Neautorizováno !


 

(15.50 hodin)
(pokračuje Dundáčková)

Nehledě na to, že při vaší opakované odpovědi jsou mé informace opačné. Bohužel v tuto chvíli tady nemám materiál, který by to dosvědčoval, ale budu jej mít během krátkého okamžiku a předám vám jej přímo tady ve Sněmovně, který dosvědčuje, že státní zastupitelství v odpovědi na dotaz Vladimíra Mlynáře potvrdilo, že žádný takový příkaz nikdy Policii České republiky neudělilo. Policie České republiky tak pokračovala ze své vlastní vůle. Nehledě na to, že i vyhodnocení subjektivní stránky, o které jste mluvil vy, je samozřejmě otázka hodnocení a případné výše trestu.

Nevím, jestli je Vladimír Mlynář vinen či nevinen, ani to není podstatné pro tuto interpelaci, ale podstatné je, že nesprávným, nevhodným a neústavním způsobem je člověk volán k odpovědnosti a manipulováno s důkazy.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Pane ministře, můžete reagovat ještě jednou.

 

Ministr vnitra ČR František Bublan: Přiznám se, že nevím přesně, na co mám reagovat, protože nevidím důvod k tomu, abychom se obávali, že byla porušena lidská práva pana ministra Mlynáře. Tento postup, kdy se sbírají informace při vyšetřování, které by nějakým způsobem doložily nebo udělaly určitý obrázek o případném trestném činu, je obvyklý u každého obviněného. Jestli je to ministr, jestli je to poslanec nebo někdo jiný, tak státní zastupitelství v tom nemůže nějak rozlišovat. Dost dobře nechápu, proč zrovna by u ministra, v tu dobu poslance, mělo docházet k nějakému jinému postupu.

Jenom na dodatek chci říci, že v té věci pan ministr Mlynář a ostatní obvinění, protože tam jde o více osob, podali stížnost proti tomuto obvinění. Státní zastupitelství tuto stížnost zkoumá. Až bude mít výsledek - také to nemám v ruce, protože jsem nevěděl přesně, o co jde - tak vám doložím, že skutečně žádost ze státního zastupitelství přišla.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: To bude asi vše. Děkuji, pane ministře. Můžeme jít opět dále.

Máme před sebou interpelaci pana poslance Petra Bratského na ministra Sobotku ve věci úmrtnosti náměstků ministra financí, což připomíná povídku Jaroslava Haška Vyhubení praktikantů špeditérské firmy Kopkan. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Petr Bratský: Vážený pane místopředsedo vlády a ministře financí, chtěl bych se zastavit u problematiky personální politiky vašeho ministerstva, která je samozřejmě plně ve vaší kompetenci. Začínají se však množit případy, které jistě nejenom mě vedou k přesvědčení, že by možná nebyla od věci nějaká zásadnější systémová změna v této věci, tím spíše, že jste velkou část vysoce postavených úředníků na ministerstvu takzvaně zdědil po svých předchůdcích.

Na přelomu května a června loňského roku jste odvolal svého náměstka Jaroslava Šulce, u kterého vyšlo najevo, že se zapletl s bývalou Státní bezpečností. Na ministerstvu měl mimo jiné na starosti problematiku regulace nájemného, která Českou republiku díky jeho postojům a rozhodnutím s velkou pravděpodobností bude stát miliardy odškodného po očekávaném verdiktu u štrasburského soudu. Krátce po náměstku Šulcovi musel opustit ministerstvo i ředitel odboru státního závěrečného účtu Karel Bidlo rovněž z důvodů některých pletek s StB. Nejnověji zde máme případ rezignace náměstka Ladislava Zelinky, odvolání ředitele odboru mezinárodně-finančních vztahů Karla Ponocného, v souvislosti s aférou kolem tzv. peruánského dluhu, možná i dluhu Kazachstánu, kde vám pan Zelinka a dalšímu vašemu náměstkovi možná podvrhl k podpisu před svým odjezdem další materiály. Budu velmi zvědav na výsledky šetření policie v této věci a zejména podílu pana náměstka Zelinky, bývalého náměstka. Do jeho kompetencí totiž spadala i problematika bývalého Fondu dětí fondu a mládeže, odkrývání řady podezřelých prodejů majetku fondu atd. Ještě nedávno nás pan náměstek Zelinka na školském výboru ujišťoval, jak osobně dohlédne na detailní prošetření činnosti fondu. Je známo zároveň, že na Ministerstvu financí proběhl personální audit.

Ptám se tedy. Kdo bude agendou Fondu dětí a mládeže pověřen po panu Zelinkovi? Můžete zcela vyloučit, zda Ladislav Zelinka nebyl náhodou v nějakém personálním či jiném propojení s osobami, které se podílely na podezřelých transakcích fondu? Neuvažujete v souvislosti s množícími se případy selhání vysokých úředníků vašeho ministerstva o nějakém hloubkovém personálním auditu a systémové změně vašich nejbližších spolupracovníků?

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Stihl jste to v čase. Prosím pana ministra, aby také respektoval čas, který má k dispozici. Prosím.

 

Místopředseda vlády a ministr financí ČR Bohuslav Sobotka: Děkuji, pane předsedo. Vážené poslankyně, vážení poslanci, myslím, že je potřeba říci, že od července 1998 do června 2002 se na Ministerstvu financí vyměnilo celkem 11 osob. 11 osob bylo odvoláno z funkce náměstka, 13 osob bylo jmenováno. Fluktuace na Ministerstvu financí v té době byla poměrně značná. Stabilita v oblasti funkcí náměstků se po roce 2002 zlepšila, čili již nedochází k tak velkým změnám, ke kterým docházelo v období let 1998 až 2002. Myslím si, že to Ministerstvu financí prospělo.

Současně také musím říci, že snižujeme počet náměstků na Ministerstvu financí vzhledem k tomu, že probíhá personální audit. Výsledky budou realizovány v nadcházejícím půl roce. Ministerstvo financí bude na konci letošního roku menší a efektivnější. Bude tam také větší produktivita práce, než byla do této doby. Myslím si, že personální audit bude a je dobrá metoda pro to, aby se zefektivnilo fungování státní správy. Proto mi prosím nevyčítejte, pokud po personálním auditu bude o něco méně náměstků, než bylo předtím.

Pokud jde o rezignaci pana náměstka Šulce, tak musím říci, že on rezignoval na základě nové skutečnosti, která byla zveřejněna v dokumentech publikovaných Ministerstvem vnitra. Do té doby skutečně zveřejněna nebyla, a nebylo tedy možné na tuto věc reagovat. V okamžiku, kdy tato věc byla zveřejněna, tak náměstek Šulc rezignoval na svoji pozici, a myslím, že to byl správný přístup. Nemyslím si, že by vysoký státní úředník měl být člověk, který má takovouto evidenci v seznamech Ministerstva vnitra. Nesouhlasím řekněme s názorem, že by tito lidé měli být v takovýchto funkcích. Proto jsem uvítal, že pan náměstek Šulc z tohoto vyvodil svoji odpovědnost.

Pokud jde o pana náměstka Zelinku, tak se rovněž domnívám, že je dobře, že vyvodil svoji odpovědnost za to, že v době let 2001 a 2002, předtím než jsem přišel na Ministerstvo financí, již měl na starosti problematiku deblokací zahraničních pohledávek. Právě v té době byly podepsány kontrakty, které jsou dnes předmětem šetření interního auditu Ministerstva financí. Na základě předběžných výsledků tohoto interního auditu Ministerstva financí pan náměstek Zelinka rezignoval a rovněž jsem odvolal ředitele příslušného odboru. Toto se odehrálo v letech 2001 až 2002 před mým nástupem do funkce na Ministerstvu financí. Pokládám to za procesy, které minimálně stojí za povšimnutí. Minimálně stojí za vyšetřování interního auditu a minimálně stojí za to, aby se jimi zabývala Policie České republiky. Proto jsem také na základě předběžných výsledků interního auditu podal podnět Policii České republiky, aby se touto věcí zabývala. Nechci u tohoto zůstat. Pokládám za přirozené, aby interní audit Ministerstva financí prověřil všechny minulé deblokace zahraničních pohledávek i před nástupem pana náměstka Zelinky do minula tak, aby bylo jasné, že v této oblasti se již neskrývají žádní další kostlivci ve skříni, jako byl kostlivec z let 2001 a 2002, který vypadl po třech letech na základě kontroly, která byla realizována interním auditem. Předpokládám, že poté, kdy bude implementována nová organizační struktura Ministerstva financí, po personálním auditu již také bude plně stabilizována oblast personální.

Pokud jde o otázku Fondu dětí a mládeže, musím říci, že celá likvidace byla v kompetenci likvidátora jmenovaného Poslaneckou sněmovnou. Ministerstvo financí uplatňovalo k činnosti likvidátora trvale kritické připomínky. Likvidátor nerespektoval mé dopisy, které jsem mu zasílal, ve kterých jsem se snažil omezit dispozici s majetkem. Likvidátor navzdory mému dopisu, který jsem mu zaslal, před ukončením činnosti ještě v posledních měsících prodával majetek. To bylo v přímém rozporu s mým dopisem, který jsem mu adresoval. Bohužel jsem neměl v pravomoci, abych likvidátora Fondu dětí a mládeže odvolal. To nebylo v pravomoci Ministerstva financí. Pouze jsem vyjádřil jasně vůči tomuto likvidátorovi svá stanoviska v korespondenci, která přirozeně je kdykoliv k dispozici všem, kdo by se o ni zajímali.

Pokud jde o možné propojení bývalého náměstka s likvidátorem Fondu dětí a mládeže, nedomnívám se, že by tady mělo existovat nějaké propojení, protože skutečně dohled nad fungováním sice vykonával příslušný odbor Ministerstva financí, ale současně jiná část Ministerstva financí prováděla kontrolu fungování Fondu dětí a mládeže.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP