(14.10 hodin)
(pokračuje Ohlídal)

Jedná se o novelu vysokoškolského zákona, která by umožnila odebírání akademických titulů, pokud by to bylo podloženo. Na této novele je široká shoda, dokonce dá se říci v celém politickém spektru působícím ve Sněmovně, souhlasí s ní i Ministerstvo školství a vysoké školy. Takže by byla škoda, kdyby tato novela takzvaně padla pod stůl a nebyla schválena v tomto volebním období.

Děkuji za pozornost.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Děkuji, pane poslanče. (K hlásícímu se poslanci:) Nyní neudělím panu poslanci slovo, protože jsem byl upozorněn na to, že mi sem byly dány přihlášky, na kterých je napsána hodina. Pokusím se tedy vyhovět těmto přihláškám, i když je pro mě těžko pochopitelné, že ve 12.40 hodin tady na stůl byla položena přihláška, ale budiž. Je to pan poslanec Snopek, připraví se pan poslanec Seďa. Poté, až by byly tyto přihlášky, pane poslanče, promiňte, byste byl vy.

Takže nyní má slovo pan poslanec Snopek. Prosím, pane poslanče, máte slovo. Připraví se pan poslanec Seďa.

 

Poslanec Václav Snopek: Hezké odpoledne, vážené kolegyně, vážení kolegové, obrátím se na vás se žádostí, která je korektní vůči panu ministru Jakubu Šebestovi, který bude odůvodňovat návrhy zákonů ve třetím čtení, a nejen za sebe, ale i za pana ministra průmyslu a obchodu. Mám za to, že by bylo vhodné ve středu 17. března seřadit body následovně: za stávající bod 147, jímž je tisk 857, zařadit body 154, tisk 968, bod 155, to je tisk 1020, bod 157, to je tisk 1025, a bod 153, tisk 895.

Druhým mým návrhem je, zařadit na pátek 19. března třetí čtení tisku 1048, jímž je snížení administrativní zátěže, a to za bod 199, tedy za bod třetích čtení. Důvodem je, že máme zařazeno druhé čtení jako první bod dneska a třetí - pátek - zařazeno není.

Děkuji za pozornost a vstřícnost.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Pane poslanče, já poprosím, abyste zůstal, některé věci z toho vašeho návrhu si ještě doladím. To znamená za bod 147 zařadit body 154, 155, 157 a 153. Je tomu tak? (Navrhovatel souhlasí.) A pak v bloku třetích čtení sněmovní tisky 968. (Poznámka poslance Snopka: Ne, třetí čtení.) To jsou stejná čísla, ale ve třetím čtení. (Nejsou námitky.) Dobře. Děkuji, pane poslanče.

Nyní pan poslanec Seďa, připraví se pan poslanec Fiala.

 

Poslanec Antonín Seďa: Děkuji, pane předsedo, za pochopení. Vážený pane premiére, vážené kolegyně, vážení kolegové, dovoluji si navrhnout zařadit nový bod s názvem druhé čtení zákona o přechodu některých věcí z majetku České republiky do vlastnictví města Uherské Hradiště, sněmovní tisk 981, a to na dnešek po již pevně zařazených bodech. Děkuji za podporu.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Děkuji, pane poslanče. Nyní vystoupí pan poslanec Fiala, připraví se pan poslanec Grüner. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Jaroslav Fiala: Děkuji. Vážený pane předsedo, vážené kolegyně a kolegové, dovoluji si navrhnout zařadit nový bod programu 75. schůze Poslanecké sněmovny, to je sněmovní tisk 960, novela Ústavy České republiky. Pokud bude tento návrh přijat, žádám zároveň o pevné zařazení na tento pátek 19. 3., hned po pevně zařazených bodech. Děkuji.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Ano, děkuji, pane poslanče. Nyní pan poslanec Grüner, připraví se pan poslanec Bublan.

 

Poslanec Václav Grüner: Vážený pane předsedo, vážený pane předsedo vlády, dámy a pánové, já vás prosím o pevné zařazení tisku č. 1066, statut Pozemkového fondu České republiky, a to na čtvrtek 18. 3., jako první bod po interpelacích v bloku zpráv. Děkuji vám.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Děkuji, pane poslanče. Nyní vystoupí pan poslanec Bublan, připraví se pan poslanec Skopal.

 

Poslanec František Bublan: Děkuji, pane předsedo. Dovolte, abych váženou Sněmovnu požádal o pevné zařazení bodu č. 168, je to sněmovní tisk 831, ve třetím čtení, a to zařazení by bylo na pátek po již pevně zařazených bodech. Jedná se o tzv. atomový zákon, ke kterému byla ještě přidána problematika opatření proti laserovým paprskům, které ohrožují naše piloty.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Děkuji, pane poslanče. Nyní vystoupí pan poslanec Skopal, připraví se paní poslankyně Jakubková. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Ladislav Skopal: Děkuji, pane předsedající. Já bych požádal velectěnou Sněmovnu o zařazení bodu č. 76, což je návrh poslanců Ladislava Skopala, Karla Kratochvíleho a dalších, je to zákon o dani z příjmu, tisk 997, na pátek po pevně zařazených bodech. Je to první čtení.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Ano, děkuji, pane poslanče. Nyní vystoupí paní poslankyně Jakubková. Připraví se pan poslanec Melčák. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.

 

Poslankyně Věra Jakubková: Děkuji, pane předsedo. Dobrý den, pane premiére, členové vlády, dámy a pánové. Chtěla bych vás poprosit, abyste dnes umožnili zařadit do programu schůze, a to do dnešního dne, jako první bod po pevně zařazených bodech, tisk č. 570. Je to bod číslo 17. ***


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP