(12.30 hodin)

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji. O námitce rozhodneme v bezprostředním hlasování pořadové číslo 265. Kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko ano. Kdo je proti námitce? Děkuji.

Hlasování skončilo. Hlasovalo 179 poslanců, pro bylo 151, proti 3. Návrh byl přijat.

 

Budeme opakovat hlasování o písmenu B návrhu pana poslance Sedi.

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 266. Kdo souhlasí s tímto návrhem, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko ano. Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo. Ze 178 hlasujících bylo pro 87, proti 67, takže návrh nebyl přijat.

 

Hlásí se pan poslanec Seďa.

 

Poslanec Antonín Seďa: Pane předsedající, já zpochybňuji hlasování, protože tady mačkám ano a už třikrát po sobě se to vypnulo. Kolega je svědkem.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Myslím, že jsme v situaci, kdy samozřejmě vás odhlásím a přihlásím, protože se pokusíme profouknout zlobivé dráhy, které vedou v lavicích a v podlaze, v naději, že to bude příště lepší. O to více prosím každého, aby si kontroloval ty lampičky, ta světýlka, do jaké míry fungují. Samozřejmě na základě doporučení pana předsedy Vlčka také své vlastní prsty, což je nedílná součást hlasovacího zařízení.

 

O námitce pana poslance Sedi rozhodneme v hlasování pořadové číslo 267. Kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko ano. Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo. Z přítomných 176 bylo pro 160, proti 5. Návrh byl přijat.

 

Budeme opakovat hlasování o bodu B.

Zahájil jsem hlasování 268. Kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko ano. Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo. Hlasovalo 179 poslanců, pro bylo 86, proti 70, takže návrh nebyl přijat.

 

Nejsou-li námitky, dám hlasovat o bodu A. Stanoviska zpravodaje a pana ministra k tomuto bodu? (Obě stanoviska kladná.)

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 269. Kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko ano. Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo. Hlasovalo 179 poslanců, všichni byli pro, takže návrh byl přijat.

 

Můžu přistoupit k závěrečnému usnesení, které zní: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona o zahájení činnosti Krajského soudu v Brně - pobočky v Jihlavě, podle sněmovního tisku 267, ve znění schváleného pozměňovacího návrhu."

 

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 270. Kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko ano. Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování pořadové číslo 270 skončilo. Hlasovalo 179 poslanců, pro bylo 166, 2 byli proti. Návrh byl přijat.

 

Třetí čtení tohoto vládního návrhu zákona mohu ukončit. Děkuji panu ministrovi a panu zpravodaji.

 

Přistoupíme k projednávání bodu 96, což je

 

96.
Návrh poslanců Bohuslava Sobotky, Jeronýma Tejce a Michala Haška
na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 22/2004 Sb., o místním referendu
a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 234/2006 Sb.
/sněmovní tisk 276/ - třetí čtení

 

Prosím, aby pan poslanec Bohuslav Sobotka a pan zpravodaj poslanec Tom Zajíček zaujali místo u stolku zpravodajů.

Zahajuji rozpravu, přihlásil se pan Bohuslav Sobotka.

 

Poslanec Bohuslav Sobotka: Dobrý den. Vážený pane místopředsedo, vážená vládo, vážené kolegyně, vážení kolegové, vzhledem k tomu, že jsme již dnes schválili vládní novelu zákona o obecním referendu, dovoluji si předložit procedurální návrh po konzultacích, a to takový, abychom přerušili projednávání tohoto návrhu zákona do doby, než bude ukončen legislativní proces u vládní novely zákona o místním referendu. Současně bych chtěl poděkovat všem, kdo tento návrh podporovali, a vyjádřit přesvědčení, že i tato naše poslanecká iniciativa, kterou jsme s kolegy Tejcem a Haškem předložili, napomohla tomu, aby vláda zrychlila legislativní proces a připravila vlastní novelu zákona o místním referendu. Čili předkládám tento procedurální návrh. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Ano, já o něm dám hlasovat bez rozpravy, protože to je návrh hlasovatelný bez rozpravy.

 

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 271. Kdo souhlasí s přerušením projednávání tisku 276 ve třetím čtení, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko ano. Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo. Ze 178 přítomných bylo pro 169, jediný proti, takže jsme vyhověli návrhu pana poslance Bohuslava Sobotky.

 

Můžeme přistoupit k projednávání dalšího bodu, kterým je třetí čtení bodu

 

97.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 269/1994 Sb.,
o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
/sněmovní tisk 281/ - třetí čtení

 

Prosím opět pana ministra Jiřího Pospíšila, aby společně s panem poslancem Janem Moravou, který je zpravodajem, zaujal místo u stolku zpravodajů. Připomínám, že pozměňovací návrhy jsou ve sněmovním tisku 281/2, a otevírám rozpravu ve třetím čtení. Přihlášky nemám. Pokud se nikdo nehlásí, rozpravu končím. A pokud se nehlásí ani pan ministr, dám slovo zpravodaji panu poslanci Moravovi.

 

Poslanec Jan Morava: Děkuji, vážený pane místopředsedo. Vážení členové vlády, dámy a pánové, dovolte, abych vás seznámil s návrhem postupu hlasování. Padly tři pozměňovací návrhy, jeden ústavněprávního výboru a dva jsem podal jako zpravodaj ve druhém čtení. Všechny jsou zahrnuty ve sněmovním tisku 281/2, který je vám k dispozici.

Nejprve bychom hlasovali o pozměňovacím návrhu ústavněprávního výboru ze dne 14. listopadu 2007, který je uveden pod písmenem A. Dále budeme hlasovat o pozměňovacím návrhu, který je označený jako B1, a samostatně bychom hlasovali o pozměňovacím návrhu, který je označený jako B2. Na závěr necháme hlasovat o návrhu zákona jako o celku.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Já nemám námitky. Pokud nikdo z vás nemá námitky, přistoupíme bezprostředně k hlasování a budu rád, když pan ministr i pan zpravodaj mi sdělí stanovisko k návrhu pod písmenem A.

 

Poslanec Jan Morava: Ještě dodám, že návrh na zamítnutí zákona nebyl podán, proto můžeme přejít rovnou k písmenu A a stanovisko je kladné. (Ministr: Rovněž kladné stanovisko.)

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 272. Kdo souhlasí, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko ano. Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo. Hlasovalo 180 poslanců, pro bylo 170, nikdo proti. Návrh pod písmenem A byl přijat.

 

Poslanec Jan Morava: Stanovisko k pozměňovacímu návrhu B1 je kladné. (Ministr také kladné stanovisko.)

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Hlasujeme v hlasování pořadové číslo 273. Kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko ano. Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo. Ze 181 poslanců pro 172, nikdo proti, návrh byl přijat.

 

Návrh B2. (Obě stanoviska kladná.)

Hlasujeme v hlasování pořadové číslo 274. Kdo souhlasí, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko ano. Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo. Hlasovalo 181 poslanců, pro 168, nikdo proti. Návrh byl přijat.

***


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP