(9.10 hodin)

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Děkuji, pane poslanče. Než dám slovo panu poslanci Doktorovi, pan poslanec Gandalovič - náhradní karta číslo 34, paní poslankyně Horníková - náhradní karta číslo 35.

Nyní má slovo pan poslanec Doktor, připraví se paní poslankyně Jakubková. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Michal Doktor: Dobrý den dámy a pánové. Vážený pane premiére, vážené kolegyně a kolegové, můj návrh se týká organizace dnešního jednání Poslanecké sněmovny, které se má a bude zabývat pouze prioritami vlády, respektive těmi prioritami, o kterých rozhodl organizační výbor na svém zasedání.

Dovolte prosím, abych navrhl do bloku, který bude obhajovat za vládu pan ministr financí, tedy do toho dnešního bloku, který začíná pořadovým číslem 44 a končí pořadovým číslem programu jednání 54, abych do této části navrhl jako první bod, tedy před bod 44, nicméně v bloku označeném jako vládní priority, třetí čtení sněmovního tisku 800, což je zákon o České národní bance. Zdůrazňuji, že v tomto třetím čtení neproběhne nic jiného než návrh na vrácení a opakování druhého čtení. Bude tedy velmi krátké, na tomto je dohoda všech poslaneckých politických klubů.

A dovolte tedy, abych zároveň navrhl zařazení nového bodu, kterým bude druhé čtení sněmovního tisku 800, vládní návrh zákona o České národní bance, za bod 54, tedy rovněž do toho prioritního vládního bloku. V druhém čtení bude pouze provedena přihláška mne jako zpravodaje k pozměňujícím návrhům, které vám budou rozdány do lavice, a takto bude druhé čtení ukončeno.

Děkuji za pozornost.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Děkuji, pane poslanče. Nyní ještě v mezidobí dorazila další omluvenka. Z dnešního dne se omlouvá paní poslankyně Dundáčková a od 12 hodin se omlouvá pan poslanec Hojda.

Nyní vystoupí paní poslankyně Jakubková, připraví se pan poslanec Seďa. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.

 

Poslankyně Věra Jakubková: Dobrý den. Děkuji vám, pane předsedo. Pane premiére, dámy, pánové, po včerejším avízu vás dnes žádám o podporu zařazení zprávy premiéra o způsobech řešení nevhodné situace z hlediska životního prostředí v Moravskoslezském kraji. Na středu, to je dnes, jako první bod po vládních priorizovaných předlohách, případně po dalších již pevně zařazených bodech. Velmi vám děkuji.

A ještě mám na vás jednu prosbu. Jde o vyřazení bodu číslo 18, tisku 580. Děkuji.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Paní poslankyně, potřeboval bych zopakovat to, co jste říkala úplně na konec své řeči.

 

Poslankyně Věra Jakubková: Ano. Jde o vyřazení bodu číslo 18, tisku 580.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Děkuji. Dále vystoupí pan poslanec Seďa, připraví se pan poslanec Ohlídal.

 

Poslanec Antonín Seďa: Děkuji, pane předsedo. Vážené poslankyně, vážení poslanci, dovoluji si vás požádat o zkrácení lhůty na projednávání návrhu zákona o přechodu některých věcí z majetku České republiky do vlastnictví města Uherské Hradiště, sněmovní tisk 981, a to o 30 dnů. Důvodem mé žádosti je zejména časové hledisko nutné k projednání a popřípadě schválení návrhu zákona na 75. schůzi Poslanecké sněmovny. Návrh zákona již projednal výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj a petiční výbor, jejichž usnesení jsme obdrželi jako sněmovní tisky 981/2 a 981/3. Za rychlé projednání a vstřícnost návrhu chci všem členům těchto výborů poděkovat a předem děkuji, vážené kolegyně a kolegové, za vaši podporu pro zkrácení lhůty k projednání a k zařazení bodu.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Pane poslanče, zopakujte, prosím, ten závěr. Jaký bod chcete zařadit? Je to takové trošku zmatené.

 

Poslanec Antonín Seďa: Ano. Nejprve navrhuji zkrátit lhůtu o 30 dnů, a pokud by prošlo toto zkrácení, tak bych potom zítra ráno navrhl zařadit tento bod 981 jako druhé čtení.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Ano, to je správný postup. Nyní pan poslanec Ohlídal, připraví se paní Kateřina Jacques. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Ivan Ohlídal: Děkuji. Vážený pane předsedo, vážení členové vlády, vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolte mi, abych navrhl změnu pořadu této schůze. Dovoluji si totiž navrhnout, aby bod číslo 34, sněmovní tisk 943, druhé čtení, byl zařazen na tento pátek, to znamená na 12. března, za již pevně zařazené body. Děkuji za pozornost.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Děkuji, pane poslanče. Dále vystoupí paní poslankyně Kateřina Jacques. Prosím, paní poslankyně. Nechce vystoupit. Takže pan poslanec Václav Grüner. Pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Václav Grüner: Vážený pane předsedo, vážená vládo, dámy a pánové, já navrhuji pevné zařazení bodu číslo 29, sněmovní tisk 791, druhé čtení, tzv. zahrádkářský zákon, na zítra 11. 3. jako třetí bod po písemných interpelacích. Děkuji.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Děkuji, pane poslanče. Nyní vystoupí pan poslanec Tejc, připraví se pan poslanec Skopal. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Jeroným Tejc: Vážená vládo, vážené kolegyně a kolegové, dovolte mi s ohledem na nepřítomnost ministra vnitra v tomto týdnu na jednání Sněmovny požádat o pevné zařazení následujících bodů, které již jsou zařazeny v programu této schůze, a to bodu číslo 75, vládního návrhu zákona, kterým se mění zákon o volbách, sněmovní tisk 1052, jenž je navržen k projednání v prvém čtení podle § 90 odstavec 2 jednacího řádu, a také bodu číslo 76, vládního návrhu zákona, kterým se mění zákon o cestovních dokladech, sněmovní tisk 1058, taktéž navržen k projednání v prvním čtení podle § 90 odstavec 2 jednacího řádu. Dovolte mi, abych navrhl tyto body zařadit jako pevné body na pátek příští týden, a to jako první a druhý bod tohoto jednání. Já jsem přesvědčen, že nás příliš v programu nezdrží a bylo by dobré tyto spíše technické normy projednat v co nejkratší době v pátek dopoledne příští týden.

Děkuji za pochopení.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Děkuji, pane poslanče. Nyní vystoupí pan poslanec Skopal. Připraví se pan poslanec Rath. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Ladislav Skopal: Děkuji, pane předsedající. Dovolte mi, abych navrhl vyřazení dvou bodů. Podle schváleného programu jednání je to bod 113 a 114. Vzhledem k tomu, že je to první čtení a jsou to body, ke kterým je potřeba vést diskusi, takže budu rád, když tyto body navrhnu v příštím volebním období - nebo někdo z mých kolegů. A proto navrhuji vyřazení těchto dvou bodů. Bod číslo 113, je to zákon číslo 95/1999, a bod 114, jedná se o zákon o ekologickém zemědělství. ***


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP