Stenozáznamy - jmenný rejstřík
Jan Kalvoda

Schůze: 2, 7, 9, 10, 11, 12, 15, 18, 25, 28, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 39, 40, 42

2. schůze (26. 1. 1993)

II. Volba prezidenta republiky
část č. 6 (26. 1. 1993)

7. schůze (23. - 25. 3. 1993)

Bod č. 6
část č. 3 (23. 3. 1993), část č. 11 (24. 3. 1993)

XXVI. Návrh poslance Jiřího Honajzera a dalších na vydání zákona, kterým Česká republika nabývá pro Národní divadlo v Praze vlastnické právo k některým nemovitostem
část č. 19 (25. 3. 1993)

Bod č. 27
části č. 19-20, část č. 22 (25. 3. 1993)

9. schůze (18. 5. - 1. 6. 1993)

Bod č. 3
část č. 6 (19. 5. 1993)

Bod č. 11
části č. 21-22, část č. 27 (20. 5. 1993)

XXIX. Návrh poslance Emila Jaroše na zákaz kouření v některých prostorách budovy Poslanecké sněmovny
část č. 45 (1. 6. 1993)

10. schůze (15. - 17. 6. 1993)

IX. Návrh poslance Ludvíka Motyčky na usnesení Poslanecké sněmovny k prodlužování práva užívání vydražených provozních jednotek
část č. 6 (15. 6. 1993)

11. schůze (7. - 10. 7. 1993)

Bod č. 40
části č. 44-45 (10. 7. 1993)

12. schůze (14. - 16. 9. 1993)

XXI. Zpráva vlády o plnění státního rozpočtu České republiky za I. pololetí 1993 podle sněmovního tisku 497
část č. 18 (16. 9. 1993)

15. schůze (1. - 9. 12. 1993)

XVI. Usnesení Poslanecké sněmovny, kterým je předseda Poslanecké sněmovny pan Milan Uhde žádán ve smyslu § 46, odst. 2 zákona č. 35/1989 Sb., o jednacím řádu, o svolání organizačního výboru
část č. 39 (7. 12. 1993)

Bod č. 24
část č. 45 (8. 12. 1993)

XXVI. Návrh na volbu členů prezidia Fondu národního majetku
část č. 46 (8. 12. 1993)

18. schůze (26. - 29. 4. 1994)

VII. Návrh na vzetí zpět vládního návrhu zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství
část č. 7 (26. 4. 1994)

XXIV. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu uskutečnění výcvikových činností jednotek armády České republiky mimo území České republiky a krátkodobá přítomnost jednotek cizích ozbrojených sil na území České republiky za účelem výcviku, podle sněmovního tisku 952
části č. 24-25 (29. 4. 1994)

25. schůze (6. - 15. 12. 1994)

Bod č. 17
část č. 23 (8. 12. 1994)

Bod č. 23
část č. 37 (13. 12. 1994)

Bod č. 28
část č. 49, část č. 55 (14. 12. 1994)

XXXV. Vládní návrh, kterým se předkládá Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Smlouva mezi Českou republikou a Rakouskou republikou o dodatku k Evropské úmluvě o vydávání ze 13. prosince 1957 a o usnadnění jejího uplatnění, která byla podepsána dne 27. června 1994 ve Vídni, podle sněmovního tisku 1207
část č. 60 (15. 12. 1994)

XXXVI. Vládní návrh, kterým se předkládá Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Smlouva mezi Českou republikou a Rakouskou republikou o dodatku k Evropské úmluvě o právní pomoci ve věcech trestních z 20. dubna 1959 a o usnadnění jejího uplatnění, která byla podepsána dne 27. června 1994 ve Vídni, podle sněmovního tisku 1208
část č. 60 (15. 12. 1994)

XXXVII. Vládní návrh, kterým se předkládá Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Smlouva o právní pomoci ve věcech občanských mezi Českou republikou a Rumunskem, která byla podepsána den 11. července 1994 v Bukurešti, podle sněmovního tisku 1210
část č. 60 (15. 12. 1994)

28. schůze (7. - 9. 2. 1995)

XXXIII. Odpovědi členů vlády na interpelace, otázky a podněty poslanců Poslanecké sněmovny
část č. 23 (9. 2. 1995)

Bod č. 39
část č. 30 (9. 2. 1995)

31. schůze (23. - 26. 5. 1995)

část č. 36 (26. 5. 1995)

Bod č. 32
část č. 30 (26. 5. 1995)

32. schůze (20. - 30. 6. 1995)

část č. 10 (21. 6. 1995)

Bod č. 5
část č. 3, část č. 8 (20. 6. 1995), části č. 28-30 (23. 6. 1995)

XIX. Vládní návrh, kterým se předkládá Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Evropská úmluva o zabránění mučení a nelidskému či ponižujícímu zacházení nebo trestání a Protokoly č. 1 a 2 k této úmluvě, podle sněmovního tisku 1830
část č. 28 (23. 6. 1995)

34. schůze (26. - 28. 9. 1995)

XXXIX. Ústní interpelace.
části č. 28-29 (28. 9. 1995)

35. schůze (18. 10. 1995)

VI. Odpovědi členů vlády na písemné interpelace poslanců
část č. 8 (18. 10. 1995)

36. schůze (31. 10. - 3. 11. 1995)

IX. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon ČNR č. 367/1990 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a mění a doplňuje zákon ČNR č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů
části č. 17-18 (2. 11. 1995)

XXXII. Vládní návrh, kterým se předkládá k vyslovení souhlasu Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky Smlouva o přátelských vztazích a spolupráci mezi Českou republikou a Ukrajinou, podepsaná v Praze dne 26. dubna 1995, podle sněmovního tisku 1902 - prvé čtení
část č. 38 (3. 11. 1995)

XXXIII. Vládní návrh, kterým se předkládá k vyslovení souhlasu Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky Smlouva o přátelských vztazích a spolupráci mezi Českou republikou a Rumunskem, podepsaná v Bukurešti dne 22. června 1994, podle sněmovního tisku 1903 - prvé čtení
část č. 39 (3. 11. 1995)

37. schůze (5. - 13. 12. 1995)

XXII. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákonně opatření předsednictva Federálního shromáždění č. 366/1992 Sb., o opatřeních ve vztahu ke svazové republice Jugoslávii (Srbsko a Černá Hora), ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 2000
část č. 32 (8. 12. 1995)

39. schůze (6. - 21. 2. 1996)

část č. 10 (7. 2. 1996)

XXXI. Vládní návrh zákona o nadacích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů (zákon o nadacích) (sněmovní tisk 2047) - prvé čtení
část č. 19 (8. 2. 1996)

40. schůze (12. - 15. 3. 1996)

2. Návrh poslance Josefa Ježka a dalších na vydání ústavního zákona o vytvoření vyšších územních samosprávných celků, podle sněmovního tisku 1912 druhé čtení
část č. 5 (12. 3. 1996)

42. schůze (23. - 26. 4. 1996)

XX. Návrh poslanců Josefa Ježka a dalších na vydání ústavního zákona o vytvoření vyšších územních samosprávných celků, podle sněmovního tisku 1912 - třetí čtení
část č. 11 (24. 4. 1996)


Přihlásit/registrovat se do ISP