(9.10 hodin)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji paní poslankyni Jakubkové. Pan poslanec Jiří Carbol, připraví se pan poslanec Michal Doktor.

 

Poslanec Jiří Carbol: Dobrý den. Vážený pane místopředsedo, vážené dámy, vážení pánové, já bych chtěl navrhnout pevné zařazení bodu číslo 6 stávajícího programu, což je zákon o nemocenském pojištění, sněmovní tisk 939, na pátek 29. 1. jako první bod programu. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Ano, děkuji. Pan poslanec Michal Doktor, připraví se pan poslanec Antonín Seďa.

 

Poslanec Michal Doktor: Dobré ráno, kolegyně a kolegové. Dovolte, abych navrhl zařazení nového bodu, a sice bodu, který by byl zařazen mezi prvními čteními. Přiznávám se, že se nemohu a ani nechci smířit s výsledkem včerejšího hlasování nad osudem sněmovního tisku označeného jako 1017, první čtení vládního návrhu, který se týká vydání povolení k emisi vládních dluhopisů ke krytí schodku rozpočtu roku 2010. Tímto to tedy navrhuji. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Máte nějaké pevné zařazení, nebo jenom zařazení do schůze? Dobře. Děkuji. Pan poslanec Antonín Seďa a připraví se pan poslanec Vítězslav Jandák. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Antonín Seďa: Děkuji, pane místopředsedo. Dovoluji si opětovně navrhnout doplnění programu 67. schůze Poslanecké sněmovny o nový bod, o návrh na vydání zákona o přechodu některých věcí z majetku České republiky do vlastnictví města Uherské Hradiště, sněmovní tisk 981. Zároveň navrhuji jeho zařazení na pátek 29. ledna dopoledne za již pevně zařazené body. Ještě upozorňuji, že jsem jako předkladatel návrhu zákona ve střetu zájmů, jelikož jsem členem zastupitelstva města.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Čili zítra v pátek na odpoledne za pevně zařazené body. Pan poslanec Vítězslav Jandák.

 

Poslanec Vítězslav Jandák: Děkuji. Pane předsedající, dámy a pánové, na minulé schůzi jsem na základě usnesení stálé komise pro sdělovací prostředky přednesl zprávu o současné situaci v České tiskové kanceláři. Bohužel tento jednací bod byl přerušen, neprojednán a zařazen znovu na současnou schůzi pod číslem 181. Myslíme si, že ta zpráva je velmi závažná, a proto bych byl rád, kdyby se jí Sněmovna zabývala a vedla k ní diskusi, popřípadě k ní zaujala usnesení. Z toho důvodu bych si dovolil znovu požádat o pevné zařazení bodu 181 na zítřek po prvně projednaných bodech jako pevně zařazený bod. Děkuji vám.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Po pevně zařazených. Ano, dobře. Děkuji panu poslanci Jandákovi. Pan poslanec Cyril Svoboda, připraví se pan poslanec Pavel Němec. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Cyril Svoboda: Vážený pane místopředsedo, já si dovoluji navrhnout zařadit tisk číslo 935, je to novela loterijního zákona, který jsme předložili jako poslaneckou iniciativu, na pátek po pevně zařazených bodech. Na tento pátek, to znamená na zítřek.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Ano. Čili také po pevně zařazených bodech. Pan poslanec Pavel Němec, připraví se pan poslanec Václav Mencl.

 

Poslanec Pavel Němec: Vážený pane předsedající, členové vlády, kolegyně, kolegové, dobré dopoledne přeji všem. Já mám pouze jeden návrh a dovoluji si požádat, abychom zařadili pevně na středu 3. 2. jako druhý bod, resp. jako bod po již pevně zařazených bodech bod našeho programu číslo 47, to je sněmovní tisk 990. Je to novela obchodního zákoníku řešící katalogové podvody. Prosím o podporu při tomto zařazení. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Ano. Pan poslanec Václav Mencl, připraví se pan poslanec Miroslav Kalousek. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Václav Mencl: Dámy a pánové, dovolte, abych vás požádal o zařazení bodu tisku 1021, což je vládní návrh zákona, kterým se mění zákon o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů, a vzhledem k souvislosti bych si dovolil tento bod zařadit následně za návrhem kolegy Urbana, to znamená do bloku prvních čtení dnes jako bod 45. Konstatuji pro úplnost, že tyto dva návrhy, vládní a senátní, si nekonkurují, ale je velmi užitečné vzhledem k souvislostem je projednávat návazně. Děkuji vám.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Ano, děkuji. Pan poslanec Miroslav Kalousek, připraví se pan poslanec Jiří Papež. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Děkuji za slovo. Dobré ráno, dámy a pánové. Včera Poslanecká sněmovna hlasovala o pozměňovacích návrzích v programu ve více než stovce pozměňovacích návrhů. Mám tedy ještě trochu naději, že rozhodnutí o nezařazení tisku 922 zákona, kterým se mění příspěvky politickým stranám, bylo spíše nedorozumění. Nemohu se smířit s představou, že Poslanecká sněmovna se rozhodla veřejně říct, že politické strany budou jedinými institucemi napojenými na státní rozpočet, které nebudou šetřit na svých provozních výdajích a kterých se nijak krácení výdajů státního rozpočtu nedotkne. Já velmi prosím Poslaneckou sněmovnu, aby zvážila, že není žádný důvod, aby se politické strany nesolidarizovaly se všemi ostatními institucemi. Prosím o zařazení tohoto bodu a navrhuji ho pevně zařadit na zítřek, pátek 29. 1. jako bod těsně před blokem třetích čtení. ***


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP