(12.20 hodin)

Poslanec Josef Janeček: Chtěl jsem poděkovat kolegovi Ransdorfovi za jeho příspěvek, protože dokázal, že je komunistou skutečně zakořeněným. On se ptá na prameny a rád by, aby ty prameny byly čerpány z komunistické literatury.

Bohužel, já ty lidi znám. Já znám ty lidi, kteří byli komunistickými dozorci přivázáni vkleče k židli, kterým byli rozbíjeny jejich orgány, kteří byli donuceni k tomu, aby se přiznávali k věcem, které nikdy nezpůsobili. To je komunistická spravedlnost, to je komunistická minulost. A jestliže vy něco takového chcete popírat, tak popíráte ony ideje, o kterých jste teďka hovořil, o humanismu.

Komunistická strana nikdy po roce 1989 nepodpořila žádný návrh zákona, který se chtěl s touto vaší černou minulostí vypořádat. Dokonce ani ta největší zvěrstva, za která já je považuji z lidského hlediska, to je skutečnost, že z území suverénního státu jsou odvlékáni lidé kamsi do koncentračních táborů, tak ani tu myšlenku, aby byli odškodněni, komunisté nedokázali podpořit. Kdybyste skutečně mysleli ono nové myšlení upřímně, kdybyste chtěli prezentovat to, že jste jakýmsi levicovým demokratickým hnutím, tak byste přece ta svá zvěrstva museli odsoudit, museli byste něco učinit pro to, aby vaše oběti se dočkaly dní, kdy se dočkají omluvy.

Není to tak dlouho, co jsem byl na pamětním setkání obětí komunistického režimu a kde jedna z obětí vzpomínala na to, co s ní dělal dozorce Grebeníček. Je mně líto, že jste se za to neomluvili. (Potlesk poslanců KDU-ČSL.)

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Teď dám slovo předsedovi poslaneckého klubu KDU-ČSL a poté vystoupí s faktickými poznámkami páni poslanci Mládek, Hovorka a Chytka.

 

Poslanec Jaromír Talíř: Děkuji za slovo. Paní místopředsedkyně, chtěl jsem zareagovat za poslanecký klub na první část vystoupení kolegy Grebeníčka (oživení v sále, smích) - kolegy Ransdorfa, promiňte toto přeřeknutí.

Zatímco ve svém vystoupení náš kolega Josef Janeček ostře polemizoval s názory paní poslankyně, zejména v souvislosti s výkonem její funkce nebo posláním učitelky, tak se dopustil pan kolega Ransdorf toho, že kolegu Janečka se snažil zesměšňovat přímo. Chci ho ujistit, že nebudeme požadovat omluvu za toto, protože jsem přesvědčen, že to nevypovídalo nic o kolegovi Janečkovi, ale hodně o kolegovi Ransdorfovi. (Potlesk poslanců KDU-ČSL.)

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji. Nyní má slovo k faktické poznámce pan poslanec Mládek a pan poslanec Ransdorf je v pořadí.

 

Poslanec Jan Mládek: Vážená paní předsedající, dámy a pánové. Já jsem zvyklý poslouchat kolegu Ransdorfa již dlouho a jeho vystoupení jsou mi vždycky potěšením, protože se dovím často něco nového a v žádném případě bych si nedovolil s ním soutěžit v jeho historických znalostech. Nicméně měl bych dvě poznámky.

Jestliže je velké hnutí nebo velká myšlenka definována jako taková, která nechá za sebou miliony mrtvých, a pak řekne "sorry, my to zkusíme znova a tentokrát lépe", tak prosím vyškrtnout sociálně demokratickou myšlenku z této kategorie - pak není velkou myšlenkou, protože za sebou nikdy nenechala miliony mrtvých.

A druhá věc. Komunisté, kteří se poučili z historie, se stali sociálními demokraty.

Děkuji. (Oživení v sále, potlesk.)

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Nyní vystoupí pan poslanec Hovorka.

 

Poslanec Ludvík Hovorka: Vážená paní předsedající, já chci jenom poprosit pana poslance Ransdorfa vaším prostřednictvím, aby neztotožňoval kolonizaci s šířením křesťanství a nekladl rovnítko mezi vyhlazováním jihoamerických indiánů a šířením křesťanství. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji. Nyní hovoří pan poslanec Chytka. Pan předseda poslaneckého klubu KSČM jistě pochopí, že je tu střet přednostních práv a faktických poznámek. K faktické poznámce k předchozímu vystoupení mám přihlášené čtyři poslance, včetně vašeho pana poslance Ransdorfa.

 

Poslanec Radim Chytka: Děkuji. Paní místopředsedkyně, mám opravdu faktickou poznámku k vystoupení kolegy Ransdorfa, který mluvil o ideologii komunistické strany, která má jako vlajkovou loď humanizaci a veškeré další tyto směry. A myslím, že kolega Ransdorf taktéž řekl, že máme nechat historii historikům. Já bych mu tedy vaším prostřednictvím rád připomněl, že historikové vyhodnotili v dějinách lidstva za největšího zločince představitele Komunistické strany Číny Mao Ce-tunga, jako druhého představitele Komunistické strany Svazu sovětských socialistických republik Stalina, a Hitlera až na třetím místě. Takže bych velice rád panu kolegovi Ransdorfovi vaším prostřednictvím vzkázal, aby se zamyslel nad slovy klasika "vím, že nic nevím". Děkuji. (Potlesk poslanců ODS.)

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Nyní vystoupí pan poslanec Ransdorf, poté pan poslanec Pleva.

 

Poslanec Miloslav Ransdorf: Těší mě ta velká úroda historiků v naší sněmovně. A chtěl bych jenom říci na adresu pana kolegy Talíře. Tak jako si spletl Ransdorfa a Grebeníčka - a doufám, že si nebude plést mne a kolegu Janečka, je tam určitý rozdíl - tak myslím si, že by kolegové měli také rozlišovat mezi Bohumilem Grebeníčkem a Aloisem Grebeníčkem. Alois Grebeníček nikdy nebyl dozorcem, zatímco Bohumil Grebeníček ano. Stejně jako je rozdíl mezi Miloslavem Ransdorfem a Emilem Ransdorfem, který byl, jak známo, studentským vůdcem v roce 1948, a to já jsem pět let ještě nebyl na světě.

A co se týče kolegy Mládka, těší mě jeho zájem o historii, dokonce i historii sociálně demokratického hnutí. Ale já nevím - to nebyli komunisté, kdo hlasovali pro válečné úvěry v roce 1914, a knihu Sebastiana Hafnera o oné německé revoluci 1919 by si mohl přečíst. Je krátká, není moc obsažná, určitě ho bude bavit, protože je skvěle napsaná, Hafner je vynikající stylista.

A mohu tedy také říci i z nedávné historie. Měli jste na sjezdu muže, který se jmenoval Scharping a byl spolkovým ministrem obrany. Ten na vašem sjezdu vykládal o tom, jak je hrdý na to, že němečtí vojáci na Balkáně bojují za lidská práva.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Pane poslanče, upozorňuji vás, že doba vyhrazená pro faktickou poznámku uplynula.

 

Poslanec Miloslav Ransdorf: Čili fakta a ještě jednou fakta.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Pane poslanče, odebírám vám slovo, doba vyhrazená pro faktickou poznámku uplynula, skutečně jsem to dobře sledovala.

Nyní vystoupí pan poslanec Petr Pleva, rovněž s faktickou poznámkou.

 

Poslanec Petr Pleva: Vážená paní předsedající, dámy a pánové, chtěl bych se zastat pana kolegy Ransdorfa a potvrdit, že skutečně v komunistickém hnutí vyrostli mnozí humanisté. A rád bych zde jmenoval alespoň tři jména takových těch nejvýznamnějších humanistů. Jsou to například Dzeržinskij, Ježov nebo Berija.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji. Faktická poznámka pan poslanec Ransdorf.

 

Poslanec Miloslav Ransdorf: A mnozí, řekl bych, prošli také různými semináři, že? Možná se to na jejich vývoji podepsalo. (Oživení v sále.)

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Nyní má slovo předseda poslaneckého klubu KSČM pan Pavel Kováčik.

 

Poslanec Pavel Kováčik: Paní předsedající, vážená vládo, kolegyně a kolegové, chtěl bych dnes již podruhé upozornit a připomenout závěr svého vystoupení, kterým bylo stanovisko klubu KSČM. Pojďme toho skutečně už nechat a pojďme seriózně pracovat. Děkuji vám. (Potlesk.)

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji. Nyní se hlásí ministr kultury pan Pavel Dostál.

 

Ministr kultury ČR Pavel Dostál Vážená paní místopředsedkyně, kolegyně a kolegové, navázal bych na pana předsedu. Dohodněme se na tom: Existovaly oběti holocaustu? Existovaly. Nic vám nebrání, a ani komunistům, aby tento zákon podpořili. Existovaly oběti komunismu? Dohodli jsme se na tom, že existovaly. Pro sociální demokracii dvojnásob, protože mnozí sociální demokraté se stali obětí komunismu. A byli popraveni. Existovaly oběti komunismu jako komunisté? Existovaly. Pak nechápu, proč byste tento zákon nemohli podpořit. Proto vás prosím: uvažujte v těchto intencích. Děkuji vám. (Potlesk.)

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Dalším řádně přihlášeným do rozpravy je pan poslanec Bratský, kterému udílím slovo.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP