Stenozáznamy - jmenný rejstřík
Antonín Seďa

Schůze: 4, 7, 9, 11, 13, 14, 15, 17, 21, 22, 23, 24, 27, 28, 30, 32, 37, 38, 39, 41, 45, 48, 52, 59, 62, 63, 64, 66, 67, 75

4. schůze (29. 9. 2006)

1. Vysvětlení výroků předsedy vlády, místopředsedy vlády a ministra vnitra ze dne 20. 9. 2006 ve věci odposlechů ústavních činitelů
část č. 12 (29. 9. 2006)

7. schůze (28. 11. - 13. 12. 2006)

část č. 5 (28. 11. 2006)

3. Vládní návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2007 /sněmovní tisk 52/ - druhé čtení
část č. 142 (6. 12. 2006)

32. Vládní návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2007 /sněmovní tisk 52/ - třetí čtení
část č. 190 (13. 12. 2006)

50. Informace vlády o stavu a průběhu vyjednávání mezi Českou republikou a USA o možnosti zřízení vojenské základny USA na území České republiky
část č. 98 (1. 12. 2006)

56. Vládní návrh působení sil a prostředků Armády České republiky v zahraničních operacích v roce 2007 /sněmovní tisk 71/
část č. 118, části č. 121-123 (5. 12. 2006)

60. Ústní interpelace
část č. 74 (30. 11. 2006)

9. schůze (19. 1. 2007)

1. Žádost vlády České republiky o vyslovení důvěry
část č. 19 (19. 1. 2007)

11. schůze (30. 1. - 8. 2. 2007)

9. Návrh poslanců Antonína Sedi, Anny Čurdové a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 170/2002 Sb., o válečných veteránech, ve znění zákona č. 190/2005 Sb. /sněmovní tisk 102/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2
část č. 22 (30. 1. 2007)

64. Informace o přeletech a průjezdech ozbrojených sil jiných států uskutečněných přes území České republiky ve 3. čtvrtletí 2006 /sněmovní tisk 109/
část č. 110 (2. 2. 2007)

65. Informace o nasazení sil a prostředků Armády České republiky v zahraničních operacích za období leden až červen 2006 /sněmovní tisk 112/
část č. 111 (2. 2. 2007)

75. Ústní interpelace
část č. 194 (8. 2. 2007)

13. schůze (13. - 21. 3. 2007)

část č. 123 (16. 3. 2007)

7. Senátní návrh zákona o Ústavu paměti národa a o změně některých zákonů /sněmovní tisk 15/ - druhé čtení
část č. 131, část č. 151 (16. 3. 2007)

15. Návrh poslanců Karla Šplíchala, Pavla Ploce a Petra Bratského na vydání zákona o zvláštním příspěvku zasloužilým reprezentantům, kteří získali medailové ocenění na olympijských hrách /sněmovní tisk 126/ - prvé čtení
část č. 97 (15. 3. 2007)

16. Návrh poslanců Anny Čurdové a dalších na vydání zákona o náhradním výživném a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o náhradním výživném) /sněmovní tisk 132/ - prvé čtení
části č. 158-159 (20. 3. 2007)

47. Ústní interpelace
část č. 106 (15. 3. 2007)

14. schůze (24. 4. - 10. 5. 2007)

34. Návrh poslanců Stanislava Grospiče, Zdeňka Jičínského, Zuzky Bebarové-Rujbrové, Vojtěcha Filipa, Hany Šedivé a dalších na vydání ústavního zákona o referendu o umístění prvků zařízení protiraketové obrany Spojených států amerických na území České republiky /sněmovní tisk 147/ - prvé čtení
část č. 218 (4. 5. 2007)

48. Senátní návrh zákona o Ústavu paměti národa a o změně některých zákonů /sněmovní tisk 15/ - třetí čtení
část č. 155 (2. 5. 2007)

71. Informace vlády o stavu vyjednávání k případnému umístění radarové základny na území České republiky
část č. 233 (4. 5. 2007), část č. 256 (9. 5. 2007), část č. 263 (10. 5. 2007)

76. Ústní interpelace
části č. 115-116 (26. 4. 2007), část č. 196 (3. 5. 2007)

15. schůze (5. - 20. 6. 2007)

22. Vládní návrh zákona o stabilizaci veřejných rozpočtů /sněmovní tisk 222/ - prvé čtení
část č. 62 (6. 6. 2007)

66. Ústní interpelace
část č. 104, části č. 114-115 (7. 6. 2007)

17. schůze (20. 6. 2007)

1. Návrh na vyslovení nedůvěry vládě České republiky
část č. 11 (20. 6. 2007)

21. schůze (25. - 27. 9. 2007)

22. Informace předsedy vlády o postupu vyjednávání o umístění prvků protiraketové obrany na území České republiky
část č. 80 (26. 9. 2007)

27. Ústní interpelace
části č. 100-101, část č. 107 (27. 9. 2007)

22. schůze (16. - 31. 10. 2007)

část č. 4 (16. 10. 2007)

1. Vládní návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2008 /sněmovní tisk 299/ - prvé čtení
část č. 58 (17. 10. 2007)

75. Návrh poslanců Anny Čurdové a dalších na vydání zákona o náhradním výživném a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o náhradním výživném) /sněmovní tisk 132/ - třetí čtení
část č. 179, část č. 186 (24. 10. 2007)

100. Informace o nasazení sil a prostředků Armády České republiky v zahraničních operacích za období červenec - prosinec 2006 /sněmovní tisk 249/
část č. 122 (19. 10. 2007)

102. Vládní návrh na vyslovení souhlasu Poslanecké sněmovny a Senátu Parlamentu České republiky s pobytem příslušníků ozbrojených sil cizích států za účelem jejich účasti ve výcvikových kurzech pořádaných Britským vojenským poradním a výcvikovým týmem v České republice /sněmovní tisk 270/
část č. 124 (19. 10. 2007)

107. Informace o vojenských cvičeních jednotek a štábů Armády České republiky se zahraničními partnery na území České republiky i mimo ně za období leden - červen 2007 /sněmovní tisk 285/
části č. 127-128 (19. 10. 2007)

111. Informace předsedy vlády o postupu vyjednávání o umístění prvků protiraketové obrany na území České republiky
část č. 296, část č. 298 (30. 10. 2007)

115. Ústní interpelace
část č. 107, část č. 110 (18. 10. 2007), části č. 243-244, část č. 251, část č. 255, část č. 258 (25. 10. 2007)

23. schůze (27. 11. - 7. 12. 2007)

77. Vládní návrh působení sil a prostředků Armády České republiky v zahraničních operacích v roce 2008 /sněmovní tisk 347/
část č. 154 (5. 12. 2007)

24. schůze (4. - 5. 12. 2007)

1. Návrh na vyslovení nedůvěry vládě České republiky
část č. 16 (4. 12. 2007)

27. schůze (29. 1. - 13. 2. 2008)

10. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 289/ - druhé čtení
část č. 16 (29. 1. 2008)

20. Vládní návrh zákona o zahájení činnosti Krajského soudu v Brně - pobočky v Jihlavě /sněmovní tisk 267/ - druhé čtení
část č. 25 (29. 1. 2008)

58. Návrh poslanců Robina Böhnische, Antonína Sedi, Petra Wolfa, Karla Černého a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 357/2005 Sb., o ocenění účastníků národního boje za vznik a osvobození Československa a některých pozůstalých po nich, o zvláštním příspěvku k důchodu některým osobám, o jednorázové peněžní částce některým účastníkům národního boje za osvobození v letech 1939 až 1945 a o změně některých zákonů /sněmovní tisk 370/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2
část č. 155 (1. 2. 2008)

95. Vládní návrh zákona o zahájení činnosti Krajského soudu v Brně - pobočky v Jihlavě /sněmovní tisk 267/ - třetí čtení
část č. 234 (13. 2. 2008)

28. schůze (11. 3. - 1. 4. 2008)

4. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné kvalifikace a jiné způsobilosti státních příslušníků členských států Evropské unie a o změně některých zákonů (zákon o uznávání odborné kvalifikace), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 361/ - druhé čtení
část č. 56 (12. 3. 2008)

85. Ústní interpelace
části č. 80-81 (13. 3. 2008), část č. 205 (20. 3. 2008)

30. schůze (22. 4. - 7. 5. 2008)

19. Návrh poslanců Jana Vidíma, Jiřího Čepelky, Juraje Ranince, Michaela Hrbaty, Tomáše Kladívka, Václava Klučky, Karla Černého a Antonína Sedi na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 238/2000 Sb., o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 451/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2
část č. 35 (23. 4. 2008)

37. Vládní návrh zákona o zmírnění některých majetkových křivd způsobených církvím a náboženským společnostem v době nesvobody, o vypořádání majetkových vztahů mezi státem a církvemi a náboženskými společnostmi a o změně některých zákonů (zákon o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi) /sněmovní tisk 482/ - prvé čtení
část č. 179 (29. 4. 2008)

75. Vládní návrh na vyslání kontingentu speciálních sil rezortu Ministerstva obrany do protiteroristické operace Trvalá svoboda v Afghánistánu /sněmovní tisk 492/
část č. 189 (30. 4. 2008)

32. schůze (3. - 25. 6. 2008)

110. Ústní interpelace
části č. 90-91, část č. 99 (5. 6. 2008), část č. 211, část č. 213 (12. 6. 2008), část č. 234 (19. 6. 2008)

37. schůze (19. - 22. 8. 2008)

3. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 486/ - druhé čtení  
část č. 17 (19. 8. 2008)

8. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 486/ - třetí čtení
část č. 36 (22. 8. 2008)

38. schůze (23. - 26. 9. 2008)

36. Ústní interpelace
části č. 109-111 (25. 9. 2008)

39. schůze (21. - 31. 10. 2008)

1. Vládní návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2009 /sněmovní tisk 612/ - prvé čtení  
část č. 15 (21. 10. 2008)

176. Ústní interpelace
část č. 61 (23. 10. 2008)

41. schůze (11. 11. 2008)

2. Návrh poslanců Michala Haška, Bohuslava Sobotky, Jeronýma Tejce, Jiřího Paroubka, Davida Ratha a dalších na vydání zákona o přechodu Úrazové nemocnice v Brně a o změně zákona, kterým se mění zákon č. 290/2002 Sb., o přechodu některých dalších věcí, práv a závazků České republiky na kraje a obce, občanská sdružení působící v oblasti tělovýchovy a sportu a o souvisejících změnách a o změně zákona č. 157/2000 Sb., o přechodu některých věcí, práv a závazků z majetku České republiky, ve znění zákona č. 10/2001 Sb., a zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 373/ - třetí čtení
část č. 10 (11. 11. 2008)

45. schůze (3. - 10. 12. 2008)

1. Vládní návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2009 /sněmovní tisk 612/ - druhé čtení  
část č. 6 (3. 12. 2008)

48. schůze (4. - 20. 2. 2009)

část č. 17 (4. 2. 2009)

1. Vládní návrh působení sil a prostředků rezortu Ministerstva obrany v zahraničních operacích v roce 2009 /sněmovní tisk 709/
část č. 33 (4. 2. 2009)

176. 2. doplněk plánu vojenských cvičení jednotek a štábů Armády České republiky se zahraničními partnery na území České republiky i mimo ně v roce 2008 /sněmovní tisk 540/
část č. 87 (5. 2. 2009)

180. Informace o přeletech a průjezdech ozbrojených sil jiných států uskutečněných přes území České republiky v 1. pololetí 2008 /sněmovní tisk 667/
část č. 88 (5. 2. 2009)

210. Informace předsedy vlády o národním protikrizovém plánu
část č. 378 (20. 2. 2009)

212. Informace předsedy vlády o stavu čerpání prostředků z Evropské unie v plánovacím období 2007 - 2013
část č. 188 (11. 2. 2009)

217. Ústní interpelace
části č. 81-83 (5. 2. 2009), část č. 225, část č. 232, část č. 235 (12. 2. 2009), část č. 360, část č. 362, část č. 364 (19. 2. 2009)

218. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony /sněmovní tisk 504/3/ - vrácený Senátem
část č. 155 (11. 2. 2009)

52. schůze (17. 3. - 3. 4. 2009)

2. Návrh na zproštění povinnosti zachovávat mlčenlivost Bc. Karla Tichého, bývalého příslušníka Policie České republiky, o skutečnostech souvisejících s kriminálním spisem Krakatice a jeho následných forem na základě § 63 odst. 4 zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti
část č. 208 (1. 4. 2009)

146. Informace o vojenských cvičeních jednotek a štábů Armády České republiky se zahraničními partnery na území České republiky i mimo ně, plánovaných v roce 2009 /sněmovní tisk 718/
část č. 106 (20. 3. 2009)

151. Ústní interpelace
část č. 90, část č. 94 (19. 3. 2009)

59. schůze (9. - 19. 6. 2009)

část č. 13 (9. 6. 2009)

221. Vládní návrh působení sil a prostředků rezortu Ministerstva obrany v zahraničních operacích v roce 2010 /sněmovní tisk 869/
část č. 145 (16. 6. 2009)

223. Ústní interpelace
část č. 106 (11. 6. 2009), část č. 225 (18. 6. 2009)

230. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 752/ - druhé čtení
část č. 152 (16. 6. 2009)

62. schůze (29. 9. - 2. 10. 2009)

89. Ústní interpelace
část č. 100, část č. 105, části č. 108-110 (1. 10. 2009)

63. schůze (24. - 25. 9. 2009)

1. Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s návrhem zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2010 /sněmovní tisk 917/ - zkrácené jednání  
část č. 20 (24. 9. 2009)

64. schůze (20. 10. - 6. 11. 2009)

116. Ústní interpelace
části č. 228-229 (5. 11. 2009)

66. schůze (1. - 11. 12. 2009)

88. Rozpočet Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2010 a střednědobý výhled na roky 2011 a 2012 /sněmovní tisk 921/
část č. 274 (11. 12. 2009)

158. Ústní interpelace
části č. 257-258, část č. 261 (10. 12. 2009)

67. schůze (26. 1. - 12. 2. 2010)

část č. 5 (26. 1. 2010), část č. 65 (28. 1. 2010)

41. Návrh poslankyň a poslanců Anny Čurdové, Antonína Sedi, Hany Orgoníkové, Jiřího Paroubka, Ladislavy Zelenkové, Zdeňka Škromacha, Vladimíry Lesenské, Robina Böhnische, Marcely Mertinové, Bohuslava Sobotky a dalších na vydání zákona o vyživovací povinnosti k nezaopatřeným dětem a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o výživném) /sněmovní tisk 849/ - prvé čtení
část č. 60 (27. 1. 2010)

186. Ústní interpelace
část č. 90, části č. 95-96 (28. 1. 2010), část č. 269, část č. 276, části č. 281-282 (4. 2. 2010), část č. 314, část č. 317 (11. 2. 2010)

194. Senátní návrh zákona o účastnících protikomunistického odboje a účastnících odporu proti komunismu a o změně zákona č. 170/2002 Sb., o válečných veteránech, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (zákon o protikomunistickém odboji) /sněmovní tisk 476/ - prvé čtení
část č. 128, část č. 130 (29. 1. 2010)

75. schůze (9. - 19. 3. 2010)

část č. 29, část č. 32 (10. 3. 2010), část č. 78 (11. 3. 2010), část č. 129 (16. 3. 2010)

280. Návrh na zkrácení zákonné lhůty pro projednání sněmovního tisku 981 ve výborech Poslanecké sněmovny
část č. 108, část č. 110 (12. 3. 2010)


Přihlásit/registrovat se do ISP