(11.40 hodin)

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: To byl pan kolega Opálka. Nyní má slovo pan poslanec Seďa.

 

Poslanec Antonín Seďa: Děkuji, paní předsedající. Požaduji, aby se o bodech 32, 37, 51 a o novém bodu hlasovalo zvlášť. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Promiňte, pane kolego. Prosím ještě, zopakujte to pomalu a podrobně, tak aby si mohla paní zpravodajka udělat jasno v tom, co navrhujete jako změnu proti proceduře, kterou má připravenu.

 

Poslanec Antonín Seďa: Navrhuji, aby se o mých pozměňovacích návrzích uvedených v bodu 32, bodu 37, bodu 51 a o novém bodu hlasovalo zvlášť.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: O slovo se hlásí pan poslanec Krajíček.

 

Poslanec Miroslav Krajíček: Děkuji, paní místopředsedkyně. Omlouvám se vám všem, vážení kolegové a kolegyně, ale k navržené proceduře budu mít požadavek na její úpravu, a to tak, že v bodu 7 bych požádal o samostatné hlasování bodů A10 a A20. V bodu 13 procedury - myslím, že to již navrhoval kolega Opálka - aby byl pozměňovací návrh označený "nový bod" hlasován samostatně. V bodu 18 procedury, to je návrh pana poslance Úlehly, pod písmenem E aby proběhlo hlasování oddělené, a to samostatně bod č. 1 a společné hlasování o bodu 2 a 3.

Dále jde o změnu v 23. kroku procedury - to jsou pozměňovací návrhy pana poslance Hovorky pod body G10 až G13: provést oddělené hlasování, a to tak, že by se hlasovalo samostatně o bodu G10, a společné hlasování o bodech G11, 12 a 13.

Děkuji vám.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: To byly návrhy pana poslance Krajíčka. S dalším návrhem se hlásí pan místopředseda vlády Nečas.

 

Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Petr Nečas: V rámci procedury bych chtěl požádat, aby se v bodu 2 hlasovalo zvlášť o pozměňovacích návrzích A1 a A37.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Toto byly návrhy k proceduře. Táži se, zda se chce ještě někdo další přihlásit se svým návrhem k proceduře. Není tomu tak.

Paní zpravodajka má všechno poznamenáno. Prosím, abyste nám oznamovala jednotlivá hlasování a předtím k nim dala své stanovisko. O totéž požádám pana ministra.

 

Poslankyně Lenka Mazuchová: Poznamenala jsem si všechny návrhy na hlasování. Jako zpravodajka všechny požadavky akceptuji.

Jako první bych nechala hlasovat o legislativně technických úpravách, které byly navrženy.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Prosím o zjištění počtu přítomných poslanců.

 

Táži se, kdo z přítomných poslanců souhlasí s návrhem č. 1, to je s legislativně technickými úpravami, které byly vzneseny ve třetím čtení. Kdo je pro? Děkuji. Kdo je proti? Nevidím žádnou zvednutou ruku, proto končím toto hlasování.

V hlasování pořadové číslo 13 byl počet přítomných 188, potřebné kvorum 95, pro bylo 183, proti nikdo. Návrhy byly přijaty.

 

Prosím paní zpravodajku o další návrh.

 

Poslankyně Lenka Mazuchová: Další hlasování by bylo o pozměňovacím návrhu pod bod bodem A1. (Ministr: Ano. Zpravodajka: Stanovisko záporné.)

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Prosím o zjištění počtu poslanců…

Tak, jsme sečteni. Jenom vás Upozorním, že v průběhu dalšího hlasování neočekávám, že budete odcházet, nebude se znovu sčítat. Dohoda prý byla učiněna na bázi pana předsedy. Nebudeme tedy před každým hlasováním sčítat počty přítomných. Má k tomu někdo námitku? Nemá.

Počty přítomných jsou pro toto hlasování sečteny, v průběhu dalšího hlasování je už opakovat nebudu.

 

Hlasujeme o návrhu bod bodem A1. Kdo je pro? Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 14 byl počet přítomných 189, kvorum 95, pro hlasovalo 122, proti 62. Tento návrh byl přijat.

 

Paní zpravodajko, budeme pokračovat.

***


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP