(15.30 hodin)

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji panu poslanci Miroslavu Kalouskovi. Nyní máme před sebou dvě faktické poznámky. Jiří Paroubek s první, pan kolega Antonín Seďa s druhou.

 

Poslanec Jiří Paroubek: Dámy a pánové, já bych chtěl říci, že dramatičnost některých vystoupení a urážky jsou věcí, která mě osobně mrzí, a já se k nim nebudu snižovat. Rozpor v této Sněmovně je pouze v jediném opatření, takže myslím, že je potřeba, aby se to vnímalo, že se jedná zhruba o 3-4 mld. korun, kde je sociální demokracie ochotna přistoupit na určitý kompromis ze zhruba 170 mld. korun. Jestli je to důvodem pro urážky, je to věc určité kulturní úrovně toho, kdo uráží. Sociální demokracie se k něčemu takovému nebude snižovat. (Potlesk poslanců ČSSD.)

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Další faktická poznámka - pan poslanec Antonín Seďa.

 

Poslanec Antonín Seďa: Vážení členové vlády, paní předsedající, vaším prostřednictvím ctihodnému kolegovi Kalouskovi. Víte, já beru váš morální apel na sebe. Beru ho! Ale prosím, přijměte také morální apel můj na vás a vzdejte se prosím mandátu, vy, kteří se hlásíte ke straně TOP 09, která nemá mandát z voleb! Pojďte do voleb a pak, jak získáte mandát, tak můžete předkládat jakýkoliv balíček, jakékoliv návrhy! (Velmi emotivně. Bouřlivý potlesk poslanců ČSSD.) Vraťte prosím své mandáty těm politickým stranám, které byly zvoleny do Poslanecké sněmovny v roce 2006 se svým volebním programem! (Potlesk a pokřiky poslanců ČSSD.)

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Faktická poznámka - pan kolega Miroslav Kalousek.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Velmi případná výzva a děkuji za morální apel, pane poslanče. Dovoluji si pouze připomenout, že do Poslanecké sněmovny nejsou voleny politické strany, ale jednotliví poslanci, kteří tak osvědčují svůj mandát. (Projevy nesouhlasu poslanců ČSSD.) A odpovídají svému ústavnímu slibu a svému volebnímu programu podle svého nejlepšího vědomí a svědomí, což činím, protože volební program KDU-ČSL pro rok 2006 jsem psal a do této chvíle jsem se mu písmenem nezpronevěřil. (Hlasitý smích v řadách ČSSD.)

To je takový osud dlouholetých straníků: úchylkář je ten, kdo jde rovně, když strana kličkuje. Ale to možná znáte z bývalých politických angažmá. (Pobavení.)

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: To byla další faktická poznámka. Nemám zde žádnou další přihlášku k faktickým, vracíme se k řádným přihláškám. S přednostním právem žádá o slovo předseda poslaneckého klubu ČSSD Bohuslav Sobotka.

 

Poslanec Bohuslav Sobotka: Děkuji. Vážená paní místopředsedkyně, vážení kolegové, vážená vládo, já tady mám stanovisko Českomoravské komory odborových svazů k dalšímu projednávání vládního úsporného balíčku. Podepsán Milan Štěch, předseda Českomoravské komory odborových svazů. Já bych vám z něj odcitoval zásadní část. Cituji:

"Přes veškerá pozitiva sjednaného kompromisu odbory od samého počátku projednávání zásadně nesouhlasily se snížením platů státních zaměstnanců a učitelů, naopak prosazovaly dvacetiprocentní snížení platů ústavních činitelů. Za nebezpečné," opakuji za nebezpečné, "považují i úspory na rodinách s dětmi a krácení peněz pro sociální služby. Podle ČMKOS je zapotřebí hledat i v Poslanecké sněmovně další přijatelný kompromis, který zabrání rozpočtovému provizoriu. Cesta ke kompromisu je podle ČMKOS nutná k uplatnění práva vyjadřovat se a hlasovat o jednotlivých položkách rozpočtu, aby schvalování úsporného balíčku vcelku neskrylo finanční úniky."

To je stanovisko Českomoravské komory odborových svazů. To je úplně něco jiného, než teď tady o tom hovořil bývalý člen KDU-ČSL pan Kalousek. Tohle je stanovisko, které je podepsáno předsedou ČMKOS a je zcela v souladu s tím, co namítala od samého počátku sociální demokracie proti tzv. Janotovu balíčku. Je nebezpečné krácení peněz pro sociální služby, je nebezpečné spořit na rodinách s dětmi. Je nebezpečné snižovat o 4 % objem prostředků pro platy zaměstnanců veřejného sektoru. Já myslím, že tohle stanovisko nás vrací na půdu reality, dostáváme se z onoho blouznění, které zde předvedl pan poslanec Kalousek, do reálného světa a do reálného světa podle mého názoru také patří stanoviska a dotazy občanů, které dostávám vždy poté, kdy se některý ze zástupců TOP 09 zúčastní jednání parlamentních politických stran. Já nevím, jak vy, ale mně chodí dopisy, chodí mi maily, volají mi občané a ptají se mě, za koho tam pan Kalousek chodí. Jak je možné, že tam chodí často dva lidovci? Jeden tvrdí, že je za TOP 09, a další tvrdí, že je za KDU-ČSL. Jak to, že veřejnoprávní média a jiní politici hovoří o TOP 09 jak o parlamentní straně, když tato strana nikdy do Parlamentu nekandidovala a nebyla nikdy do Parlamentu zvolena. Já bych to tady neříkal, kdyby pan Kalousek zde hovořil jako bývalý poslanec KDU-ČSL a nehovořil tady jménem poslanců TOP 09. Chci konstatovat, že tady nevidím žádnou parlamentní stranu TOP 09. Tato parlamentní strana sem zvolena nebyla. A myslím si, že by bylo dobré, abychom i v tomto byli na půdě reality a nevytvářeli zde nějaké fikce a mystifikace o tom, že zde máme novou parlamentní stranu TOP 09, která ovšem neprošla rozhodováním občanů. Myslím si, že by slušelo panu Kalouskovi více pokory, a také by možná mohl odpovědět na to, v čem bratr Kalousek udělal chybu, když připravoval rozpočet na letošní rok (hlasitý smích poslanců ČSSD), v čem se stala ta strašná chyba, že místo schodku 38 mld. korun, jak nás tady ještě všechny přesvědčoval se stejným svitem v oku na podzim loňského roku, tak kde se stala chyba, že najednou máme veřejný deficit ve výši téměř 200 mld. korun. Možná i na to by pan poslanec Kalousek této Poslanecké sněmovně měl odpovědět. Děkuji. (Potlesk poslanců ČSSD.)

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Nyní tady mám žádost o faktickou poznámku. Pan poslanec Severa má dvě minuty ke svému vystoupení. Prosím.

 

Poslanec Pavel Severa: Dámy a pánové, dovolím si zareagovat na předřečníka. Pokud byste, pane Sobotko, prostřednictvím předsedajícího, chtěl vědět, za koho mluví TOP 09, tak možná za slušné lidi, kteří nechtějí zadlužovat svoje děti. Napište si to prosím! (Bouřlivý smích poslanců ČSSD.)

Potom apel na to "pojďme do voleb". My jsme rádi chtěli, ale vy jste volby odpískali! (Potlesk v pravé části sálu.) A potom bych chtěl předpovídat. Já tomu trošku nerozumím. Topolánkovu vládu jste nechtěli. Sestavit svoji vládu levicovou a převzít odpovědnost jste nechtěli. Předčasné volby jste také nechtěli. Podpořit a být státotvorní s touto současnou vládou také nechcete! Co, prosím vás, tedy chcete? Já to nevím! (Potlesk zprava.) Mě po výhradách ze strany ČSSD a komunistů k mixu a kompromisu, jak říkal pan premiér, neznervózňuje, že se může zmýlit ministr financí ČR nebo jiné země v současné ekonomické krizi. To je těžké odhadovat ohledně vývoje hospodářského růstu. To mě nečiní nervózním. Já jsem ale nervózní z toho a považuji za nebezpečné, že neumím předpokládat, jak dlouho bude trvat dohoda a stanovisko ČSSD Jiřího Paroubka - jestli to bude hodina, den, minuta. Z toho jsem nervózní! Proto prostřednictvím předsedajícího, pánové z ČSSD i dalších stran, kteří nechcete podpořit tento balíček, pokud chcete svými návrhy vydírat všechny ostatní, kteří situaci chtějí řešit, tak se neschovávejte za současnou vládu! Sestavte vládu svoji, převezměte odpovědnost, řešte situaci, protože jinak se budete chovat pouze populisticky a budete pro ostatní nespolehliví a nevyzpytatelní. Já vám za tu vstřícnost děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji já vám. Ještě pan ministr financí. Též se hlásí s přednostním právem o slovo. Prosím.


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP