Stenozáznamy - jmenný rejstřík
Josef Křížek

Schůze: 7, 8, 9, 15, 16, 17, 19, 25, 31, 32, 36, 38, 39, 40

7. schůze (23. - 25. 3. 1993)

Bod č. 27
část č. 20 (25. 3. 1993)

8. schůze (20. - 22. 4. 1993)

III. Zpráva o stavu národního hospodářství České republiky
část č. 12 (21. 4. 1993)

9. schůze (18. 5. - 1. 6. 1993)

Bod č. 6
část č. 5 (18. 5. 1993)

Bod č. 27
část č. 41 (21. 5. 1993)

15. schůze (1. - 9. 12. 1993)

Bod č. 9
část č. 15 (2. 12. 1993)

16. schůze (15. - 18. 2. 1994)

XXV. Odpovědi členů vlády na interpelace, otázky a podněty poslanců Poslanecké sněmovny
část č. 19 (17. 2. 1994)

Bod č. 33
část č. 32 (18. 2. 1994)

17. schůze (22. - 24. 3. 1994)

Bod č. 3
část č. 3 (22. 3. 1994)

XVI. Interpelace, otázky a podněty poslanců Poslanecké sněmovny na členy vlády
část č. 20 (24. 3. 1994)

19. schůze (31. 5. - 3. 6. 1994)

XIX. Odpovědi členů vlády na interpelace, otázky a podněty poslanců Poslanecké sněmovny
část č. 19 (2. 6. 1994)

Bod č. 26
část č. 33 (3. 6. 1994)

XXVII. Návrh k převzetí záštity nad pietním územím obce Ležáky
část č. 35 (3. 6. 1994)

25. schůze (6. - 15. 12. 1994)

část č. 17 (8. 12. 1994)

Bod č. 4
část č. 8 (7. 12. 1994)

Bod č. 7
část č. 14 (7. 12. 1994)

31. schůze (23. - 26. 5. 1995)

Bod č. 24
část č. 14 (24. 5. 1995)

Bod č. 29
část č. 27 (25. 5. 1995)

32. schůze (20. - 30. 6. 1995)

Bod č. 13
část č. 17 (21. 6. 1995), část č. 23 (22. 6. 1995)

Bod č. 16
část č. 22 (22. 6. 1995), část č. 63 (29. 6. 1995)

36. schůze (31. 10. - 3. 11. 1995)

XXX. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 238/1991 Sb., o odpadech, a zákon ČNR č. 311/1991 Sb., o státní správě v odpadovém hospodářství, ve znění zákona České národní rady č. 466/1992 Sb., podle sněmovního tisku 1713
část č. 38 (3. 11. 1995)

38. schůze (19. - 20. 12. 1995)

X. Vládní návrh zákona o odrůdách, osivu a sadbě pěstovaných rostlin (sněmovní tisk 1998) - prvé čtení
část č. 9 (20. 12. 1995)

XI. Vládní návrh zákona o změně právních předpisů souvisejících se zákonem č..../1995 Sb., o odrůdách, osivu a sadbě pěstovaných rostlin (sněmovní tisk 1999) prvé čtení
část č. 10 (20. 12. 1995)

XXI. Návrh poslanců Josefa Křížka a dalších na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČN R č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk 1968) - prvé čtení
část č. 15 (20. 12. 1995)

39. schůze (6. - 21. 2. 1996)

LIX. Vládní návrh zákona o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů (sněmovní tisk 2077) - prvé čtení
část č. 38 (13. 2. 1996)

LXI. Návrh poslanců Jana Jegly a dalších na vydání zákona o ochraně zemědělství (zemědělský zákon) (sněmovní tisk 2020) - prvé čtení
část č. 39 (13. 2. 1996)

XC. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon), a občanský zákoník č. 40/1964 Sb., ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk 1952) - druhé čtení
část č. 57 (15. 2. 1996)

LXXXXVII. Návrh poslanců Josefa Křížka a dalších na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk 1968) - druhé čtení
část č. 58 (15. 2. 1996)

40. schůze (12. - 15. 3. 1996)

15. Návrh poslanců Josefa Křížka a dalších na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 1968 - třetí čtení
část č. 14 (13. 3. 1996), část č. 25 (14. 3. 1996)

34. Vládní návrh zákona o odrůdách, osivu a sadbě pěstovaných rostlin, podle sněmovního tisku 1998 druhé čtení
část č. 19 (14. 3. 1996)

35. Vládní návrh zákona o změně právních předpisů souvisejících se zákonem č..../1995 Sb., o odrůdách, osivu a sadbě pěstovaných rostlin podle sněmovního tisku 1999 - druhé čtení
část č. 19 (14. 3. 1996)

58. Vládní návrh zákona o odrůdách, osivu a sadbě pěstovaných rostlin, podle sněmovního tisku 1998 - třetí čtení
část č. 36 (15. 3. 1996)

59. Vládní návrh zákona o změně právních předpisů souvisejících se zákonem č.../1995 Sb., o odrůdách, osivu a sadbě pěstovaných rostlin, podle sněmovního tisku 1999 - třetí čtení
část č. 36 (15. 3. 1996)


Přihlásit/registrovat se do ISP