(14.40 hodin)
(pokračuje Rath)

Dámy a pánové, kdo není seznámen se situací v brněnském zdravotnictví, tak mi dovolte pár slov k této věci. Masarykův onkologický ústav je nejlepším a největším komplexním onkologickým pracovištěm v celé České republice. Praha, Ostrava, Olomouc, Hradec ho mohou Brnu v dobrém jen závidět. Totiž nic takového se v Praze či jiných městech České republiky vybudovat nepodařilo. Není to tedy jen česká špička, ale je to skutečně evropská špička. Na úrovni celé Evropy je to výrazně nadprůměrné, ne-li jedno z nejlepších pracovišť na světě. Na vybudování tohoto pracoviště jak po stránce technické, personální, tak odborné se výrazně pan děkan prof. Žaloudík podílel. Dnes dochází k tomu, že toto zařízení, které je přímo řízené Ministerstvem zdravotnictví, tedy ministr zdravotnictví za personální politiku nese přímou osobní zodpovědnost, tak ukončuje pracovní poměr člověku, který není, a teď to berte jako určitou nadsázku, "jen" děkanem a profesorem, ale hlavně vynikajícím onkochirurgem, jedním z nejlepších v České republice. A takové lidi Ministerstvo zdravotnictví propustí údajně pro nadbytečnost. Pravděpodobně paní ministryně má v rezortu stovky takovýchto vynikajících chirurgů, že denně může propustit, koho si usmyslí. Dámy a pánové, jenomže realita je úplně jiná. Takovýchto lidí v České republice skutečně bohužel mnoho nemáme a není jich ani mnoho na celém světě. Všude na světě jsou tito lidé vážení a vyvažovaní zlatem, protože v drtivé většině za ně není okamžitě adekvátní náhrada.

Dámy a pánové, v této souvislosti je zajímavá druhá věc. V tomto ústavu byla provedena personální změna na pozici ředitele a náměstka tohoto ústavu. Náměstkem byl právě před časem profesor Žaloudík. Tuto změnu bez vysvětlení udělal ministr zdravotnictví Julínek spolu se svým náměstkem Šnajdrem, který podle mého soudu nese vinu i na současném stavu. A byl tam obsazen člověk bez výběrového řízení. Nechci polemizovat o odborných kvalitách toho člověka. Na to mohou být samozřejmě názory různé. Patří také, nebo je brán také mezi významné české odborníky. Nicméně se stal ředitelem tohoto ústavu a doposud ho řídí bez výběrového, aniž by byl obsazen a prošel řádným výběrovým řízením. Opět porušení příslušných předpisů Ministerstvem zdravotnictví. To je ovšem pro současné vedení Ministerstva zdravotnictví naprosto typické. Kupříkladu se nám ani dodnes neobtěžovalo odpovědět, byť má takovou povinnost ze zákona, na naši žádost o zápis veřejných neziskových nemocnic, propáslo zákonnou lhůtu a paní ministryni je to zjevně jedno, jako je tady zjevně jedno, že Masarykův onkologický ústav řídí někdo bez výběrového řízení a že vyhazuje na ulici špičkové odborníky.

Dámy a pánové, těžko říct, jaké byly důvody, a já myslím, že bychom měli jako Sněmovna zde vyslechnout důvody ministryně zdravotnictví, co k tomu vedlo, protože nechci věřit, že může být myšleno vážně, že někdo řekne, že takový člověk je nadbytečný. Tomu prostě nevěří nikdo. Nemůže tomu tudíž věřit ani paní ministryně, ani skutečný ministr zdravotnictví Marek Šnajdr. Čili ani stínová, ani reálný ministr zdravotnictví Šnajdr. Takže chci, aby Sněmovna slyšela, proč byl vyhozen z práce, ze zaměstnání významný český onkolog, univerzitní profesor a děkan lékařské fakulty. Děkuji.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Děkuji. Nyní vystoupí pan poslanec Urban, připraví se pan poslanec Jandák. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Milan Urban: Kolegyně a kolegové, dovolte, abych požádal o zařazení nového bodu na program této schůze, a to na čtvrtek 28. ledna po písemných interpelacích. Jedná se o zákon o elektronických komunikacích a o změně souvisejících zákonů, sněmovní tisk 1025. Důvodem je problém, který by vznikl z hlediska závazků České republiky jako členského státu Evropské unie, pokud bychom tuto technickou normu neprojednali. Děkuji.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Pane poslanče, vy jste ve své přihlášce ještě uvedl sněmovní tisk 1025.

 

Poslanec Milan Urban: Pane předsedo, děkuji. Tento sněmovní tisk navrhl zařadit již předseda poslaneckého klubu ODS, tudíž budeme o něm hlasovat. Já jsem již nepovažoval za nutné návrh na toto zařazení opakovat.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Dobře, děkuji. Nyní vystoupí pan poslanec Jandák, připraví se pan poslanec Seďa. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Vítězslav Jandák: Děkuji, pane předsedo. Dámy a pánové, mám dva stručné návrhy. První je, abychom zařadili tisk 1025, což je změna zákona 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, a zařadili jej do prvního čtení.

Za druhé, aby bod současného programu, bod 158, což je situace v České tiskové kanceláři, bod jsme při minulé schůzi rozjednali, byl dokončen, a to v pátek jako pevně zařazený bod 29. 1., ráno jako bod číslo 1. Děkuji vám.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Děkuji vám, pane poslanče. Nyní vystoupí pan poslanec Seďa, připraví se pan poslanec Tejc. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Antonín Seďa: Vážený pane předsedo, vážená vládo, kolegyně a kolegové, dovoluji si navrhnout doplnění programu 67. schůze Poslanecké sněmovny o návrh na vydání zákona o přechodu některých věcí z majetku České republiky do vlastnictví města Uherské Hradiště, sněmovní tisk 981. Zároveň prosím o podporu jeho zařazení na středu 27. ledna jako první bod po již pevně zařazených bodech. Taktéž upozorňuji, že jsem jako předkladatel návrhu zákona ve střetu zájmů, jelikož jsem členem zastupitelstva města Uherské Hradiště.

Dovolte mi stručně zdůvodnit zařazení tohoto nového bodu programu. Důvodem zařazení a nutnost jeho projednání není pouze havarijní stav bývalé věznice, kdy za posledních 15 let se stát jako vlastník neuměl o tuto budovu postarat, ale zejména skutečnost, že Ministerstvo spravedlnosti zvažuje odprodej bývalé věznice formou veřejné dražby. Uvedený návrh na bezúplatný převod podporuje nejen zastupitelstvo města, ale i zastupitelstvo Zlínského kraje. Předem děkuji, vážené poslankyně, vážení poslanci, za vaši podporu zařazení tohoto bodu na program jednání dnešní schůze.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Děkuji, pane poslanče. Nyní vystoupí pan poslanec Tejc, připraví se paní poslankyně Jakubková. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Jeroným Tejc: Hezké odpoledne, dámy a pánové. Vážený pane předsedo, vážená vládo, dovolte mi požádat o zařazení jednoho nového bodu a zároveň o pevné zařazení bodu již na program zařazeného. Dovolte mi tedy, abych v prvním případě požádal o to, aby byl na pořad této schůze zařazen vládní návrh zákona, sněmovní tisk 1015, kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 40/2009 Sb., ve znění zákona č. 306/2009 Sb., a zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, zjednodušeně řečeno návrh zákona o protikorupčních opatřeních. Prosím, aby bylo možné ho zařadit na středu 27. 1. 2010 do bloku prvních čtení po pevně zařazených bodech. Zároveň si dovoluji požádat o pevné zařazení bodu 70, to je sněmovní tisk 808 o sjednávání spotřebitelských úvěrů, který bych poprosil Sněmovnu o pevné zařazení také na středu jako první bod v bloku třetích čtení, ale dopoledne, s tím, že cílem projednání třetího čtení zákona o sjednávání spotřebitelských úvěrů je snaha nalézt kompromis a co nejdříve projednat ve třetím čtení vrácení tohoto návrhu zákona do čtení druhého, aby mohlo dojít k načtení potřebných změn.

Děkuji za pochopení. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP