(Jednání pokračovalo v 14.30 hodin.)

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Kolegové, dámy a pánové, já vám přeji příjemné odpoledne. A máme před sebou další bod, číslo

 

85.
Ústní interpelace

 

Měli bychom začít ústními interpelacemi určenými předsedovi vlády České republiky, ale jak víte, předseda vlády je na zahraniční cestě. Přesto jsme za účasti ověřovatelů vylosovali pořadí poslanců, v němž mohou vystupovat a podávat ústní interpelace na předsedu vlády i v jeho nepřítomnosti od 14.30 do 16 hodin. Pak budou pokračovat interpelace na členy vlády. Pokud bychom skončili dříve, tak bychom mohli začít i ty interpelace na členy vlády dříve. Ale uvidíme.

Mám tady seznam interpelací. Ten první, kdo si vylosoval možnost vystoupit, je poslanec Karel Šplíchal, který měl v úmyslu oslovit premiéra ve věci poplatku za lékařská ošetření vězňů. A uvidím, jestli tedy svou interpelaci přednese. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Karel Šplíchal: Pane místopředsedo, já tu interpelaci nepřednesu, protože za prvé došlo k technické chybě, na interpelaci měl odpovídat ministr zdravotnictví, a za druhé, pan premiér tu není, takže tím končím.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Toť vše. Výborně. Já vám děkuji, pane poslanče.

A nyní požádám Ladislava Šincla, který si vylosoval pořadí k interpelaci ve věci vládní etiky na premiéra. Prosím, máte slovo, pane poslanče.

 

Poslanec Ladislav Šincl: Děkuji, pane předsedající. Často přemýšlím nad smyslem podávání interpelací, neboť v této sněmovně neplní svůj smysl. To znamená, že se nejde dozvědět odpovědi na položené otázky. Problém je v tom, že pan premiér tu buď vůbec není jako zase opět dnes, anebo ze strachu před otázkami opozičních poslanců mobilizuje své kolegy z ODS, kteří zde pak vystupují s předem připravenými tématy, aby získal čas a zkrátil prostor pro interpelace. Dalším způsobem je to, že neodpovídá vůbec nebo odpovídá na úplně něco jiného, než je dotazován. Ve snaze o umlčení kritiků jde až tak daleko, že členům tohoto parlamentu přímo veřejně vyhrožuje a zastrašuje je, tak jak to při ústních interpelacích udělal poslanci Váňovi 6. 12. 2007. Sám se přiznal, že má pohotově připraveno a zpracováno na tyto kritiky kompromitující spisy. Jako důkaz mám u sebe stenozáznam. Mohu z něho citovat, ale jelikož tady pan premiér není, tak to nechám na příště.

Chtěl jsem se pana premiéra tedy zeptat na jednoduché otázky. Používá k tomuto vyrábění kompromitujících materiálů nějaké zpravodajské služby, nebo mu to připravuje pan Dalík, nebo úplně někdo jiný? A ještě jednu otázku. Myslí si pan premiér, že toto vytváření kompromitujících materiálů je slušné a etické?

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Ano. Děkuji za tuto interpelaci a požádám nyní pana poslance Antonína Seďu, který měl v úmyslu interpelovat premiéra ve věci zajištění vojáků v Afghánistánu. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Antonín Seďa: Děkuji, pane místopředsedo. Vážený pane nepřítomný předsedo vlády, při loňském schvalování převzetí vedoucí úlohy České republiky v provinčním rekonstrukčním týmu v provincii Lógar v Afghánistánu jsem upozornil na podceňování jeho přípravy. Hovořil jsem o podcenění především bezpečnostního zajištění naší mise a českých vojáků. Skutečností je například zpoždění dodávky čtyř lehkých obrněných vozidel Dingo 2 či nezajištění transportních vrtulníků Mi-171Š. V poslední době jsem však získal informace, že existují i značné problémy v organizačním a personálním zajištění provinčního rekonstrukčního týmu ze strany Ministerstva zahraničních věcí.

Vážený pane premiére, jistě se shodneme na tom, že základní podmínkou pro úspěch mise je zajištění bezpečnosti českých vojáků a civilistů a úspěch českých projektů pro rekonstrukci Afghánistánu. Jsou zarážející slova pracovnice Ministerstva zahraničních věcí zveřejněná v březnovém čísle A-reportu, že bylo velmi složité dát PRT vůbec dohromady. Například došlo k situaci, že vybraným odborníkům byly předloženy k podpisu pracovní smlouvy odporující české legislativě, dříve slíbená odměna je nižší o náhradu za pobyt, který si odborníci musí hradit ze svého. Diskutabilní je i způsob a výše pojištění v případě úrazu či smrti. Na základě výše uvedených problémů došlo u dvou odborníků k odstoupení z PRT týmu, a to v březnu tohoto roku. Ministerstvo zahraničních věcí musí urychleně vybrat náhradního odborníka pro zemědělství a veterináře a je otázkou, jak kvalitně bude zajištěna jejich příprava a výcvik. Ministerstvo zahraničních věcí dokonce v tomtéž A-reportu hovoří o tom, že má problém naplnit deset specialistů v misi, a navrhuje vysílat do PRT odborníky ad hoc na jeden měsíc.

Vážený pane předsedo vlády, uvědomujete si odpovědnost vaší vlády i vaši osobní odpovědnost za problémy při organizačním a personálním zajištění provinčního rekonstrukčního týmu? Jaká opatření přijme vaše vláda a vaše ministerstva, aby byla snížena rizika, která jsou způsobena vzniklými bezpečnostními problémy? Můžete garantovat, pane premiére, že z důvodu nenaplnění počtu civilních odborníků nedojde ke zpoždění zahájení činnosti PRT týmu? Děkuji.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Ano. Pan poslanec Seďa. A nyní požádám pana poslance Karla Černého ve věci státního zastupitelství.

 

Poslanec Karel Černý: Vážený nepřítomný pane premiére. V minulém volebním období jsem interpeloval tehdejšího ministra spravedlnosti ve věci nepotrestaných nacistických válečných zločinců, kteří v době druhé světové války na našem území vraždili a v době mojí interpelace žili na území Spolkové republiky Německo. Ministr Němec přislíbil prověření těchto případů a skutečně v době vlády Jiřího Paroubka se rozeběhlo vyšetřování a dokumentování jednotlivých případů. Zejména brněnští vyšetřovatelé odvedli vynikající práci při zdokumentování šesti desítek vražd občanů Velkého Meziříčí z května 1945. Je třeba připomenout, že více občanů v jeden den na území jejich obce nacisté popravili pouze ve středočeských Lidicích. Brněnští vyšetřovatelé nashromáždili na žádost německých kolegů, kteří se případem aktivně zabývají, velké množství dokumentů, přičemž výška na sobě narovnaných spisových materiálů se pohybuje kolem jednoho a půl metru. Tyto materiály jsou důležitým podkladem pro německou obžalobu ve vztahu ke skupině dosud žijících nacistů, kteří iniciovali a také se aktivně podíleli na vraždění českých vlastenců ve Velkém Meziříčí.

Vážený pane premiére, dovolte, abych vám na základě veřejně dostupných informací položil následující otázku. Nepřipadá vám minimálně trapné, že krajské státní zastupitelství v Brně bezdůvodně celou řadu měsíců zadržovalo a možná ještě zadržuje zpracované výsledky českých vyšetřovatelů pro Spolkovou republiku Německo, kde chtějí dohnat ke spravedlnosti vrahy českých občanů? Děkuji předem za písemnou odpověď.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: To byl pan poslanec Černý. A nyní bych požádal Miroslava Váňu, který chce také interpelovat premiéra ve věci vládní etiky. A pak tady mám znovu pana poslance Ladislava Šincla. Ještě jednou.

 

Poslanec Miroslav Váňa: Vážený pane premiére, musím říci, že i já jsem krajně znepokojen, když vidím stav této Poslanecké sněmovny a když už podruhé nejste přítomen na interpelacích. Já chci podotknout, že je to v podstatě jediná možnost nás opozičních politiků, nás opozičních poslanců, s vámi před veřejností vést dialog. Je velmi znepokojující, že se této situaci vyhýbáte, ať jsou to otázky služebních cest či jiné. Já jsem hluboce přesvědčen, že i služební cesty, kdyby byla úcta k opozici, se dají plánovat jinak.

***


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP