(18.10 hodin)

Místopředsedkyně vlády a ministryně obrany ČR Vlasta Parkanová: A já dodám, že toto rozhodnutí vlády umožňuje realizovat bez zbytečných průtahů požadavky na přelety a průjezdy ozbrojených sil jiných států uvedených v usnesení vlády ze 16. prosince 2008 pod číslem 1590. Zároveň umožňuje ozbrojeným silám České republiky žádat na principu reciprocity o povolení přeletu přes území států uvedených ve zmíněném usnesení vlády.

Žádám o projednání a schválení materiálu.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Já vám děkuji, paní ministryně. Výbor pro obranu tento materiál projednal, ale usnesení nepředložil. Prosím, zdali se chce někdo ze členů výboru vyjádřit k projednávání tohoto materiálu. Pokud tomu tak není, tak otevírám všeobecnou rozpravu. Všeobecnou rozpravu končím.

Otevírám rozpravu podrobnou. V té zazní návrh na usnesení: "Poslanecká sněmovna bere na vědomí rozhodnutí vlády o přeletech a průjezdech ozbrojených sil jiných států přes území České republiky v roce 2009."

Pokud nezazní další návrh, podrobnou rozpravu končím a přistoupíme k hlasování o usnesení, které jsem právě přednesl.

 

Bude to hlasování pořadové číslo 132 a já se ptám, kdo s tímto usnesením souhlasí. Kdo souhlasí, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko ano. Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo. Hlasovalo 101 poslanců, pro bylo 86, nikdo proti, takže toto usnesení bylo přijato a bod jsme ukončili.

 

Dalším bodem, kterému se budeme věnovat, je

 

175.
1. doplněk plánu vojenských cvičení jednotek a štábů Armády České republiky
se zahraničními partnery na území České republiky i mimo ně v roce 2008
/sněmovní tisk 494/

 

Prosím paní ministryni obrany Vlastu Parkanovou, aby se ujala slova.

 

Místopředsedkyně vlády a ministryně obrany ČR Vlasta Parkanová: Tento materiál poskytuje informaci o cvičeních se zahraničními partnery, která nebyla zařazena do informace o vojenských cvičeních jednotek a štábů Armády České republiky se zahraničními partnery na území České republiky i mimo ně plánovaných v roce 2008, schválené usnesením vlády z 9. ledna 2008 pod číslem 14.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Já vám děkuji, paní ministryně. Výbor pro obranu tento sněmovní tisk projednal, usnesení máme k dispozici jako tisk 494/1. Prosím, aby se slova ujal zpravodaj výboru poslanec Jiří Čepelka.

 

Poslanec Jiří Čepelka: Dobrý den, pane předsedající. Vážené dámy, vážení pánové, výbor pro obranu tento materiál projednal na svém řádném zasedání v květnu loňského roku a doporučuje Poslanecké sněmovně vzít na vědomí.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Já vám děkuji, pane zpravodaji. Otevírám všeobecnou rozpravu. Všeobecnou rozpravu končím a zahajuji rozpravu podrobnou.

Připomínám, že zazněl návrh na usnesení: "Poslanecká sněmovna bere na vědomí 1. doplněk plánu vojenských cvičení jednotek a štábů Armády České republiky se zahraničními partnery na území České republiky i mimo ně v roce 2008, podle sněmovního tisku 494."

Dále se do podrobné rozpravy již nikdo nehlásí, takže podrobnou rozpravu končím.

 

Můžeme přistoupit k hlasování o usnesení, které jsem právě přečetl. Je to hlasování pořadové číslo 133. Kdo souhlasí s tímto návrhem, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko ano. Děkuji. Kdo je proti?

Hlasování skončilo. Hlasovalo 101 poslanců, pro bylo 88, nikdo proti, takže tento návrh usnesení byl přijat a projednávání bodu mohu označit za ukončené.

 

Nyní se budeme věnovat bodu

 

176.
2. doplněk plánu vojenských cvičení jednotek a štábů Armády České republiky
se zahraničními partnery na území České republiky i mimo ně v roce 2008
/sněmovní tisk 540/

 

Opět prosím paní ministryni obrany Vlastu Parkanovou, aby se ujala slova.

 

Místopředsedkyně vlády a ministryně obrany ČR Vlasta Parkanová: Tento materiál poskytuje informaci o cvičeních se zahraničními partnery, která nebyla zařazena do informace o vojenských cvičeních plánovaných v roce 2008 schválených usnesením vlády z 9. ledna letošního roku a 1. doplňku plánu vojenských cvičení jednotek a štábů Armády České republiky se zahraničními partnery na území České republiky i mimo ně v roce 2008, schváleného usnesením vlády z 9. dubna 2008 pod číslem 383.

Taktéž i u tohoto materiálu žádám o projednání a schválení. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji vám, paní ministryně. Tento sněmovní tisk projednal výbor pro obranu. Usnesení máme k dispozici ve sněmovním tisku 540/1 a já prosím, aby stanovisko výboru odůvodnil pan poslanec Antonín Seďa.

 

Poslanec Antonín Seďa: Děkuji, pane předsedající. 84. usnesení výboru pro obranu z 27. schůze dne 10. září 2008 k 2. doplňku plánu vojenských cvičení jednotek a štábů Armády České republiky se zahraničními partnery na území České republiky i mimo ně v roce 2008.

Po odůvodnění náměstka ministryně obrany Martina Bartáka, náčelníka Generálního štábu gen. Vlastimila Picka, zpravodajské zprávě poslance Jaroslava Fialy a po rozpravě výbor pro obranu

1. doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky vzít na vědomí 2. doplněk plánu vojenských cvičení jednotek a štábů Armády České republiky se zahraničními partnery na území České republiky i mimo ně v roce 2008,

2. pověřuje zpravodaje výboru, aby s tímto usnesením seznámil Poslaneckou sněmovnu Parlamentu České republiky.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Já vám děkuji, pane poslanče. Otevírám všeobecnou rozpravu. Všeobecnou rozpravu mohu ukončit a otevřít rozpravu podrobnou, ve které zazní návrh na usnesení. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Antonín Seďa: "Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky bere na vědomí 2. doplněk plánu vojenských cvičení jednotek a štábů Armády České republiky se zahraničními partnery na území České republiky i mimo ně v roce 2008."

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Já vám děkuji. Kdo se dále hlásí? Pokud nikdo, tak podrobnou rozpravu končím.

 

Domnívám se, že můžeme přistoupit k hlasování o navrženém usnesení. Je to hlasování pořadové číslo 134 a já se táži, kdo je pro. Děkuji. Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo. Hlasovalo 102 poslanců, pro bylo 88, proti nikdo, takže usnesení jsme přijali a bod mohu ukončit.

 

Budeme se věnovat bodu

 

177.
3. doplněk plánu vojenských cvičení jednotek a štábů Armády České republiky
se zahraničními partnery na území České republiky i mimo ně v roce 2008
/sněmovní tisk 651/

 

Prosím, aby tento materiál opět uvedla paní ministryně obrany Vlasta Parkanová.

 

Místopředsedkyně vlády a ministryně obrany ČR Vlasta Parkanová: Toto cvičení ve 3. doplňku plánu vojenských cvičení jednotek a štábů Armády České republiky se zahraničními partnery na území České republiky i mimo ně v roce 2008 bylo smluveno na základě nabídky vojenského leteckého přidělence Francie v České republice po schválení informace o vojenských cvičeních jednotek a štábů Armády České republiky se zahraničními partnery na území České republiky i mimo ně plánovaných v roce 2008, a to včetně doplňků. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Já vám děkuji, paní ministryně. Tento sněmovní tisk projednal výbor pro obranu. Usnesení máme k dispozici jako sněmovní tisk 651/1. Prosím pana poslance Boháče, aby nás informoval o tom, co výbor navrhuje.

 

Poslanec Zdeněk Boháč: Děkuji za slovo, pane předsedající. Dámy a pánové, tak jako v předcházejících materiálech, výbor pro obranu dne 14. ledna 2009 na své 31. schůzi projednal informaci o vojenských cvičeních jednotek a štábů Armády České republiky se zahraničními partnery na území České republiky i mimo ně za období leden až červen 2008 a doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky vzít na vědomí tuto informaci o vojenských cvičeních jednotek a štábů Armády České republiky se zahraničními partnery na území České republiky i mimo ně za období leden až červen 2008.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Já vám děkuji, pane poslanče. Otevírám všeobecnou rozpravu. Do všeobecné rozpravy se nikdo nehlásí, takže ji končím a otevírám rozpravu podrobnou. Chcete-li, pane zpravodaji, můžeme přečíst znovu návrh na usnesení.

 

Poslanec Zdeněk Boháč: Děkuji, pane předsedající. "Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky bere na vědomí informaci o vojenských cvičeních jednotek a štábů Armády České republiky se zahraničními partnery na území České republiky i mimo ně za období leden až červen 2008."

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Přičemž se jedná o 3. doplněk plánu. To je asi potřeba tam doplnit, protože tak to je v usnesení.

Kdo dále se hlásí do rozpravy? Pokud nikdo, tak podrobnou rozpravu končím.

 

O usnesení, které je doplněno o to, co jsem doplnil já, tedy že se jedná o 3. doplněk, dávám hlasovat.

Hlasování má pořadové číslo 135. Kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko ano. Děkuji. Kdo je proti?

Hlasování skončilo, hlasovalo 104 poslanců, pro bylo 88, proti nikdo. Návrh byl přijat a usnesení schváleno, bod ukončen.

***


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP