Stenozáznamy - jmenný rejstřík
Miroslav Řezníček

Schůze: 6, 11, 12, 13, 14, 16, 19, 21, 23, 28, 32, 37, 38, 39

6. schůze (23. - 25. 2. 1993)

XIX. Návrh usnesení Poslanecké sněmovny ke stavu vysílání České televize
část č. 12 (24. 2. 1993)

11. schůze (7. - 10. 7. 1993)

Bod č. 27
část č. 27 (9. 7. 1993)

Bod č. 43
část č. 48 (10. 7. 1993)

12. schůze (14. - 16. 9. 1993)

VI. Odpovědi členů vlády na interpelace, otázky a podněty poslanců Poslanecké sněmovny Parlamentu- pokračování přerušeného jednání z 11. schůze Poslanecké sněmovny Parlamentu
část č. 9 (15. 9. 1993)

XXX. Odpovědi členů vlády na interpelace, otázky a podněty poslanců Poslanecké sněmovny Parlamentu
část č. 26 (16. 9. 1993)

13. schůze (12. - 15. 10. 1993)

XII. Odpovědi členů vlády na interpelace, otázky a podněty poslanců Poslanecké sněmovny
část č. 16 (14. 10. 1993)

Bod č. 14
část č. 19 (14. 10. 1993)

14. schůze (9. - 11. 11. 1993)

I. Odpovědi členů vlády České republiky na interpelace, otázky a podněty poslanců Poslanecké sněmovny - pokračování přerušeného jednání z 13. schůze Poslanecké sněmovny
části č. 1-2 (9. 11. 1993)

XX. Odpovědi členů vlády na interpelace, otázky a podněty poslanců Poslanecké sněmovny
část č. 19 (11. 11. 1993)

XXIV. Interpelace, otázky a podněty poslanců Poslanecké sněmovny na členy vlády
část č. 23 (11. 11. 1993)

16. schůze (15. - 18. 2. 1994)

Bod č. 14
část č. 8 (16. 2. 1994)

XXV. Odpovědi členů vlády na interpelace, otázky a podněty poslanců Poslanecké sněmovny
část č. 21 (17. 2. 1994)

19. schůze (31. 5. - 3. 6. 1994)

část č. 1 (31. 5. 1994)

XIX. Odpovědi členů vlády na interpelace, otázky a podněty poslanců Poslanecké sněmovny
část č. 20, část č. 22 (2. 6. 1994)

21. schůze (7. - 9. 7. 1994)

části č. 12-13 (8. 7. 1994)

Bod č. 12
část č. 20 (9. 7. 1994)

XXV. Návrh poslanců Pavla Tollnera a dalších na vydání zákona o státních vyznamenáních České republiky, podle sněmovních tisků 307, 307 A, 996 a 1039
část č. 29 (9. 7. 1994)

23. schůze (27. - 29. 9. 1994)

Bod č. 21
část č. 9 (28. 9. 1994)

28. schůze (7. - 9. 2. 1995)

Bod č. 29
části č. 15-16 (8. 2. 1995)

32. schůze (20. - 30. 6. 1995)

část č. 1 (20. 6. 1995)

37. schůze (5. - 13. 12. 1995)

část č. 9 (6. 12. 1995)

XI. Návrh poslanců Josefa Ježka a dalších na vydání ústavního zákona o vytvoření vyšších územních samosprávných celků, podle sněmovního tisku 1912 - prvé čtení
část č. 14 (6. 12. 1995)

XIV. Návrh poslanců Martina Přibáně a dalších na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve zněni pozdějších předpisů, zákon č. 103/1992 Sb., o Radě České republiky pro rozhlasové a televizní vysílání, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 483/1991 Sb., o České televizi, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 1821
část č. 19 (7. 12. 1995)

XV. Návrh poslanců Jana Kryčera a dalších na vydání zákona o omezení výdajů na propagaci politických stran a politických hnutí před volbami do Poslanecké sněmovny, podle sněmovního tisku 1904 - prvé čtení
části č. 21-22 (7. 12. 1995)

38. schůze (19. - 20. 12. 1995)

XIII. Návrh poslanců Jiřího Drápely a dalších na vydání zákona o státních svátcích, svátcích a památných a významných dnech České republiky (sněmovní tisk 1969) - prvé čtení
část č. 10 (20. 12. 1995)

XV. Návrh poslance Luďka Rubáše na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk 1964) - prvé čtení
část č. 11 (20. 12. 1995)

39. schůze (6. - 21. 2. 1996)

XXVIII. Odpovědi členů vlády na písemné interpelace poslanců
část č. 16 (8. 2. 1996)


Přihlásit/registrovat se do ISP