aniž by státu doložily, že závazek skutečně splnily? Za splnění se totiž dá považovat i to, že materiál převezmou a zapíší do svého majetku. Ministerstvo tak platí dřív, než je munice zničena? Můžete dát, pane ministře, ruku do ohně za to, že tyto smlouvy, včetně jejich případných dodatků, byly po právní stránce uzavřeny tak, aby neumožňovaly obcházení ekologických, ekonomických anebo bezpečnostních závazků z nich vyplývajících?

Děkuji za odpověď.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Slyšeli jsme interpelaci pana poslance Bratského. Teď požádám pana ministra Kühnla, aby v prostoru pěti minut, který má k dispozici, na tuto interpelaci zareagoval. Prosím.

 

Ministr obrany ČR Karel Kühnl Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, jsem trošku na rozpacích. Předpokládal jsem, že budou vzneseny zodpověditelné otázky, tj. konkrétní dotazy. Ale dotazy typu může - nemůže k něčemu dojít, neobchází se něco, kdo dává licence, jaké jsou podmínky splatnosti závazků Ministerstva obrany vůči jednotlivým firmám, to jsou otázky natolik všeobecné, že se na ně z tohoto místa těžko odpovídá.

Otázka, zda mohu dát ruku do ohně za to, že nedochází k obcházení ekologických, ekonomických a bezpečnostních závazků, je otázka, nechť se na mě pan poslanec nezlobí, do prvomájového průvodu. Ruku do ohně za to, co dělají nebo nedělají jiní lidé, nemůže dát nikdo na světě. Nikdy nikde žádná smlouva nezaručí, že ten, kdo ji plní, ji plní na sto procent, předem. Byl bych velmi šťastný, kdyby mně pan kolega Bratský předložil nějaká podezření, nějaké konkrétní údaje o tom, kde má podezření, že dochází k obcházení ekologických, ekonomických nebo bezpečnostních závazků.

Vím tedy o jednom jediném případu, kdy v rozporu se smlouvu došlo k likvidaci munice nikoliv ekologickou cestou, ale jejím výbuchem v muniční jámě, což samozřejmě není ekologická likvidace. Došlo samozřejmě k penalizování příslušné firmy a věc byla prošetřena. Nebude se opakovat a neopakuje se.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP