(16.10 hodin)
(pokračuje Vondra)

Poslední důležitou návštěvou - dne 23. října navštívil Českou republiku ministr obrany Robert Gates, a v tomto duchu bude informovat paní ministryně obrany. Já bych možná v tomto bodě s touto stručnou informací skončil a dále můžeme pokračovat v eventuální diskusi. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji panu místopředsedovi vlády Alexandru Vondrovi. Pokračujeme ve sloučené všeobecné rozpravě ke všem třem bodům, k bodům 110, 111 a 112. Mám zde přihlášku paní ministryně Parkanové, ale s faktickou poznámkou se hlásí pan kolega Seďa. Požádám paní ministryni o chvíli trpělivosti. Upozorňuji, že jsme ve všeobecné rozpravě. Prosím, pane kolego.

 

Poslanec Antonín Seďa: Děkuji, paní předsedající. Vážené kolegyně, vážení kolegové, pan ministr mě zřejmě neposlouchal, ale já jsem upozorňoval na to, že v materiálu, který nám byl předložen, je uvedeno, že výboru pro obranu byl předložen materiál Zpráva o raketovém ohrožení České republiky a možnostech, jak tomuto ohrožení čelit. Já jsem si ještě dnes ráno ověřoval, že tento materiál do výboru pro obranu nedorazil. Možná je někde na cestě, nicméně je na cestě už od 18. září, kdy jej vzala na vědomí Bezpečnostní rada státu, takže já se ptám, kde ten materiál leží.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji vám, pane kolego. Prosím o slovo paní ministryni Vlastu Parkanovou, po ní zde mám přihlášku pana poslance Zdeňka Jičínského. Paní ministryni prosím o slovo nyní.

 

Ministryně obrany ČR Vlasta Parkanová Děkuji za slovo, paní místopředsedkyně. Já navážu volně na místopředsedu vlády Alexandra Vondru a dovolím si informovat Sněmovnu o dvou předchozích zasedáních ministrů obrany členských států NATO.

Na předminulém zasedání v Bruselu se spojenci shodli na tom, že úvahy o alianční protiraketové obraně musí zohlednit evropský pilíř, plánovaný pilíř amerického systému. Tento konsensus je vtělen do zprávy o protiraketové obraně NATO a tuto zprávu tehdy schválilo všech 26 spojenců. Konkrétně to znamená závazek všech členů NATO - a teď cituji z té zprávy - "vyhodnocovat, jaké implikace pro práci na alianční protiraketové obraně bude mít plánovaný výsledek bilaterálních jednání mezi USA, Českou republikou a Polskem, totiž evropský pilíř amerického systému, poskytující ochranu drtivé většině spojenců". Fakticky to znamená, že NATO do svých úvah o alianční protiraketové obraně formálně zahrnulo evropský pilíř amerického systému, což je zcela zásadní krok na cestě k integraci těchto dosud dvou paralelně se tvořících systémů.

Minulý týden ve středu a ve čtvrtek se konalo další zasedání ministrů obrany členských států NATO, a to v Nizozemí. Z řady témat vyberu to, které souvisí s projednávaným bodem, to je protiraketová obrana. V diskusi všech ministrů obrany členských států NATO zaznělo, že všichni vnímáme hrozby stejně. Ne všichni vnímáme nebezpečí hrozeb, pokud jde o jejich časovou naléhavost. Pozitivně bylo hodnoceno vše, co USA nabídly Ruské federaci v Moskvě. Byla vyzdvihována a oceňována vstřícnost a otevřenost. Byla zdůrazňována nadále potřeba s Ruskou federací komunikovat transparentním způsobem. Opakovaně tam zazněly odkazy na úkoly, které členské státy NATO přijaly na summitu v Rize, bylo apelováno na to, aby se v plnění těchto úkolů pokračovalo, a bylo konstatováno, že nastávající summit v Bukurešti od 2. do 4. dubna příštího roku by měl představovat další mezník v této otázce.

Pokud šlo o Českou republiku, k tomuto tématu jsem se vyslovila v tom smyslu, že vítáme přednesení návrhu USA Ruské federaci jako další krok k zajištění transparentnosti, a také jsem konstatovala, že pokud summit v Rize shledal protiraketovou obranu jako technicky proveditelnou, očekávám, že v Bukurešti bychom se měli shodnout na tom, že ji shledáváme jako žádoucí. Summitu v Bukurešti bude předcházet ještě jedno jednání ministrů obrany členských států NATO a to bude v únoru příštího roku ve Vilniusu.

K tomu, co zde pan místopředseda vlády uvedl a co odeznělo v českých médiích minulý týden, bych velmi ráda připomněla, že přece od začátku jsme byli všichni ve shodě na tom, že diskutujeme možnosti jakýchkoliv kontrolních mechanismů, které by posílily vzájemnou důvěru mezi Ruskou federací a všemi - zdůrazňuji všemi - členskými státy NATO. Musím říci svůj osobní dojem, svoji osobní zkušenost z minulého týdne, kdy jednání u jednacího stolu probíhalo v nesmírně pozitivní atmosféře včetně ruského ministra obrany Serďukova, a musím potvrdit, že mediální výstupy, které se odehrály poté na tiskové konferenci, velmi málo reflektovaly skutečnou atmosféru a skutečný obsah jednání v jednací síni předtím.

Pokud jde o možnost, která tady vzbudila, a já se nedivím, že vzbudila, takový rozruch, že by Rusko mělo mít možnost kontrolovat eventuální radar v České republice, je to návrhem k diskusi, který nemá jasné kontury, a je to tak, říkáme to my, řekl to americký ministr obrany Gates a není k tomu co dodat. Tak to prostě je. Já jsem zdůraznila a ještě jednou to použiji - jako bývalá členka komise Federálního shromáždění pro dohled nad odsunem sovětských vojsk, jako člověk, který jako velmi mladý zažil okupaci armádami Varšavské smlouvy, si nedovedu představit, že bychom přistoupili na něco, co by mohlo připomínat smlouvu o umístění vojsk na našem území, myslím tím vojska nyní Ruské federace.

Pokud ale mluvíme o možnosti vzájemných kontrol, tak je to věc, která v jiných oblastech je běžná, jen není pod takovým hledáčkem veřejnosti i poslanců. Je běžné, že již dnes si vzájemně státy, a to i Česko a Ruská federace, vyměňují neohlášené inspekční delegace, například pokud jde o vzdušný prostor. Pokud by taková věc měla přispět ke zmírnění ruských protestů, tak je to jistě věc, o které má smysl uvažovat, pakliže by měla reciproční charakter, a je to věc, ve které bychom se měli dokázat zbavit těch neblahých historických reminiscencí, které samozřejmě my, kteří to pamatujeme, zcela pochopitelně máme.

Ke smlouvám, které jsou právě shodou okolností i dnešního dne vyjednávány. Pokud jde o tzv. hlavní smlouvu, česká a americká strana se zatím shodly na podstatné části bodů v návrhu hlavní smlouvy o případném umístění radaru v České republice. Je mezi nimi například pasáž o ochraně životního prostředí a také to, že informace z radaru bude mít k dispozici vedle Američanů česká armáda.

Je samozřejmé, že průběh projednávání byl různý, některé kapitoly byly projednávány velmi hladce, jakkoli měly celou řadu podstatných změn v našem návrhu. Zároveň některé působily určité obtíže. Je samozřejmé, že ještě zbývají části, kde shoda není. U některých otázek se ještě řeší, zda mají být součástí hlavní dohody, nebo v dohodě o statusu sil, tzv. SOFA. Pokud jde o bilaterální SOFA, americkou delegaci vede vyjednávač amerického ministerstva zahraničí Jackson McDonald s desetičlenným týmem, v čele české delegace stojí šéf sekce obranné politiky a strategie Ministerstva obrany Ing. Ivan Dvořák. Zatím jde o jednání, kde si navzájem některé postoje k právním otázkám stále musíme vyjasňovat. Konzultace, jak jsem říkala, probíhají i právě v těchto dnech a samozřejmě, že nebudou ukončeny dříve, než dojde k absolutní shodě a konsensu.

***


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP