Usnesení

Usnesení č. | Schůze | Hledat Plnotextové vyhledávání (externí služba)

č. 921k návrhu na jmenování člena kontrolní rady Grantové agentury České republiky (1. března 2024) 
č. 922k návrhu na jmenování člena kontrolní rady Technologické agentury České republiky (1. března 2024) 
č. 923k návrhu na volbu člena Rady Českého rozhlasu (1. března 2024) 
č. 924k návrhu na volbu členů Rady Státního fondu kinematografie (1. března 2024) 
č. 925k návrhu na volbu členů Rady Státního fondu kultury České republiky (1. března 2024) 
č. 926k návrhu poslanců Michaela Rataje, Jana Bauera, Miloše Nového, Olgy Richterové a Antonína Tesaříka na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 428/ - druhé čtení (1. března 2024) 
č. 927k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 633/ - prvé čtení (1. března 2024) 
č. 928k vládnímu návrhu zákona o veřejné hydrometeorologické službě a o změně zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů (zákon o veřejné hydrometeorologické službě) /sněmovní tisk 637/ - prvé čtení- prvé čtení (1. března 2024) 
č. 929k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 638/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2 (1. března 2024) 
č. 930k výroční zprávě o činnosti České televize v roce 2021 /sněmovní tisk 188/ (1. března 2024) 
č. 931k výroční zprávě o činnosti České televize v roce 2022 /sněmovní tisk 412/ (1. března 2024) 
č. 932k výroční zprávě Rady Českého rozhlasu o činnosti Českého rozhlasu za rok 2022 /sněmovní tisk 413/ (1. března 2024) 
č. 933k výroční zprávě o činnosti a hospodaření České tiskové kanceláře v roce 2022 /sněmovní tisk 494/ (1. března 2024) 
č. 934k výroční zprávě o hospodaření České televize v roce 2022 /sněmovní tisk 500/ (1. března 2024) 
č. 935k výroční zprávě o hospodaření Českého rozhlasu za rok 2022 /sněmovní tisk 502/ (1. března 2024) 
č. 936k návrhu na volbu člena dozorčí rady Státního fondu dopravní infrastruktury (6. března 2024) 
č. 937k návrhu poslanců Michaela Rataje, Jana Bauera, Miloše Nového, Olgy Richterové a Antonína Tesaříka na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 428/ - třetí čtení (6. března 2024) 
č. 938k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky a o změně některých zákonů (zákon o volbě prezidenta republiky), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 636/ - prvé čtení (6. března 2024) 
č. 939k návrhu poslanců Patrika Nachera, Marka Výborného, Barbory Urbanové a Jakuba Michálka na vydání zákona o mimořádném odpuštění penále z pojistného na veřejné zdravotní pojištění /sněmovní tisk 604/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2 (6. března 2024) 
č. 940k odpovědím členů vlády na písemné interpelace (7. března 2024) 

<<434445464748495051>>
ISP (příhlásit)