(14.40 hodin)
(pokračuje Fischer)

Ale ještě v tom mandátu počítám s tím, že vláda se touto otázkou bude zabývat. Nejen kvůli důchodcům, ale jako problém svůj generis, protože já bych tam hlavně rád uvítal, tak jako v každém byznysu, silnou korelaci mezi ekonomickou schopností, výkonem toho kterého podniku a odměnou. To bývá obvyklá souvislost, obvyklá vazba a ne všude tomu tak je.

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: Děkuji. S další interpelaci vystoupí pan poslanec Antonín Seďa. Téma interpelace - boj proti korupci. Připraví se pan poslanec Jiří Carbol. Vážený pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Antonín Seďa: Děkuji, paní předsedající.

Vážený pane předsedo vlády, při podrobném pročtení programového prohlášení vaší vlády jsem nikde nenašel ani zmínku boje proti korupci. Přitom vláda deklaruje obrovské problémy s poklesem příjmu státního rozpočtu, který bude znamenat výrazný deficit a vysoké náklady v oblasti dluhové služby. Zároveň hledá úspory ve výdajích jednotlivých kapitol státního rozpočtu.

Vážený pane premiére, jistě se shodneme na tom, že korupční chování je rakovinou každé společnosti a zároveň představuje nehospodárné nakládání s veřejnými prostředky - penězi daňových poplatků. Vaše vláda je nová a z tohoto pohledu vám chci osobně připomenout několik kauz, které korupční chování připomíná a které by si zasloužily vaši osobní pozornost.

V tomto roce jsem dvakrát interpeloval ministra průmyslu a obchodu ve věci možné korupce na jeho ministerstvu. Konkrétně se jednalo o podezření z nekalých praktik v přidělování zakázek vybraným firmám při zajišťování organizování výstav a veletrhů. V této souvislosti se mluvilo o náměstkovi Milanu Hovorkovi, řediteli odboru kabinetu ministra Petru Polákovi a ředitelce odboru podpory exportu Janě Adamcové. Pan ministr žádnou korupci nepřipouštěl, proto je pro mě překvapení, že Ministerstvo průmyslu a obchodu dostalo pokutu 60 tisíc korun za zakázku na výstavbu v Kazani, na kterou mimo jiné podezření upozorňovalo.

Vážený pane předsedo vlády, další problematickou státní zakázkou je likvidace ekologických škod ve výši 115 miliard korun, kterou mimo jiné kritizuje Transparency International. Podle této organizace by přijetí této zakázky zatížilo státní rozpočet zcela zbytečně o 30 miliard korun. Dalšími problematickými zakázkami byl předražený nákup lehkých obrněných vozidel a transportních letounů CASA C-295M.

Vážený pane předsedo vlády, jakým způsobem bude vaše vláda bojovat proti korupci na ministerstvech a ve veřejné správě a jaká konkrétní opatření budou k tomu vaší vládou přijaty? Děkuji za odpověď.

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: Já děkuji. Slovo má předseda vlády.

 

Předseda vlády ČR Jan Fischer: Dámy a pánové, já jsem ve své reakci už v rozpravě k programovému prohlášení konstatoval, že korupční partie nebo korupční pasáž skutečně v programovém prohlášení prostě chybí. Jsem člověk, který když tam něco chybí a debata mě o tom přesvědčí, tak prostě řeknu, že to tam chybí, a neperu se o to, že to tam není úmyslně apod. Nedostalo se to tam. Já jsem v rozpravě současně dal najevo, že mi na této záležitosti velmi záleží.

Teď vás nechci unavovat. Vláda to samozřejmě neposune nějakým systémovým způsobem. Strategie boje proti korupci byla přijata, ta tady je, nebudu teď z ní recitovat nějaké úkoly apod. Jak už to bývá, je potřeba dosáhnout stavu, kdy ta strategie, kterou já považuji za solidní, aby byla náležitě dodržována a naplňována a jednotlivé případy řešeny důsledně a s vyvozováním patřičných důsledků. To jsem žádal a žádám od jednotlivých šéfů resortů, aby zkrátka takovéto chování v zárodku uměli za prvé rozpoznat. Aby měli na ně nastavenou samozřejmě dobrou prevenci. Jestli už někdo selže, a je to otázka poznatku vnitřního nebo dokonce nějakého kontrolního nálezu, pak je potřeba samozřejmě nekompromisně konat, neboť plně sdílím to, že skutečně je to fenomén, se kterým si léta letoucí poradit neumíme.

Čili neslibuji, že vláda něco vyřeší systémově. Slibuji, že jestli se tady takové problémy objeví, tak, jak jsem to říkal v neděli, vláda a jednotliví ministři zasáhnou určitě velmi nekompromisně.

Pokud jde o ty dva nebo tři případy, poznamenal jsem si je. Tady bych využil možnosti v souladu s jednacím řádem odpovědět do 30 dnů. Já nejsem člověk, který vám bude vykládat něco a nebude pro to mít dobré podklady. Požádám své resortní kolegy, jednotlivé ministry, aby v souladu s jednacím řádem v patřičném čase zpracovali odpověď k těmto konkrétním, zde uvedeným případům. To by asi z mé strany bylo vše.

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: Děkuji vám, pane premiére. Táži se pana poslance Sedi, zdali si přeje položit doplňující otázku. Ano, přeje. Máte slovo, pane poslanče.

 

Poslanec Antonín Seďa: Vážený pane premiére, já děkuji za vaše chlapské přiznání, že opatření boje proti korupci v programovém prohlášení chybí, a beru vaše slova, že nějaká opatření budete požadovat po svých ministrech.

Já jsem upozorňoval na ty tři případy z důvodu toho, že když dostalo Ministerstvo průmyslu a obchodu pokutu 60 tisíc korun, tak že ta výše byla údajně proto, že Úřad pro hospodářskou soutěž přihlédl k tomu, že zadavatel pochybení přiznal a že z celé kauzy vyvodil personální důsledky. Já mám však informace, že ti lidé na Ministerstvu průmyslu a obchodu byli povýšeni, a to pět dní před odchodem bývalého ministra. Takže já si myslím, že vaše vláda by měla konečně přestat mluvit tak jako předchozí vlády a začít konat. A za to vám děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: Pane premiére, přejete si se k tomu ještě vyjádřit? Nikoliv.

Nyní požádám pana poslance Jiřího Carbola, aby přednesl svoji interpelaci ve věci slučování zdravotních pojišťoven. Vážený pane poslanče, máte slovo. Připraví se paní poslankyně Horníková.

 

Poslanec Jiří Carbol: Děkuji za slovo, paní předsedající. Vážené kolegyně, vážení kolegové, vážený pane premiére, dovolte, abych se na vás obrátil ve věci slučování zdravotních pojišťoven.

Včera Poslanecká sněmovna projednala a poměrem hlasů 88 : 75 ve třetím čtení schválila novelu zákona o zaměstnaneckých zdravotních pojišťovnách odstraňující některé mezery v tomto zákoně. Dovolte mi konstatovat, že pro přijetí této úpravy hlasovali poslanci jak koaliční, tak i opoziční. Bez ohledu na toto jasné vyjádření politické vůle zákonodárného sboru, kterým snad tato Sněmovna ještě je, Ministerstvo zdravotnictví ve stejný den vydalo povolení ke sloučení Hutnické zaměstnanecké pojišťovny a Zdravotní pojišťovny AGEL. Povolení vydalo ministerstvo zdravotnictví po vyjádření Ministerstva financí s tím, že Hutnická zdravotní pojišťovna přebírá veškerý majetek, závazky a pohledávky, jak sdělil tiskový mluvčí Ministerstva zdravotnictví. Problematické na tom je, že občané si mohli v tisku přečíst, že plán na sloučení zdravotní pojišťovny AGEL s Hutnickou zdravotní pojišťovnou předkládá, že Hutnická zaplatí stomilionový dluh AGELu.

Vážený pane premiére, zajímalo by mě i mé kolegy z KDU-ČSL, zda jste včera ve středu 9. června věděl o tom, že Ministerstvo zdravotnictví vydá souhlas se sloučením Hutnické zdravotní pojišťovny a zdravotní pojišťovny AGEL a zda souhlasíte s tímto krokem ministerstva zdravotnictví.

Děkuji za pozornost. ***


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP