Usnesení

Usnesení č. | Schůze | Hledat Plnotextové vyhledávání (externí služba)

č. 941k vládnímu návrhu, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Spolkové republiky Německo o údržbě a rozvoji mezinárodní vnitrozemské Labské vodní cesty, podepsaná v Praze a Berlíně dne 20. 7. 2021 /sněmovní tisk 88/ - prvé čtení (7. března 2024) 
č. 942ke zprávě o peticích přijatých Poslaneckou sněmovnou Parlamentu ČR, jejich obsahu a způsobu vyřízení za období od 1. 1. 2023 do 30. 6. 2023 /sněmovní tisk 554/ (7. března 2024) 
č. 943ke zprávě o peticích přijatých Poslaneckou sněmovnou Parlamentu ČR, jejich obsahu a způsobu vyřízení za období od 1. 7. 2023 do 31. 12. 2023 /sněmovní tisk 632/ (7. března 2024) 
č. 944ke zprávě o dlouhodobé udržitelnosti veřejných financí (září 2023) /sněmovní tisk 544/ (7. března 2024) 
č. 945ke zprávě o plnění státního rozpočtu České republiky za 1. pololetí 2023 /sněmovní tisk 577/ (7. března 2024) 
č. 946k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 211/2000 Sb., o Státním fondu podpory investic, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 564/ - třetí čtení (8. března 2024) 
č. 947k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších ústavních zákonů /sněmovní tisk 497/ - prvé čtení (8. března 2024) 
č. 948k návrhu na určení ověřovatelů 96. schůze Poslanecké sněmovny (19. března 2024) 
č. 949k návrhu na určení ověřovatelů 97. schůze Poslanecké sněmovny (19. března 2024) 
č. 950k bezpečnostním hrozbám pro Českou republiku - k potvrzení bezpečnostních zájmů České republiky ve věci ruské agrese proti Ukrajině (20. března 2024) 
č. 951k návrhu na určení ověřovatelů 98. schůze Poslanecké sněmovny (9. dubna 2024) 
č. 952k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 616/ - druhé čtení (9. dubna 2024) 
č. 953k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 595/ - druhé čtení (9. dubna 2024) 
č. 954k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 569/ - třetí čtení (10. dubna 2024) 
č. 955k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 519/ - třetí čtení (10. dubna 2024) 
č. 956k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 616/ - třetí čtení (10. dubna 2024) 
č. 957k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 459/ - třetí čtení (10. dubna 2024) 
č. 958k vládnímu návrhu zákona o hromadném občanském řízení soudním /sněmovní tisk 523/ - třetí čtení (10. dubna 2024) 
č. 959k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o hromadném občanském řízení soudním /sněmovní tisk 524/ - třetí čtení (10. dubna 2024) 
č. 960k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 218/2003 Sb., o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy a o soudnictví ve věcech mládeže a o změně některých zákonů (zákon o soudnictví ve věcech mládeže), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 540/ - třetí čtení (10. dubna 2024) 

<<444546474849505152>>
ISP (příhlásit)