(14.40 hodin)
(pokračuje Zaorálek)

Pan poslanec Tluchoř ale měl ještě druhý návrh, a to bylo vyřadit bod 2, a pak sérií bodů 51, 52, 53, 54 a 55. Tyto body vyřadit z   pořadu schůze. Budeme o   tom hlasovat.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro vyřazení těchto bodů, stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování má pořadové číslo 19. Přihlášených bylo 194, pro hlasovalo 193, proti 1. To bylo přijato. I druhý návrh pana poslance Tluchoře byl přijat.

 

Teď mi dovolte, kolegové, abych obrátil vaši pozornost na galerii hostů a přivítal mezi námi delegaci reprezentantů Kyperské republiky a především předsedu Sněmovny reprezentantů Kyperské republiky Jeho Excelenci pana Mariose Garoyiana s   celou delegací. (Potlesk napříč sálem.) Srdečně vás vítám v   České republice v   Poslanecké sněmovně a přeji vám příjemný pobyt v   Praze.

 

Teď prosím, kolegové, můžeme pokračovat. Máme tady návrh pana poslance Opálky. Pan poslanec Opálka chce zařadit nový bod. Já vám přečtu jeho název. Je to Informace předsedy vlády o   nejbližších krocích vlády ČR ke zmírnění důsledků krizového hospodářského vývoje a jeho dopadů na obyvatelstvo, zejména hendikepované a nezaměstnané, o   krocích vedoucích k   sociálně spravedlivému rozložení dopadů na jednotlivé příjmové skupiny občanů a o   krocích pro podporu ekonomiky na území České republiky. Tento bod pan Opálka navrhoval zařadit jako v   této chvíli druhý bod.

Prosím, pan poslanec Tluchoř chce komentovat.

Poslanec Petr Tluchoř: Nikoliv komentovat. Vzhledem k   tomu, že předpokládám, že národní protikrizový plán bude přesně takový, jak ho specifikoval pan poslanec Opálka, tak se domnívám, že takový návrh je nehlasovatelný, a žádám ho o   to, jestli ho nemůže stáhnout.

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Ano, ale to musí rozhodnout pan poslanec Opálka, jestli to stáhne, nebo ne.

Poslanec Miroslav Opálka: Já bych ho stáhl jedině pod podmínkou, kdyby se přejmenoval název toho bodu, který byl schválen od kolegy Tluchoře. Jinak trvám na tom, že je to jiné znění a jiný obsah. Děkuji.

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Já myslím, že je nejlépe hlasovat. To bude asi nejjednodušší způsob, jak se s   tím vypořádat. Bylo ještě komplikovanější to přejmenovávat. Budeme hlasovat o   tomto bodu. Já to tedy navrhuji zařadit jako druhý bod pořadu dnešní schůze, pokud to projde. Budeme hlasovat.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro, přijmout zařazení tohoto bodu do pořadu naší schůze jako druhého bodu schůze, stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování má pořadové číslo 20. Přihlášeno je 193, pro hlasovalo 95, proti 42. Takto by to bylo zamítnuto.

 

Vidím, že se hlásí paní poslankyně Mertinová. Prosím, paní poslankyně.

Poslankyně Marcela Mertinová: Dámy a pánové, já se omlouvám, ale ať jsem dělala, co jsem dělala, tak se mi nic nerozsvítilo. Zpochybňuji hlasování.

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Zpochybňujete hlasování. Zaznělo zpochybnění hlasování. Budeme hlasovat o   této námitce.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro, přijmout námitku paní poslankyně Mertinové, stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování má pořadové číslo 21. Přihlášeno je 194, pro hlasovalo 152, proti 11. Námitka byla přijata.

 

Budeme tedy opakovat hlasování o   návrhu pana poslance Opálky, který navrhoval zařadit nový bod Informace předsedy vlády - celý název nebudu číst, ale je to ten dlouhý název, který jsem tady před chvílí četl. Budeme hlasovat znovu o   zařazení tohoto bodu jako druhého bodu pořadu dnešní schůze.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro, přijmout tento bod do pořadu schůze jako nový, stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování má pořadové číslo 22. Přítomno je 194, pro hlasovalo 97, proti hlasovalo 62. Tento bod byl zamítnut.

 

Ještě prosím o   chvilku strpení, zkontrolujeme hlasování... Ptám se, jestli můžeme pokračovat. Pan poslanec Seďa.

Poslanec Antonín Seďa: Děkuji, pane předsedající. Omlouvám se. Za šest let, co jsem tady v   Poslanecké sněmovně, se mi to stalo poprvé. Nefunguje mi poslanecké zařízení, hlasovací. (Veselost v   sále.) Hlasoval jsem pro, vůbec se nerozsvítilo, takže zpochybňuji hlasování. Děkuji.

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Poslanecké zařízení nefunguje panu poslanci Seďovi. (Veselost v   sále.) Ale třeba se to zlepší v   dalším hlasování. Já věřím, že se to povede příště. Zkusíme to ještě jednou. Prosím, poslanci, přijali jste námitku pana poslance Sedi?

 

Zahajuji hlasování. Kdo je pro to, aby poslanecké zařízení... (opět veselost v   sále),. stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti této námitce?

Hlasování má pořadové číslo 23. Přítomno je 194, pro 143, proti 19. Námitka byla přijata.

 

Budeme opakovat hlasování. Je to, abyste si vzpomněli, opět hlasování o   návrhu pana poslance Opálky. Pan poslanec Opálka navrhoval tedy zařadit nový bod Informace předsedy vlády a tak dále. O   tomto návrhu pana poslance znovu hlasujeme.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro, přijmout tento nový bod, stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování má pořadové číslo 24. Přítomno je 194, pro hlasovalo opět 97, proti hlasovalo 70. V   této podobě by to bylo zamítnuto.

 

Můžeme zřejmě pokračovat. Další hlasování. Kolegové, je to návrh paní poslankyně Zubové vyřadit z   programu body 131 a 132. Tyto dva body, dvě zahraniční smlouvy.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro vyřazení bodů 131 a 132 z   pořadu schůze, stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti vyřazení těchto bodů?

Hlasování má pořadové číslo 25. Přihlášeno je 194, pro hlasovalo 100, proti 73. Bylo to přijato. Takže jsme vyřadili body 131 a 132.

 

Paní poslankyně Zubová ještě usilovala o   pevné zařazení bodu 21 na začátek druhých čtení. Budeme to takto hlasovat.

***


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP