(18.20 hodin)
(pokračuje Kasal)

Budeme se nyní věnovat bodu

 

178.
4. doplněk plánu vojenských cvičení jednotek a štábů Armády České republiky
se zahraničními partnery na území České republiky i mimo ně v roce 2008
/sněmovní tisk 687/

 

Tento materiál opět uvede paní ministryně obrany Vlasta Parkanová.

 

Místopředsedkyně vlády a ministryně obrany ČR Vlasta Parkanová: To podstatné, co bych vám k tomuto materiálu chtěla říci, je, že cílem cvičení byla příprava vrtulníkové jednotky pro operační nasazení v rámci mise ISAF v Afghánistánu. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Já vám děkuji, paní ministryně. Táži se, zdali někdo z výboru nás chce informovat o tom, jak probíhalo projednávání. Pokud ne, tak otevírám všeobecnou rozpravu. Všeobecnou rozpravu končím, protože se nikdo nehlásí, otevírám rozpravu podrobnou.

V rámci této podrobné rozpravy přečtu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky bere na vědomí 4. doplněk plánu vojenských cvičení jednotek a štábů Armády České republiky se zahraničními partnery na území České republiky i mimo ně v roce 2008".

Kdo dále se hlásí do podrobné rozpravy? Pokud nikdo, tak tuto končím.

 

Přistoupíme k hlasování o usnesení, které jsem před chviličkou přečetl. Je to hlasování pořadové číslo 136. Kdo souhlasí s návrhem tak, jak zazněl, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko ano. Děkuji. Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo. Hlasovalo 103 poslanců, pro bylo 83, nikdo proti. Tento návrh byl přijat. Konstatuji, že usnesení jsme přijali a bod byl ukončen.

 

Nyní se budeme věnovat bodu

 

179.
Informace o nasazení sil a prostředků Armády České republiky
v zahraničních operacích v roce 2007
/sněmovní tisk 541/

 

Prosím paní ministryni Vlastu Parkanovou, aby se opět ujala slova.

 

Místopředsedkyně vlády a ministryně obrany ČR Vlasta Parkanová: Dovolte mi, abych vás informovala o tom, že v hodnoceném období působilo v zahraničních operacích téměř jeden tisíc příslušníků resortu Ministerstva obrany České republiky. Dalších téměř 500 osob bylo připraveno k nasazení do operací sil Rychlé reakce NATO, Mírové operace UNIFIL a systému pohotovostního ujednání Organizace Spojených národů. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Já vám děkuji, paní ministryně. Tento sněmovní tisk projednal výbor pro obranu. Usnesení máme k dispozici jako sněmovní tisk 541/1. Prosím pana poslance Michaela Hrbatu, aby nás informoval o jednání výboru a přednesl návrh na usnesení.

 

Poslanec Michael Hrbata: Vážený pane předsedo, vážená paní ministryně, kolegyně, kolegové, usnesení výboru pro obranu. Výbor pro obranu doporučuje Poslanecké sněmovně vzít na vědomí Informaci o nasazení sil Armády České republiky v zahraničních operacích v roce 2007, sněmovní tisk 541.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Já vám děkuji, pane poslanče. Otevírám všeobecnou rozpravu. Všeobecnou rozpravu končím. Otevírám rozpravu podrobnou.

Znovu dám návrh na usnesení, jak zazněl. Připomenu: "Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky bere na vědomí Informaci o nasazení sil a prostředků Armády České republiky v zahraničních operacích v roce 2007."

Kdo dále se hlásí do podrobné rozpravy? Nikdo, tuto končím.

 

Přistoupíme k hlasování o usnesení, které jsem před chviličkou formuloval.

Kdo souhlasí, ať v hlasování pořadové číslo 137 zvedne ruku a stiskne tlačítko ano. Děkuji. Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo. Hlasovalo 105 poslanců, pro bylo 69, proti 14. Tento návrh byl přijat. Usnesení rovněž. Bod byl ukončen.

 

Nyní se budeme věnovat bodu

 

180.
Informace o přeletech a průjezdech ozbrojených sil jiných států
uskutečněných přes území České republiky v 1. pololetí 2008
/sněmovní tisk 667/

 

Opět prosím paní ministryni Vlastu Parkanovou, aby se ujala slova.

 

Místopředsedkyně vlády a ministryně obrany ČR Vlasta Parkanová: Ke slovům pana místopředsedy je třeba dodat, že pozemní a letecké přepravy ozbrojených sil jiných států byly v uvedeném období realizovány zejména z důvodu účasti na vojenských cvičeních, nácvicích a k zabezpečení operací Iraqi Freedom, Enduring Freedom, ISAF, KFOR a UFOR. Žádám o projednání předloženého materiálu a děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji vám, paní ministryně. Tento sněmovní tisk projednal výbor pro obranu. Usnesení máme k dispozici jako tisk 667/1. Prosím pana poslance Antonína Seďu, aby nás informoval o jednání výboru a přednesl návrh usnesení.

 

Poslanec Antonín Seďa: Děkuji, pane předsedající. 97. usnesení výboru pro obranu z 31. schůze dne 14. ledna 2009 k Informaci o přeletech a průjezdech ozbrojených sil jiných států uskutečněných přes území České republiky v 1. pololetí 2008.

Po odůvodnění prvního náměstka ministryně obrany Martina Bartáka, zpravodajské zprávě poslance Karla Černého a po rozpravě výbor pro obranu

1. doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky vzít na vědomí Informaci o přeletech a průjezdech ozbrojených sil jiných států uskutečněných přes území České republiky v 1. pololetí 2008 a

2. pověřuje zpravodaje výboru, aby s tímto usnesením seznámil Poslaneckou sněmovnu Parlamentu České republiky.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Já vám děkuji, pane poslanče. Otevírám všeobecnou rozpravu. Nikdo se nehlásí, takže tuto končím a otevírám rozpravu podrobnou. Pan poslanec zformuluje usnesení, o kterém dám posléze hlasovat.

 

Poslanec Antonín Seďa: "Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky bere na vědomí Informaci o přeletech a průjezdech ozbrojených sil jiných států uskutečněných přes území České republiky v 1. pololetí 2008."

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Já vám děkuji. Kdo dále se hlásí do podrobné rozpravy? Pokud nikdo, rozpravu končím.

 

Zahájím hlasování o usnesení, jak ho před chvilkou formuloval pan poslanec Seďa. Kdo souhlasí, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko ano. Děkuji. Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo. Hlasovalo 105 poslanců, pro bylo 66, proti 17. Tento návrh byl přijat. Konstatuji, že bod 180 byl projednán a ukončen.

 

Dalším bodem je bod

 

181.
Informace o vojenských cvičeních jednotek a štábů Armády České republiky
se zahraničními partnery na území České republiky i mimo ně
za období leden - červen 2008
/sněmovní tisk 668/

 

Prosím paní ministryni obrany Vlastu Parkanovou, aby se ujala slova a návrh uvedla.

 

Místopředsedkyně vlády a ministryně obrany ČR Vlasta Parkanová: Pane předsedající, já se domnívám, že v tom uvození, jak jste přečetl název, je obsažena vlastně i celá informace a že není třeba, abych k tomu cokoli dodávala. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Já vám také děkuji. Připomínám, že tento sněmovní tisk projednal výbor pro obranu, jehož usnesení jsme obdrželi jako tisk 668/1. Prosím, aby se slova ujal zpravodaj výboru pan poslanec Zdeněk Boháč a informoval nás o jednání výboru.

 

Poslanec Zdeněk Boháč: Děkuji za slovo, pane předsedající. Výbor pro obranu na svém jednání probral Informaci o vojenských cvičeních Armády České republiky v průběhu ledna až června 2008 a doporučil Parlamentu České republiky přijmout toto usnesení.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji, pane poslanče. Otevírám všeobecnou rozpravu. Do všeobecné rozpravy se nikdo nehlásí, takže všeobecnou rozpravu končím. Otevírám rozpravu podrobnou. V podrobné rozpravě by bylo možno uvést usnesení.

 

Poslanec Zdeněk Boháč: Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky bere na vědomí Informaci o vojenských cvičeních Armády České republiky -

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Jednotek a štábů Armády České republiky.

 

Poslanec Zdeněk Boháč: V období leden až červen roku 2008.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Já jenom doplním: se zahraničními partnery na území České republiky i mimo ně, tak aby to bylo formulováno ve smyslu usnesení vašeho výboru.

Kdo dále se hlásí do podrobné rozpravy? Vyhneme se nedorozumění, když to přečtete ještě jednou.

 

Poslanec Zdeněk Boháč: Jestli dovolíte, pane místopředsedo. Návrh na usnesení Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky k Informaci o vojenských cvičeních jednotek a štábů Armády České republiky se zahraničními partnery na území České republiky i mimo ně za období leden-červen 2008: "Poslanecká sněmovna bere na vědomí Informaci o vojenských cvičeních jednotek a štábů Armády České republiky se zahraničními partnery na území České republiky i mimo ně za období leden-červen 2008.

***


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP