Neautorizováno !


 

(16.00 hodin)
(pokračuje Sobotka)

Na základě této kontroly ministerstvo již určitou dobu předtím, než Poslanecká sněmovna likvidátora odvolala, podalo trestní oznámení na likvidátora, právě na základě kontroly, které provádělo Ministerstvo financí na Fondu dětí a mládeže. To byla jiná část Ministerstva financí. To znamená, že došlo tady k tomu, že tady existovala dvě nezávislá místa na Ministerstvu financí, která hodnotila činnost Fondu dětí a mládeže, což si myslím, že bylo systémově dobře.

Jinak musím říci, že práce náměstka na Ministerstvu financí je velmi náročná práce, úřad je velký, je složitý a náměstek je velmi vytížený státní úředník. Musím říci, že já respektuji, jestliže po čtyřech letech práce se úředník rozhodne změnit angažmá, rozhodne se třeba si odpočinout a na základě vlastní žádosti tuto činnost ukončí.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Panu poslanci to stačí. Zřejmě to bylo vyčerpávající. Nyní můžeme vzít další interpelaci. Také pan poslanec Petr Bratský, tentokrát na ministra Šimonovského ve věci odvolání generálního ředitele České správy letišť.

 

Poslanec Petr Bratský: Děkuji. Vážený pane ministře, odvolal jste generálního ředitele České správy letišť Martina Kačura, což je samozřejmě ve vaší pravomoci, a nepochybně to vycházelo z informací, které jste měl a které já nemám. Nicméně informace, které jsem měl - a dopředu podotýkám, že jsem zrovna s panem ředitelem Kačurem měl i některé osobní rozepře a několikrát jsme vedli diskuse o výstavbě nové přistávací trasy v Praze a o jeho činnosti, rychlosti příprav a podobně, takže to není zrovna člověk, kterého bych se chtěl osobně zastávat. Nicméně fakta jsou taková, že stál za nejdynamičtějším rozvojem pražského ruzyňského letiště v poslední době. Učinil i řadu kroků, aby napravil pozůstatky minulého vedení, a odchází z firmy, která je jednou z nejziskovějších v České republice. ČTK uvedla, že ji Ministerstvo financí vyhodnotilo jako 15. největšího plátce daní za rok 2004. Účetní výkazy České správy letišť prošly i auditem a dalšími kontrolami a k dodatečnému zařazení se rozhodla tato společnost na základě vlastního expertního přezkoumání. Čili pod vedením pana ředitele bylo rozhodnuto právě o tom, že vlastní podnik si provede svůj vnitřní audit a potom do budoucna chtěli účetnictví svého podniku zařídit, aby bylo jednoznačné, průhledné a nezpochybnitelné. Firmu kontroloval mimo jiné i Nejvyšší kontrolní úřad. Ten letos v lednu uvedl, že podnik je dobře řízen, jen měl být velkorysejší v investicích.

Nabízí se tedy otázka. Když máme zdravý podnik, který si udělal vnitřní audit, tak vnitřní audit, ano, nalezl některé chyby a pochybení, ale z let, kdy tam pan ředitel ještě nebyl, udělal vše pro jeho nápravu, proč tento úspěšný manažer byl odvolán, proč dočasně byla pověřena paní Hana Černochová, která ve firmě pracuje zhruba pět měsíců jako ekonomická ředitelka, čili její manažerské vedení nesporně momentálně může být jako možná méně odborné, jak bych to přesně nazval v této chvíli - nemá tolik zkušeností s firmou, jako měl pan ředitel Kačur.

Než provedete své výběrové řízení, než uvedete dalšího manažera do funkce tohoto zdravého podniku, ptám se, co vás k tomu skutečně vedlo a jestli to nepovažujete za ekonomický a manažerský hazard v době, kdy se připravuje významná stavba.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Pane ministře, můžete reagovat. Máte slovo.

 

Místopředseda vlády a ministr dopravy ČR Milan Šimonovský: Pane předsedo, vážený pane poslanče, Martin Kačur jistě byl ředitelem podniku, o kterém jste podal charakteristiku, se kterou souhlasím. Je to skutečně podnik, který je jedním z nejvíce úspěšných a nejdynamičtěji se rozvíjejících podniků. Je to určitě manažersky dobře řízený podnik, přesto musím konstatovat, že odpovědnost generálního ředitele je nejen za dynamiku rozvoje, ale za dodržování zákonů v této zemi. Pan ředitel Kačur je členem vedení od roku 2000 a účastnil se řízení podniku i v letech, která byla pro podnik velmi problematicka. Přesto dokázal věci uvést v život, dokázal připravit novou výstavbu terminálu a myslím si, že v této části není žádný problém.

Problém nastal v tom, že pan Martin Kačur ví od auditorských zpráv, které si nechal zpracovat již v roce 2003, a tyto zprávy byly na jaře v roce 2004 panu Kačurovi známy, a sice že podnik čerpal rezervy neoprávněným způsobem, a to v množství velmi zásadním, takže bylo toto čerpání rezerv předmětem upozornění, tedy auditorské zprávy, a zájmu zjišťování Finančního úřadu Praha 6. Teprve pod oznámením Finančního úřadu Praha 6, že přijde na kontrolu v letošním roce, tak pan Martin Kačur se skutečně rozhodl situaci řešit. Jak jste řekl, zjistil si auditem, o jaký problém jde, jeho rozsah a dopisem informoval dozorčí radu. Tato dozorčí rada vytkla panu Kačurovi zásadní věc, a to že o tomto problému věděl již minimálně rok, pravděpodobně dva roky, a problém neřešil, přičemž každý den zdržení samozřejmě stojí podnik penále a stojí podnik dodatečné daně.

Doufám, že tento problém bude pouze vyšetřen finančním úřadem, který na kontrolu přijde do tohoto podniku. Doufám, že všechny věci, tak jak jsou odhaleny, že jsou konečné. I tak jsou tyto neodvedené prostředky zhruba za 400 milionů korun zatím a dodatečná daň je zhruba 130 milionů korun, přičemž penále mohou být dalších 130 milionů. Tento stav dozorčí rada panu generálnímu řediteli vytkla právě proto, že ji neinformoval o řešení a vůbec o snaze tuto věc řešit. Přestože se dozorčí rada opakovaně ptala na oprávněnost čerpání rezerv, tak nikdy generální ředitel nesdělil, že toto chce řešit, až pod jakousi kuratelou kontroly finančního úřadu.

Já jsem situaci na základě zjištění dozorčí rady vyhodnotil, také jsem požádal odbor finančního auditu a kontroly Ministerstva dopravy, aby mně zjištění potvrdil. Po potvrzení jsem věc konzultoval s dozorčí radou, dozorčí rada mi sdělila výsledek svého zasedání, že doporučuje zakladateli státního podniku, což je Ministerstvo dopravy, odvolat ředitele státního podniku právě pro zatajování důležitých informací pro rozhodování dozorčí rady a zatajování těchto informací zakladateli státního podniku Ministerstvu dopravy. Toto usnesení mi předali a musím říci, že jsem se se závěry ztotožnil a pana generálního ředitele jsem následný den odvolal.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Děkuji, pane ministře. Ukončíme i tuto interpelaci a poprosím pana poslance Bratského o pravděpodobně poslední interpelaci dnešního dne na paní ministryni Miladu Emmerovou ve věci výměny ředitele Nemocnice Bulovka.

 

Poslanec Petr Bratský: Naposledy, dobrý den, paní ministryně, pane předsedo. Podle Ministerstva zdravotnictví se záměr propojení Všeobecné fakultní nemocnice na Karlově náměstí, Fakultní nemocnice Bulovka a Fakultní Thomayerovy nemocnice neosvědčil. Propojení těchto nemocnic se ukázalo jako ne úplně šťastné a ani se ekonomicky nevyplácí, řekla mluvčí Ministerstva zdravotnictví.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP